Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Week 43 zondag 20 oktober 2019
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Erediensten vandaag:
9:30 uur: ds. M.F. van Binnendijk
Organist: Ben te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: onderhoud gebouwen
Ouderling van dienst: dhr. F.E. Mol
Uitdelen nieuwsbrief: Fam. J. Pleiter Uitzending RTVS: PKN gem. Poststraat
Oppas: Marloes Nieveen
KND: Arjanne Groenbroek
19:00 uur: ds. N. Noorlander Onstwedde
Organist: dhr. G. Scheper

Liturgie morgendienst:
Gezang 242: 1 en 3
Psalm 47: 1
Psalm 47: 3
Psalm 93: 1, 2, 3 en 4
Psalm 66: 3
Palm 72: 1 en 7
Schriftlezing Daniël 3: 1 – 27
Tekst: vers 18a – En zo niet…

Liturgie avonddienst
Gezang 444: 1, 2 en3
Psalm 42: 5 en 7
Gezang 257
Psalm77: 1 en 3
Psalm 22: 11 en 12
Gezang 427: 5, 6 en 7
Schriftlezing: Mattheüs 15: 21 – 28
Tekst: Mattheüs15:27a

Zondag 27 oktober 2019
9:30 uur: ds. C.G. op 't Hof Nieuwe Pekela
Organist: Jos van de Wal
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: diaconie
Ouderling van dienst: dhr. A. Clazing
Uitdelen nieuwsbrief: fam. A. Kuiper
Uitzending RTVS: PKN gem. Semsstraat
Oppas: Anne Wil de Boer
KND: Margriet Clazing
19:00 uur: ds. A. Lagendijk
Organist: Mark Wubs

Agenda:
Maandag 21 oktober
19:30 Catechisatie 12 tot 16 jaar
Dinsdag 22 oktober
20:00 Belijdenis Catechisatie
Ter bespreking: het belijdenis-formulier (herziene versie)
Woensdag 23 oktober
19:30 kerkenraad
Donderdag 24 oktober
19:30 gemeenteavond
Maandag 28 oktober
19:30 Bijbelkring
Woensdag 30 oktober
20:00 Belijdenis Catechisatie

              Zingend geloven
     op
Zondag 27 oktober 2019
             in de Oosterkadekerk
                    te Stadskanaal
     Voorganger  : Ds. A. Lagendijk           
     Organist        : Mark Wubs
     M.m.v.           : Vocal Sprit uit
 Stadskanaal
Aanvang: 19.00 uur

         U bent van harte welkom !              

Gemeenteavond:
Namens de kerkenraad wil ik de gemeente uitnodigen voor de gemeenteavond op donderdag 24 oktober D.V. De kerkenraad heeft een interessant programma voor deze avond samengesteld. De kerkenraad komt met een aantal mededelingen. De diaconie en de kerkrentmeesters zullen uw aandacht voor een aantal zaken vragen. Maar ook zal er in gesprek gegaan worden over de antwoorden van de vragen op de laatste gemeenteavond.
De aanvang is 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Namens de kerkenraad:
Freerk Mol, scriba

Kniepertjesaktie 2019
De start van de kniepertjesaktie voor dit jaar is op D.V. maandag 25 november, (week 48) gaarne even noteren in Uw agenda. Ook willen wij voor deze actie nog graag een paar goed werkende koelkasten lenen voor het bewaren van de bolletjes, ze kunnen gehaald en schoon weer teruggebracht worden. Graag even een telefoontje naar Jan Lutjeboer, telefoon 06 5772 7819

Kopij kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van november graag inleveren uiterlijk maandag 28 oktober 2019 (17.00 uur) bij Marjolein Boels, Meidoornstraat 4 te Stadskanaal.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.