Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Week 27, zondag 1 juli 2018
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

    
Erediensten vandaag:
Deurcollecte voor de Rank
09.30 uur: ds. J. Hoogstede, Vlagtwedde
Organist: mw. J. te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer
2e Collecte: Onderhoud gebouwen
Ouderling van dienst: dhr. H. Mulder
Uitdelen nieuwsbrief: fam. H. Boels
KND: Geen KND
Oppas: mw. M. Buirs
Uitzending RTVS: PKN Gemeente Alteveer
19.00 uur: ds. N. Noorlander, Onstwedde
Organist: dhr. G. Scheper

Liturgie morgendienst:
Psalm 87: 1, 2, 3
Gezang 450
Psalm 119: 1
Schriftlezing: Galaten 3: 1-18
Gezang 445: 1
Schriftlezing: Galaten 3: 19-29
Psalm 133: 1, 3
Gezang 454: 1, 3
Gezang 303: 1, 2, 5

Liturgie avonddienst:
Gezang 328 : 1 en 3
Psalm 84 : 1 en 3
Gezang 321 : 1 en 4
Psalm 89 : 6 en 7
Psalm 143 : 9 en 10
Gezang; 473 : 1, 4 en 10
Schriftlezing: Filemon

Zondag 8 juli 2018:
09.30 uur: ds. J. Schraal, Urk
Organist: dhr. B. te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer
2e Collecte: Plaatselijk evangelisatiewerk
Ouderling van dienst: dhr. F.E. Mol
Uitdelen nieuwsbrief: fam. B. Nijmeijer
KND: Jacqueline Breukel
Oppas: Anja Wever
Uitzending RTVS: CGKV Veendam
19.00 uur: ds. G.A. Trouwborst, Nieuw Leusen
Organist: dhr. B. te Velde


Agenda juni 2018:
Woensdag 4 juli
19.30 uur: Kerkenraad
6, 7 en 8 juli
Kampweekend jeugd


AVG:
Per 25 mei is de AVG ( Algemene Verordening Persoonsgegevens) van kracht.
Dit wordt ook wel de privacywet genoemd.
Misschien zijn er gemeenteleden die zich afgevraagd hebben of dat aan ons als kerkenraad voorbij gegaan is, het antwoord daarop is Nee.
Het gaat  om het publiceren van gegevens van personen op de nieuwsbrief (weekbrief), kerkblad, website, gemeentegids en kerkdiensten.
De wet zegt dat zonder toestemming van de betrokkene zijn/haar gegevens niet mogen worden vermeld.
Het gaat hierbij om verjaardagen, jubilea, ziekte, foto’s, telefoonnummers, (mail)adressen.
Zoals u ziet houdt het nogal wat in.
Voorbeelden van de gevolgen van de wet kunnen zijn dat bij ziekte u niet vermeld kunt worden op de weekbrief, er mag geen voorbede voor u worden gevraagd/ gedaan worden. 
Indien u wenst dat wij u gegevens niet publiceren, vragen wij u een formulier in te vullen en in te leveren bij de scriba.
Gaarne voor 22 juli 2018.
Namens de kerkenraad
Freerk Mol , scriba

Namens de activiteitencommissie:
Oproep:
Zoals u weet hebben we pro-deo heel wat jaren gebruik mogen maken van de schuur van
dhr. H. van der Laan., waar we heel dankbaar voor zijn. Omdat het nu te koop staat komt er na de rommelmarkt van 29 september een einde aan,
en hebben we dus geen opslagruimte meer.
Nu is onze vraag, of er iemand is, die een schuur heeft waar de spullen opgeslagen kunnen worden
zodat de rommelmarkt voortgang kan vinden.
Het is toch elk jaar weer een mooi bedrag wat er voor de gemeente bij elkaar  gebracht wordt.
U weet inmiddels dat we elk jaar voor een doel sparen; onderhoud gebouwen, interieur van de Rank, verbouw pastorie ( in het verleden), schuurtje achter de Rank, onvoorzien, etc.
Het geld wat er dus via de diverse acties binnenkomt, kan hiervoor gebruikt worden.
Degene die ruimte beschikbaar heeft, kan zich melden bij de activiteiten commissie