Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Week 04, zondag 21 januari 2018
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

     ==========================================================================================
Erediensten vandaag:
09.30 uur: ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
Organist: dhr. B. te Velde
2e Collecte:  Jeugdwerk
Ouderling van dienst: dhr. A. Clazing
Uitdelen nieuwsbrief: fam. B. Nijmeijer
Oppas: mw. A. Dekker
KND: mw. M. Clazing
Uitzending RTVS: CGKV Stadskanaal
19.00 uur: ds. G.W. van Wingerden, Stedum
Organist: dhr. B. te Velde

Liturgie morgendienst:
Psalm 121: 1 en 2
Psalm 111: 5 en 6
Gezang 217: 1 en 2
Psalm 84: 6
Gezang 390: 1 en 3
Gezang 304
Schriftlezingen: Jesaja 48: 12 - 19
                             Matteüs 2: 19-23

Lied herdenking dhr. W. Roelfsema:
Gezang 14: 1 en 3

Liturgie avonddienst:
Psalm 66: 1 en 3
Gezang 328: 1, 2 en 3
Schriftlezingen: Psalm 119: 17-24
                 Lukas 4: 16-30
Psalm 119: 1, 2 en 3
Psalm 36: 2 en 3
Gezang 170: 2, 4 en 6
Gezang 44: 1 en 3

Overleden:
Op 81-jarige leeftijd is overleden:

Harmanna Berendina Meinders-
Mannie

De begrafenis zal plaatsvinden op woensdag
24 januari 2018 om 14.00 uur vanuit de Rank.

Zondag 28 januari 2018:
09.30 uur: ds. J. Schraal, Urk VHA
Organist: dhr. H. de Leede
2e Collecte: IZB (doelcollecte)
Ouderling van dienst: dhr. C. van Vliet
Uitdelen nieuwsbrief: fam. N. te Velde
Oppas: Rissina Wilts
KND: Marjolein Boels
Uitzending RTVS: Jeruel Gemeente Vledderveen
19.00 uur: ds. W. van der Wind, Onstwedde
Organist: dhr. G. Scheper
Collecte IZB:
De 1e collecte zal voortaan alleen voor kerkbeheer zijn. De 2e collecte is voor de diaconie of een doelcollecte.
Op de nieuwsbrief kunt u lezen wat het specifieke doel is. Zondag 28 januari zal er een collecte worden gehouden voor de IZB.
De IZB is een vereniging voor zending in Nederland.
“We zijn een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
We staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping.
We mogen dan de leeftijd der ‘zeer sterken’ hebben bereikt (opgericht in 1935), we voelen ons jong en dynamisch”.

Agenda januari 2018:
Zondag 21 januari
11.00 uur: JV de Brug
Maandag 22 januari
19.00 uur: Bloemschikken
19.30 uur: Mannenkring
19.30 uur: Jaarvergadering O.P.A. (in de Hoeksteen)
Vrijdag 26 januari
18.45 uur: Catechisatie 12-16 jaar
19.00 uur: Gebedskring
19.30 uur: JV de Vuurtoren
Maandag 29 januari
19.30 uur: Bijbelstudie
Woensdag 31 januari
19.30 uur: Beroepingscommissie (Consistorie)

Ziek thuis:
Jacqueline Breukel - Veldhuis

dhr. J. Hofman (thuis gekomen uit het ziekenhuis)

Verzorgingshuis de Burcht, Van der Duijn van Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand:
mw. K.J. Meijer-Stöwe


Maarsheerd, Maarsdreef 1, 9501 AM Stadskanaal:
mw.  E. van der Wal-Streuding (K 310)


Refaja ziekenhuis, Postbus 109, 9500 AC
Stadskanaal.
mw. A. Wubs-Mook Afd. B-9

Centrum voor Revalidatie en Herstelzorg de Boshof Beilerstraat 38, 9401 PM Assen:
mw T.K. Koops - Rubingh


Handvol koren:
De GZB-dagboekjes “Een handvol koren” zijn nog steeds te bestellen bij dhr. G. Eelsing (612519). €10.95 per stuk.

Verzoek kerkrentmeesters:
Een verzoek van de kerkrentmeesters om op het tegelplateau onder de verwarmingsketel in de kelder geen dozen of andere spullen meer te plaatsen.
Dit in verband met brandgevaar en storingen aan de ketel. Afgelopen zondag was er een storing, de oorzaak was een loszittende stekker.
We weten niet of dat is gekomen door het plaatsen van dozen of dat het zomaar is los gegaan. Daarom willen we het plateau vrijhouden om dit in de toekomst te voorkomen.

Samen Een:
De eerstvolgende bijeenkomst van VV Samen Een van 5 februari is verplaatst naar DV maandag 19 februari.

Catechisatie 12-16 jaar:
Nieuwe data catechisatie 12-16 jaar:
Vrijdag 26 januari 
Vrijdag 23 februari
Vrijdag 23 maart 
Vrijdag 6 April
De data zijn afgestemd op de club de Vuurtoren en zijn van 18.45-19.30 uur.
Jan Boels en Ben te Velde

Kopij Op Weg:
Kopij voor het volgend kerkblad (berichten Oosterkadekerk) graag inleveren vóór maandag 22 januari (12 uur) bijMieneke Buirs, Oosterstraat 72, 9502 EG Stadskanaal. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verjaardag:
dhr. B. Smit (25-01-1938)

dhr. N. te Velde (29-01-1931)

Huwelijksjubileum:
Op DV maandag 29 januari zijn dhr. S. Prins en
mw. J. Prins – Oosting 30 jaar getrouwd.

Ambtsdragers:
Broeders en zusters, de kerkenraad heeft versterking nodig. In 2018 zijn een aantal broeders wiens ambtstermijn afloopt. Broeder Jan Boels is als (jeugd)ouderling aftredend en niet herkiesbaar.
Gelukkig hebben een aantal aangegeven dat zij herkiesbaar zijn:
Broeder Cor van Vliet als ouderling
Broeder  Ben te Velde als ouderling
Broeder Harry Mulder als ouderling
Broeder Erik Groenbroek als diaken.
Daarnaast heeft de kerkenraad nog een aantal vacatures, namelijk bij de ouderlingen 2, bij de diakenen 2 en bij de kerkrentmeesters ook 2.  Wij vragen u als gemeente namen in te dienen voor kandidaten. Dit kan gebeuren bij de scriba, tot het einde van de maand januari 2018. Bij de genoemde naam moet wel vermeld worden voor welke ambt de kandidaat wordt voorgedragen. De kandidaten voor de diaconie mogen man of vrouw zijn, voor de andere colleges alleen namen van mannen.
Namens de kerkenraad
Freerk Mol (Scriba)