AVG regeling:

De privacy wetgeving ( AVG.) ligt ter inzage bij de scriba.

 Met een vriendelijke groet

namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk

F(reerk) E. Mol

Scriba