Kerstproject

 

Liefdevol aangeraakt”

 

 

God raakt mensen aan…God zegent mensen…

 

God’s liefde en trouw duren tot in eeuwigheid!

 

Namens de kindernevendienst willen we iets vertellen over het adventproject, waar we mee aan de slag gaan met de kinderen vanaf 29 november…om zo samen toe te werken naar de het kinderkerstfeest op 24 december in ons kerkgebouw. Voor het eerst dit jaar zijn we samen met de leiding van de kindernevendienst van de CGK kerk volop aan de slag gegaan! Het kinderkerstfeest is dan ook gezamenlijk met de leiding van de kindernevendienst van de CGK tot stand gekomen.

De projectverbeelding zal bestaan uit een lantaarn met verschillende vensters, waarin een illustratie uit het verhaal zichtbaar wordt.

 

In de adventstijd van 2015 lezen we de overbekende hoofdstukken Lucas 1 en 2. Twee mensen krijgen van God te horen dat ze een zoon zullen krijgen. Bij beiden is dat even onwaarschijnlijk: Zacharias is al oud en Maria nog niet getrouwd. Ze reageren daar heel verschillend op: Zacharias met twijfel, ongeloof en Maria met geloof, toewijding. De beide aanstaande moeders, Elisabet en Maria, ontmoeten elkaar. Dan wordt des te meer duidelijk dat Johannes de Doper de voorloper van de Messias zal zijn en dat Maria’s kind veel grootser en heerlijker zal zijn dan hij. Maar ook dat hun betekenis boven die van hun gezinnen uitgaat. Johannes zal zijn volk terugleiden naar God en Jezus zal zijn volk redden van al hun zonden. Johannes: God is genadig. Jezus: Redder. Deze beide namen geven het program voor het leven van de beide zo vurig verlangde, maar onverwachte zonen. God raakt mensen aan. Hij zegent hen met kinderen. Maar bovenal raakt Hij zijn volk Israël en door Israël heel de schepping aan. Zijn liefde en trouw duren in eeuwigheid!

 

Elke week zal er een kindermoment zijn met een korte sketch, over een denkbeeldige situatie uit die tijd, met daarbij een uitleg voor de kinderen.

 

Tevens is er een projectlied waar we elke week een couplet van toevoegen.

Hopende op een mooie verwachtingsvolle, maar vooral gezamenlijke advent periode voor het kerstfeest aan samen met de kinderen van beide gemeenten.

 

 Zoals op de nieuwsbrief te lezen is vind dit alles plaats in de cgk en zal het kinderkerstfeest plaats vinden in het Lichtbaken op 24 december om 19:00. Allen van harte welkom.