Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Week 39 zondag 22 september 2019
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
Erediensten vandaag: Start zondag
10:00 uur: ds. M. F. van Binnendijk
Organist: dhr. B. van der Schoot
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: pl. evangelisatie werk
Ouderling van dienst: dhr. H. Dekker
Uitdelen nieuwsbrief: Mevr. Tonkens /
       Mevr. de Groot
Uitzending RTVS: Prot. Gem. Alteveer
Oppas: Annelies Feikens
KND: opening winter werk
14:30 uur: ds. M. F. van Binnendijk
Organist: Mark Wubs

Liturgie morgendienst:
Liturgie avonddienst:

Voor beide diensten een gedrukte liturgie

Zondag 29 september 2019
9:30 uur: ds. M.F. van Binnendijk
Organist: mw. J. te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: Diaconie
Ouderling van dienst: dhr. J.G. Wilts
Uitdelen nieuwsbrief: fam. F.E. Mol
Uitzending RTVS: C.G.K.V. Veendam
Oppas: Hermie Moorlag
KND: Anja Wever
19:00 uur: ds. A. Noorlander Onstwedde
Organist: dhr. G. Scheper

Een hand vol koren:
Ook dit jaar is het dagboekje ' Een hand vol koren' weer verkrijgbaar via de zending
Het boekje kost € 12,50 waarvan er direct € 8,00 rechtstreeks naar goede doelen gaat.
In de zaal liggen vandaag intekenlijsten klaar
In december zullen de boekjes worden verspreid
Ook blijft het mogelijk op te geven via mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Graag voor 14 oktober opgeven

GZB zendingscommissie Oosterkadekerk

Agenda:
Maandag 23 september
19:30 Samen één
Woensdag 25 september
19:30 ouderlingen beraad
19:30 vergadering oud papier
Zaterdag 28 september
10:00 tot 14:00 uur rommelmarkt
Zondag 29 september
19:00 zangdienst
Vrijdag 4 oktober
19:00 gebedskring
Woensdag 9 oktober
19:30 Moderamen

Geloofsbelijdenis:
Er zijn momenten in het leven, die ons meer
doen verlangen naar een leven, dichter bij God.
Wanneer je jezelf daartoe geroepen voelt,
dan kun je dat bereiken.
Versterk het geloof in Jezus Christus.
Onze dominee M. F. van Binnendijk wil aan de hand van de Bijbel daar over praten en leren.
Kom naar de voorlichtingsavond in de Rank,
naast de kerk op 14 oktober om 20.00 u.
Namens de kerkenraad.

NOODOPROEP OUD PAPIER ACTIE:
Woensdag 25 september is er om 19.30 een extra vergadering van
de oud-papier-groep in DE RANK.
Iedereen die maar enigszins kan en wil helpen (ook voor een of twee keer
per jaar) wordt dringend verzocht op deze vergadering aanwezig te
zijn. Bij eventuele verhindering: en u/jij wilt wel helpen graag doorgeven aan een van de papiergroep, zodat hier rekening mee kan worden gehouden.
Voor nadere inlichtingen wordt verwezen naar het artikel op blz.8 van OP WEG
van september.

Attentie:
21 september was de laatste mogelijkheid om spullen voor de rommelmarkt in te leveren.
Daarna niet meer voor de rommelmarkt!
OOK NIET OP 27 / 28 september

Oproep:
Wie wil er taarten, cake of kruidkoek maken voor de verkoop op de rommelmarkt?
Opgave bij E.Boels, 0599.614400
M.Clazing 0599.332752 / 06.27263655

We hebben nog eierdozen nodig,
graag vanaf 10 eieren.
U kunt ze inleveren bij Margriet Clazing.

Let op!  
We hebben op de rommelmarkt eieren te koop, 10 voor €1,50 u kunt ze alvast bestellen via de bestellijst in de hal van de kerk.
Er zijn weer spekdikken te koop, deze kunt u vooraf bestellen, dan weet u zeker dat u niet " achter het net" vist. Want met de rommelmarkt geldt OP=OP ze kosten €0,70 per stuk. Hiervoor ligt er een bestellijst in de hal van de kerk.

Vrouwenvereniging:
Op 23 september a.s. hebben we onze eerste afdelingsavond. Alida en Hendrik Jan Kieft uit Winschoten zullen ons bijpraten over het werk op hun biologisch kippenbedrijf en de streekproducten die ze daar verkopen. Die producten zijn ook op de afdelingsavond te koop.
We zijn nog even bezig met het jaarprogramma. Dit zal worden uitgedeeld zou gauw het klaar is.
Het bestuur.

Kopij kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van november graag inleveren uiterlijk maandag 28 oktober 2019 (17.00 uur) bij Marjolein Boels, Meidoornstraat 4 te Stadskanaal.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..