Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Week 05, zondag 28 januari 2018
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

   
Erediensten vandaag:
09.30 uur: ds. J. Schraal, Urk VHA
Organist: dhr. H. de Leede
1e Collecte: Kerkbeheer
2e Collecte: IZB (doelcollecte)
Ouderling van dienst: dhr. C. van Vliet
Uitdelen nieuwsbrief: fam. N. te Velde
Oppas: Rissina Wilts
KND: Marjolein Boels
Uitzending RTVS: Jeruel Gemeente Vledderveen
Bloemen: Jan en Marjolein Boels / mw. R. de Jong
19.00 uur: ds. W. van der Wind, Onstwedde
Organist: dhr. G. Scheper
Collecte IZB:
De IZB is een vereniging voor zending in Nederland.
“We zijn een missionaire organisatie binnen de Protestantse Kerk in Nederland.
We staan kerkenraden en gemeenten met raad en daad bij, in het vervullen van hun missionaire roeping.
We mogen dan de leeftijd der ‘zeer sterken’ hebben bereikt (opgericht in 1935), we voelen ons jong en dynamisch”.

Liturgie morgendienst:
Psalm 136: 1, 2 en 3
Psalm 84: 1 en 3
Psalm 119: 15 en 21
Gezang 423: 1, 2 en 3
Gezang 436: 1, 3 en 4
Psalm 25: 3
Schriftlezing:
Genesis 22 vers 1 - 8
Hebreeën 9 vers 1 - 15

Lied herdenking mw. Meinders
Gezang 14: 1

Zondag 4 februari 2018:
09.30 uur: ds. G. Timmer, Twijzelerheide HA
Organist: dhr. B. te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer
2e Collecte: Stille Hulp
Ouderling van dienst: dhr. H. Mulder
Uitdelen nieuwsbrief: fam. H. Buirs
Oppas: Daphne Boels
KND: Geen KND
Uitzending RTVS: PKN Gemeente Musselkanaal
19.00 uur: ds. J.F. Tanghé, Sellingen VDHA
Organist: mw. J. te Velde

 

Agenda januari 2018:
Maandag 29 januari
19.30 uur: Bijbelstudie
Woensdag 31 januari
19.30 uur: Beroepingscommissie (Consistorie)
Vrijdag 2 februari
18.45 uur: Catechisatie
19.30 uur: JV de Vuurtoren
Zondag 11 februari
11.00 uur: Catechisatie ds. op ’t Hoff / JV de Brug

Ziek thuis:
Jacqueline Breukel - Veldhuis

dhr. J. Hofman

mw. A. Wubs-Mook


UMCG, Postbus 11120, 9700 CC Groningen
dhr. B. Smit Afd C kamer 46


Verzorgingshuis de Burcht, Van der Duijn van Maasdamweg 250, 9602 VT Hoogezand:
mw. K.J. Meijer-Stöwe


Centrum voor Revalidatie en Herstelzorg de Boshof   Beilerstraat 38, 9401 PM Assen:
mw T.K. Koops - Rubingh

Censura Morum:
U kunt contact opnemen met uw wijkouderling indien er behoefte is aan Censura Morum.

Handvol koren:
De GZB-dagboekjes “Een handvol koren” zijn nog steeds te bestellen bij dhr. G. Eelsing (612519). €10.95 per stuk.

Samen Een:
De eerstvolgende bijeenkomst van VV Samen Een van 5 februari is verplaatst naar DV maandag 19 februari.

Let op! Opnieuw nieuwe data Catechisatie
12-16 jaar:
Vrijdag 2 februari
Vrijdag 16 februari
Vrijdag 16 maart 
Vrijdag 6 April
De data zijn afgestemd op de club de Vuurtoren en zijn van 18.45-19.30 uur.
Jan Boels en Ben te Velde

Verjaardag:
dhr. R. Bick (02-02-1928)

mw. F. Jongman – Smith (02-02-1935)

dhr. F.J. Ockels (03-02-1927)


Potgrondactie:
Vanaf 24 februari hebben we weer de vertrouwde, potgrond te koop. Goede kwaliteit en niet duur,
maar liefst 45 liter voor €2,00.
Wees er snel bij, want op is op.
De bestellijsten liggen in de hal van de kerk.

Wordt thuis gebracht.
Namens de activiteitencommissie

Ambtsdragers:
Broeders en zusters, de kerkenraad heeft versterking nodig.
In 2018 zijn een aantal broeders wiens ambtstermijn afloopt.
Broeder Jan Boels is als (jeugd)ouderling aftredend en niet herkiesbaar.
Gelukkig hebben een aantal aangegeven dat zij herkiesbaar zijn:
Broeder Cor van Vliet als ouderling
Broeder  Ben te Velde als ouderling
Broeder Harry Mulder als ouderling
Broeder Erik Groenbroek als diaken.
Daarnaast heeft de kerkenraad nog een aantal vacatures, namelijk bij de ouderlingen 2, bij de diakenen 2 en bij de kerkrentmeesters ook 2. 
Wij vragen u als gemeente namen in te dienen voor kandidaten. 
Dit kan gebeuren bij de scriba, tot het einde van de maand januari 2018.
Bij de genoemde naam moet wel vermeld worden voor welke ambt de kandidaat wordt voorgedragen.
De kandidaten voor de diaconie mogen man of vrouw zijn, voor de andere colleges alleen namen van mannen.
Namens de kerkenraad
Freerk Mol (Scriba)

Zangdienstcommissie:
Vandaag, zondag 28 januari, is er een gezamenlijke zangdienst met medewerking van Le Groupe Evangélique.
Voorganger is ds. W. van der Wind en organist is dhr. G. Scheper.
Aanvang van de dienst is 19.00 uur.