Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Week 42 zondag 13 oktober 2019
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Erediensten vandaag:
 10:00 uur: ds. M.F. van Binnendijk
Organist: Woldstee band
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: bloemen in de kerk
Ouderling van dienst: dhr. H. Mulder
Uitdelen nieuwsbrief: fam. J. Kruit
Uitzending RTVS: PKN de Hoeksteen
Oppas: Rissina Wilts
KND: geen knd
19:00 uur: ds. de Leeuw Oude Pekela
Organist: Ben te Velde

Liturgie morgendienst:
Dienst met de Woldstee band
gedrukte liturgie
Koffie drinken na de dienst

Liturgie avonddienst
Psalm 84: 1
Psalm 103: 1 en 2
Gezang 429: 2 en 3
Psalm 116: 1,2 en 3
Psalm 138: 4
Gezang 21: 3 en 7
Schriftlezingen: ·Genesis 35: 1-15
(tekst: vers 1-3)
Jakobus 2: 14-26

Zondag 20 oktober 2019
9:30 uur: ds. M.F. van Binnendijk
Organist: Ben te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: onderhoud gebouwen
Ouderling van dienst: dhr. F.E. Mol
Uitdelen nieuwsbrief: Fam. J. Pleiter
Uitzending RTVS: PKN gem. Poststraat
Oppas: Marloes Nieveen
KND: Arjanne Groenbroek
19:00 uur: ds. N. Noorlander Onstwedde
Organist: dhr. G. Scheper

Agenda:
Maandag 14 oktober
19.30 uur: VV Samen Eén
Woensdag 16 oktober
20:00 Hadassa
Vrijdag 18 oktober
19:00 gebedskring
Woensdag 23 oktober
19:30 kerkenraad
Donderdag 24 oktober
19:30 gemeenteavond

Gemeenteavond:
Namens de kerkenraad wil ik de gemeente uitnodigen voor de gemeenteavond op donderdag 24 oktober D.V. De kerkenraad heeft een interessant programma voor deze avond samengesteld. De kerkenraad komt met een aantal mededelingen. De diaconie en de kerkrentmeesters zullen uw aandacht voor een aantal zaken vragen. Maar ook zal er in gesprek gegaan worden over de antwoorden van de vragen op de laatste gemeenteavond.
De aanvang is 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Namens de kerkenraad:
Freerk Mol, scriba

Uitkomsten Gemeenteavond:
Vorige week zouden de uitkomsten van de gemeenteavond uitgedeeld worden. Maar door een fout van mijn zijde waren de uitkomsten wel gedrukt maar niet geniet. Dat is deze week hersteld. Na de dienst zijn de uitkomsten te verkrijgen bij de scriba. De bedoeling is één set per huisadres. De kerkenraad vraagt u deze antwoorden mee te nemen naar de gemeenteavond.

Namens de kerkenraad:
Freerk Mol, scriba

Een hand vol koren
Ook dit jaar is het dagboekje ' Een hand vol koren ‘weer verkrijgbaar via de zending
Het boekje kost € 12,50 waarvan er direct
€ 8,00 rechtstreeks naar goede doelen gaat.
In de hal ligt een intekenlijsten klaar
In december zullen de boekjes worden verspreid
Ook blijft het mogelijk op te geven via mail
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Graag voor 14 oktober opgeven

GZB zendingscommissie Oosterkadekerk

Geloofsbelijdenis:
Er zijn momenten in het leven, die ons meer
doen verlangen naar een leven, dichter bij God.
Wanneer je jezelf daartoe geroepen voelt,
dan kun je dat bereiken.
Versterk het geloof in Jezus Christus.
Onze dominee M. F. van Binnendijk wil aan de hand van de Bijbel daar over praten en leren.
Kom naar de voorlichtingsavond in de Rank,
naast de kerk op 14 oktober om 20.00 u.
Namens de kerkenraad.

Kopij kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van november graag inleveren uiterlijk maandag 28 oktober 2019 (17.00 uur) bij Marjolein Boels, Meidoornstraat 4 te Stadskanaal.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Activiteiten commissie
Er zijn bakblikken blijven liggen, van de taartenbakkers van de afgelopen rommelmarkt.
Als u uw blik nog mist, kunt u die uit de kleine keuken van de rank halen.
Er staan ook nog blikken van vorig jaar.
U kunt uw eier-dozen blijven inleveren.

AVG regeling:
De privacy wetgeving ( AVG.) ligt ter inzage bij de scriba.

Met een vriendelijke groet
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol
Scriba