Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Week 38 zondag 15 september 2019
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
Erediensten vandaag:
09.30 uur: ds.H.J.C.C.J. Wilschut Boven Smilde Organist: Ben te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: jeugdwerk
Ouderling van dienst: dhr. A. Clazing
Uitdelen nieuwsbrief: fam. N. te Velde Uitzending RTVS: Chr. Geref. Kerk Onstwedde
Oppas: Gees Wessels
KND: Arjanne Groenbroek
19.00 uur: dhr. H. Lowijs Noordscheschut
Organist: Ben te Velde

Liturgie morgendienst:
Gezang 225:1 en 5
Psalm 111:1 en 2
Psalm 111:5 en 6
Schriftlezing Genesis 50:15-26, Hebr. 11:22
Tekst: Genesis 50:24-25
Psalm 105:3 en 4
Gezang 67:1,2 en 3
Psalm 40:7

Liturgie avonddienst:
Psalm 118: 1 en 5.
Psalm 113: 1 en 2.  
Schriftlezingen: Jesaja 56:1-8, Jesaja 65: 17-25
Tekst: Jesaja 56: 5b.
Gezang 487: 1 en 2.
Gezang 279: 2,5 en 6.
Gezang 330: 2.
Gezang 464

Zondag 22 september 2019
 10:00 uur: ds. M. F. van Binnendijk
Organist: dhr. B. van der Schoot
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: pl. evangelisatie werk
Ouderling van dienst: dhr. H. Dekker
Uitdelen nieuwsbrief: Mevr. Tonkens /
  Mevr. de Groot
Uitzending RTVS: Prot. Gem. Alteveer
Oppas:
KND: opening winter werk
14:30 uur: ds. M. F. van Binnendijk
Organist: Mark Wubs

Agenda:
Dinsdag 17 september
18.00- 20.00 uur kledingbeurs
Woensdag 18 september
9.30- 12.00 uur kledingbeurs
Vrijdag 20 september
19:00 gebedskring
Zondag 22 september
Startzondag
Maandag 23 september
19:30 Samen één
Woensdag 25 september
19:30 ouderlingen
Zaterdag 28 september
10:00 tot 14:00 uur rommelmarkt

Geloofsbelijdenis:
Er zijn momenten in het leven, die ons meer
doen verlangen naar een leven, dichter bij God.
Wanneer je zelf daartoe geroepen voelt,
dan kun je dat bereiken.
Versterk het geloof in Jezus Christus.
Onze dominee H. F. van Binnendijk wil aan de hand van de Bijbel daar over praten en leren.
Kom naar de voorlichtingsavond in de Rank,
naast de kerk op 14 oktober om 20.00 u.
Namens de kerkenraad.

NOODOPROEP OUD PAPIER ACTIE:
Woensdag 25 september is er om 19.30 een extra vergadering van
de oud-papier-groep in DE RANK.
Iedereen die maar enigszins kan en wil helpen (ook voor een of twee keer
per jaar) wordt dringend verzocht op deze vergadering aanwezig te
zijn. Bij eventuele verhindering en u/jij wilt wel helpen graag doorgegeven aan een van de papiergroep, zodat hier rekening mee kan worden gehouden.
Voor nadere inlichtingen wordt verwezen naar het artikel op blz.8 van OP WEG
van september.

Attentie:
Op 21 september is er nog een laatste keer de mogelijkheid om spullen voor de rommelmarkt in te leveren.
Daarna niet meer voor de rommelmarkt!
OOK NIET OP 27 / 28 september

Oproep:
Wie wil er taarten, cake of kruidkoek maken voor de verkoop op de rommelmarkt?
Opgave bij E.Boels, 0599.614400
M.Clazing 0599.332752 / 06.27263655

We hebben nog eierdozen nodig,
graag vanaf 10 eieren.
U kunt ze inleveren bij Margriet Clazing.


Kledingbeurs:
Op dinsdagavond 17 september van 18.00-20.00 en woensdag 18 september van 9.30- 12.00 is er weer de tweedehands kledingbeurs aan de Oosterstraat 53. Er is weer heel wat kleding binnen, ook schoenen tassen, riemen, dekens, lakens, etc. Voor ieder wat wils, zoals u gewend bent is alles uitgezocht en schoon. Kom op tijd want weg is pech!

Let op!  
We hebben op de rommelmarkt eieren te koop, 10 voor €1,50 u kunt ze alvast bestellen via de bestellijst in de hal van de kerk.
Er zijn weer spekdikken te koop, deze kunt u vooraf bestellen, dan weet u zeker dat u niet " achter het net" vist. Want met de rommelmarkt geldt OP=OP ze kosten €0,70 per stuk. Hiervoor ligt er een bestellijst in de hal van de kerk.

Vrouwenvereniging:
Op 23 september a.s. hebben we onze eerste afdelingsavond. Alida en Hendrik Jan Kieft uit Winschoten zullen ons bijpraten over het werk op hun biologisch kippenbedrijf en de streekproducten die ze daar verkopen. Die producten zijn ook op de afdelingsavond te koop.
We zijn nog even bezig met het jaarprogramma. Dit zal worden uitgedeeld zou gauw het klaar is.
Het bestuur.

Kopij kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van december graag inleveren uiterlijk maandag 30 september 2019 (17.00 uur) bij Marjolein Boels, Meidoornstraat 4 te Stadskanaal.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..