Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Week 49 zondag 1 december 2019
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Erediensten vandaag:
9:30 uur: ds. H.J.C.C.J. Wilschut
Organist: Jolanda te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: Bloemen in de kerk
Ouderling van dienst: dhr. A. Clazing
Uitdelen nieuwsbrief: Mevr. Tonkens
       Mevr. de Groot
Uitzending RTVS: PKN gem. Mussel
Oppas: Adri Dekker
KND: Margriet Clazing
19:00 uur: ds. W.J. Bakker
Organist: Ben te Velde

Liturgie morgendienst:
Psalm 98:1 en 2
Gezang 117:1 en 3
Zingen: Gez. 117 en 4
Schriftlezing: Daniël 9:18-23 en 10:10-12,
            Lucas 1:1-17
Tekst: Lucas 1:13
Psalm 141:1 en 2
Gezang 67:1
Psalm 98:3 en 4

Liturgie avonddienst:
Gezang 118
Psalm 138: 1 en 4
Schriftlezing: Exodus 17: 1-7, Exodus 20: 1-3
Zondag 34 HC
Gezang 125: 125: 1, 2 en 5
Prediking Exodus 20: 1-3: 'Blijf bij je Bevrijder!'
Psalm 81: 1, 7, 8 en 11
Gezang 87: 1, 3 en 5
Gezang 305

Zondag 8 december 2019
9:30 uur: kand. J.W. Bassie
Organist: Ben te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: onderhoud gebouwen
Ouderling van dienst: dhr. H. Dekker
Uitdelen nieuwsbrief: fam. F.E. Mol
Uitzending RTVS: Chr. Geref. kerk Mussel
Oppas: Rissina Wilts
KND: Anja Wever
19:00 uur: ds. M.F. van Binnendijk
Organist: dhr. G. Scheper

Agenda:
Zondag 1 december
club/catechisatie
Maandag 2 december
19:30 mannenkring
Woensdag 4 december
19:30 Kerkenraad
Vrijdag 6 december
19:00 gebedskring
Zaterdag 7 december
10.30-11.30 Inbreng rommelmarkt
Maandag 9 december
19:30 Diaconie
Woensdag 11 december
Kerstviering Haddassa bij Rissina
Donderdag 12 december
8.30 kerk schoonmaken
Maandag 16 december
18:00 Kerstmaaltijd Samen Eén
Dinsdag 17 december
14:30 kerstmiddag 55+ in de Rank

Lied Kerstproject:
Refrein
God belooft de Vredekoning aan zijn volk, aan Israël, heel de wereld wordt zijn woning, Micha heeft het ons verteld.

Couplet
Zie, de vrede zal gaan komen, oorlogen voorgoed voorbij, zwaarden weg, van ploegen dromen, duif van vrede, maak ons blij.

Refrein
God belooft de Vredekoning aan zijn volk, aan Israël, heel de wereld wordt zijn woning, Micha heeft het ons verteld.

Inbreng rommelmarkt:
Zaterdag 7 december kunt u uw goede gebruikte spullen weer inleveren aan de Drentse Poort in Nieuw Buinen. Er is van 10.30-11.30 iemand aanwezig om uw gebruikte spullen in ontvangst te nemen.
Nette en schone kleren kunnen dan ook ingeleverd worden.

Kopij kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van december graag inleveren uiterlijk maandag 2 december 2019 (17.00 uur) bij Marjolein Boels, Meidoornstraat 4 te Stadskanaal.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kerstviering vrouwenvereniging Samen Eén
Op maandag 16 december a.s. om 18.00 uur vieren we Kerst met een broodmaaltijd. Omdat hier kosten aan verbonden zijn is het van belang dat, als iemand niet kan komen, zij zich z.s.m. afmeld bij één van de bestuursleden.

Kniepertjesaktie 2019:
Ook dit jaar hebben we weer onze jaarlijkse kniepertjesactie. Op D.V. vrijdag 22 november beginnen we met de voorbereidingen en maken we het gebouw klaar, en op maandag 25 november begint het “echte werk”. Vanaf 08.00 uur morgens tot ongeveer 20.30 uur avonds worden dagelijks de bolletjes gemaakt, de kniepertjes gebakken en
ingepakt en daarna natuurlijk verkocht. Voor alle genoemde werkzaamheden hebben we veel vrijwilligers nodig, uit alle leeftijdsgroepen. We hopen ook deze keer weer veel nieuwe gezichten te zien bij alles wat er te doen is. Wat wil je nog meer: gezelligheid alom, af en toe een hapje en een drankje, het is goed voor het gemeente zijn en het levert nog geld op voor de kerk. Wacht niet tot je gevraagd wordt, maar kom spontaan in actie, we rekenen op jullie medewerking.
P.S. Voor evt. nader inlichtingen en / of het bestellen van de kniepertjes (€ 2.50 per 200 gram) mag U altijd bellen: Jan Lutjeboer tel. 06 5772 7819