Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Week 37 zondag 8 september 2019
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Erediensten vandaag:
09.30 uur: ds. M.F van Binnendijk HA Organist: Ben te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: stille hulp
Ouderling van dienst: dhr. F.E. Mol
Uitdelen nieuwsbrief: fam. B. Nijmeijer Uitzending RTVS: Geref. Kerk Onstwedde
Oppas: Gerda Boels
KND: Annelies Feikens
19.00 uur: ds. M.F van Binnendijk VDHA
Organist: mw. J. te Velde

Liturgie morgendienst:
Gezang 303: 1, 2 en 5
Psalm 117: 1
Gezang 351: 1, 2, 3 en 4
Schriftlezing Jozua 3: 1 – 7
Psalm 121: 1
Psalm 77: 6 O.B.   
Gezang 351: 1 en 4  
Psalm 350: 1 en 4   
Psalm 66: 3 en 8 O.B. 

Liturgie avonddienst:
Gezang 78: 1 en 2
Psalm 98: 1 en 2
Psalm 98: 3
Psalm 33: 2
Psalm 33: 3
Schriftlezing: Jozua 3: 11 – 4: 11
Psalm 66: 2, 3 en 7
Gezang 358: 2 en 4
Psalm 77: 4 en 6

Zondag 15 september 2019
09:30 uur: ds. H.J.C.C.J. Wilschut BovenSmilde
Organist: Ben te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: jeugdwerk
Ouderling van dienst: dhr. A. Clazing
Uitdelen nieuwsbrief: fam. N. te Velde
Uitzending RTVS: Chr. Geref. Kerk Onstwedde
Oppas: Gees Wessels
KND: Arjanne Groenbroek
19.00 uur: dhr. H. Lowijs Noordscheschut
Organist: Ben te Velde

Agenda:
Maandag 9 september
19:30 diaconie
Woensdag 11 september
19:30 kerkenraad
Zondag 22 september
Startzondag
Maandag 23 september
19:30 Samen één
Woensdag 25 september
19:30 ouderlingen
Dinsdag 17 september
18.00- 20.00 uur kledingbeurs
Woensdag 18 september
9.30- 12.00 uur kledingbeurs
Vrijdag 19 september
19:00 gebedskring
Zaterdag 28 september
10:00 tot 14:00 uur rommelmarkt

Psalm 77 vers 6
"Zou God Zijn genâ vergeten?
 Nooit meer van ontferming weten?
 Heeft Hij Zijn barmhartigheên
 Door Zijn gramschap afgesneên?"
 'k Zei daarna; "Dit krenkt mij 't leven;
 Maar God zal verand'ring geven;
 D' Allerhoogste maakt het goed;
 Na het zure geeft Hij 't zoet."

 Psalm 66 vers 3
 God baande door de woeste baren
 En brede stromen ons een pad;
 Daar rees Zijn lof op stem en snaren,
 Nadat Hij ons beveiligd had.
 Hij zal eeuw uit eeuw in regeren;
 Zijn oog bewaakt het heidendom;
 Hij zal d' afvalligen verneêren;
 Hij keert hun trots' ontwerpen om

Attentie:
Op 21 september is er nog een laatste keer de mogelijkheid om spullen voor de rommelmarkt in te leveren.
Daarna niet meer voor de rommelmarkt!
OOK NIET OP 27 / 28 SEPTEMBER

Oproep:
Wie wil er taarten, cake of kruidkoek maken voor de verkoop op de rommelmarkt?
Opgave bij E.Boels, 0599.614400
                   M.Clazing 0599.332752 / 06.27263655

We hebben nog eierdozen nodig, het liefst vanaf 10 eieren.
U kunt ze inleveren bij Margriet Clazing.

Vrouwenvereniging:
Op 23 september a.s. hebben we onze eerste afdelingsavond. Alida en Hendrik Jan Kieft uit Winschoten zullen ons bijpraten over het werk op hun biologisch kippenbedrijf en de streekproducten die ze daar verkopen. Die producten zijn ook op de afdelingsavond te koop.
We zijn nog even bezig met het jaarprogramma. Dit zal worden uitgedeeld zou gauw het klaar is.
Het bestuur.