Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Week 34 zondag 18 augustus 2019
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Erediensten vandaag:
09.30 uur: ds. Noorlander Onstwedde
Organist: Ben te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: gez. doel: St. Laleaua Roemenië
Ouderling van dienst: dhr. J. G. Wilts
Uitdelen nieuwsbrief: fam. A. Kuiper Uitzending RTVS: Chr. Ger. Kerk Mussel
Oppas: Rissina Wilts
KND: Arjanne groenbroek
19.00 uur: ds. van Zuijlekom
Organist: CGKV

Liturgie morgendienst:
Gezang 434: 1 en 2
Psalm 19: 1 en 2
Psalm 19: 3 en 4
Gezang 444: 1 en 2
Psalm 103: 1, 2 en 3
Gezang 456: 1, 2 en 3
Schriftlezingen:
Deuteronomium 31: 30 – 32: 12
                   Jesaja 40: 27 – 31

Zondag 25 augustus 2019
09:30 uur: ds. M. B. Plette Vriezenveen
Organist: Ben te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: onderhoud gebouwen
Ouderling van dienst: dhr. C. van Vliet
Uitdelen nieuwsbrief: fam. H. Wessels
Uitzending RTVS: Ger. Kerk vrijgem. Mussel
Oppas: mw. G. Wessels
KND: geen knd.
19.00 uur: ds. W. J. Bakker Nieuweroord
Organist: Ben te Velde

Uitnodiging:
Van harte welkom in de maandelijkse zangdienst op zondag 25 augustus 2019
in de Oosterkade kerk te Stadskanaal.

Aanvang: 19.00 uur.
Voorganger; Ds.W.J. Bakker uit Nieuweroord
Organist: Ben te Velde

Agenda:
Woensdag 28 augustus
19:30 moderamen consistorie

Lied herdenking dhr. K. Martijn:

Psalm 150: 1 en 2
Looft God, looft zijn Naam alom;
Looft Hem in Zijn heiligdom;
Looft des Heeren grote macht,
In den hemel Zijner kracht;
Looft Hem, om Zijn mogendheden,
Looft Hem, naar zo menig blijk
Van Zijn heerlijk koninkrijk,
Voor Zijn troon en hier beneden.

2.
Looft God, met bazuingeklank;
Geeft Hem eer, bewijst Hem dank;
Looft Hem, met de harp en luit;
Looft Hem, met de trom en fluit;
Looft Hem, op uw blijde snaren;
Laat zich 't orgel overal
Bij het juichend vreugdgeschal,
Tot des Heeren glorie, paren.

Oproep startzondag:
Op zondag 22 september hopen wij als
Gemeente de start van het winterwerk
te houden. Hoe de zondag zal worden
ingevuld is nog niet helemaal duidelijk.
Gemeenteleden die mee willen helpen deze zondag een mooie invulling te geven kunnen zich opgeven bij: B. Nijmeijer of J. Nieveen.

Gevraagd namens de activiteiten commissie:
Heb u aardbeien, bessen, kruisbessen, pruimen, appels en peren in de tuin over?
Dit om jam en gelei te maken voor de verkoop op de rommelmarkt.
M.Clazing 06.27263655 / 0599.332752
E. Boels 0599.614400

Rommelmarkt:
Let op!
In augustus is er GEEN inbreng.

kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van september inleveren uiterlijk maandag 26 augustus om 17.00 uur bij Marjolein Boels, Meidoornstraat 4. E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.