Na 28 jaar trouwe dienst als organist van onze kerk namen we op 1 september afscheid

van dhr. G. Bekkering.

Na afloop van een speciale afscheidsdienst werd hem de oorkonde en het zilveren draaginsigne,

toegekend door de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN, overhandigd.