Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Week 40 zondag 29 september 2019
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Erediensten vandaag:
09:30 uur: ds. M. F. van Binnendijk
Organist: mw. J. te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: Diaconie
Ouderling van dienst: dhr. J.G. Wilts
Uitdelen nieuwsbrief: fam. F.E. Mol Uitzending RTVS: C.G.K.V. Veendam
Oppas: Hermie Moorlag
KND: Anja Wever
19:00 uur: ds. A. Noorlander Onstwedde
Organist: dhr. G. Scheper

Liturgie morgendienst:
Gezang 279: 1 en 3
Psalm 47: 2 en 3
Psalm 2: 1 en 4
Psalm 8: 1, 2, 3 en 6
Gezang 301: 1, 2, 3 en 5
Psalm 134: 1, 2 en 3
Schriftlezing Daniël 5: 1 – 30

Liturgie avonddienst:
Zangdienst

Zondag 6 oktober 2019
9:30 uur: ds. A. Lagendijk Onstwedde
Organist: dhr. B. van der Schoot
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: Kerk en Israël
Ouderling van dienst: dhr. C. van Vliet
Uitdelen nieuwsbrief: Mw. Meijer /
  Mw. v.d. Zwaag
Uitzending RTVS: Baptisten gem. Kruispunt
Oppas: Adri Dekker
KND: geen knd
19:00 uur: ds. H. Poot Oosternieland
Organist: Ben ten Velde

Uitnodiging:
Van harte welkom in de maandelijkse zangdienst op zondag 29 september 2019
in de Oosterkadekerk te Stadskanaal.

Aanvang: 19.00 uur.

Voorganger; Ds. N. Noorlander uit Onstwedde
Organist: de heer G. Scheper

Agenda:
Zondag 29 september
19:00 zangdienst
Vrijdag 4 oktober
19:00 gebedskring
Maandag 7 oktober
19:30 mannenkring
Woensdag 9 oktober
19:30 Moderamen

Geloofsbelijdenis:
Er zijn momenten in het leven, die ons meer
doen verlangen naar een leven, dichter bij God.
Wanneer je jezelf daartoe geroepen voelt,
dan kun je dat bereiken.
Versterk het geloof in Jezus Christus.
Onze dominee M. F. van Binnendijk wil aan de hand van de Bijbel daar over praten en leren.
Kom naar de voorlichtingsavond in de Rank,
naast de kerk op 14 oktober om 20.00 u.
Namens de kerkenraad.

Kopij kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van oktober graag inleveren uiterlijk maandag 30 september 2019 (17.00 uur) bij Marjolein Boels, Meidoornstraat 4 te Stadskanaal.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Een hand vol koren:
Ook dit jaar is het dagboekje ' Een hand vol koren ‘weer verkrijgbaar via de zending
Het boekje kost €12,50 waarvan er direct €8,00 rechtstreeks naar goede doelen gaat.
In de zaal liggen vandaag intekenlijsten klaar
In december zullen de boekjes worden verspreid
Ook blijft het mogelijk op te geven via mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Graag voor 14 oktober opgeven
GZB zendingscommissie Oosterkadekerk

NOODOPROEP OUD PAPIER ACTIE:
Woensdag 25 september is er om 19.30 een extra vergadering van
de oud-papier-groep in DE RANK.
Iedereen die maar enigszins kan en wil helpen (ook voor een of twee keer
per jaar) wordt dringend verzocht op deze vergadering aanwezig te
zijn. Bij eventuele verhindering: en u/jij wilt wel helpen graag doorgeven aan een van de papiergroep, zodat hier rekening mee kan worden gehouden.
Voor nadere inlichtingen wordt verwezen naar het artikel op blz.8 van OP WEG
van september.