Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Week 4 zondag 19 januari 2020
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Erediensten vandaag:
9:30 uur: ds. A. Lagendijk Onstwedde
Organist: Ben te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: bloemen in de Kerk
Ouderling van dienst: dhr. A. Clazing
Uitdelen nieuwsbrief: fam. N. te Velde
Uitzending RTVS: Geref. Kerk vrijgem. Mussel
Oppas: Marloes Nieveen/Daphne Boels
KND: Margriet Clazing
19:00 uur: ds. M.F. van Binnendijk
Organist: dhr. G. Scheper

Liturgie morgendienst:
Gezang 244:1,2 en 4
Psalm 145:1,2,4 en 6
Psalm 86:2 en 4
Gezang 442:1 en 4
Gezang 428:1 en 4
Gezang 259
Schriftlezing: Johannes 1:19-34

Liturgie avonddienst:
Gezang 465: 1 en 5
Psalm 145: 2 en 6
Psalm 16: 1
Schriftlezing: Romeinen 8: 28 – 39
Catechismus: zondag 1 – v/a 1
Psalm 89: 7 en 8
Verkondiging: Romeinen 8: 31 – 32
Psalm 27: 2 en 7
Psalm 89: 11

Zondag 26 januari 2020
9:30 uur: ds. W. van de Wind Onstwedde
Organist: Ben te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: pl. evangelisatiewerk
Ouderling van dienst: dhr. H. Dekker
Uitdelen nieuwsbrief: Mevr. Tonkens /
  Mevr. de Groot
Uitzending RTVS: Herv. Kerk Onstwedde
Oppas: Anne-Wil de Boer/ Chantal
KND: Anja Wever
19:00 uur: ds. A. Lagendijk Onstwedde
Organist: dhr. G. Scheper

Agenda:
Zondag 19 januari
Club de Brug
Maandag 20 januari
18:45 catechisatie
Maandag 20 januari
19:30 Bijbelkring
Maandag 20 januari
19:30 jaarvergadering O.P.A. Hoeksteen
Vrijdag 31 januari
19:00 gebedskring
Zaterdag 1 februari
10.30-11.30 Inbreng rommelmarkt
Maandag 3 februari
19:30 Samen één
Vrijdag 7 februari
Toneelavond in de Rank
Maandag 10 februari
19:30 mannenkring

Let op!
Rectificatie potgrond!
In "op weg" staat vermeld dat het zakken potgrond van 25 liter zijn.
Dit moet zoals gewoonlijk 45 liter zijn!

Van de projectgroep……een nieuw project:
We hebben gekozen voor een project van de stichting Ora.
HULP AAN DAKLOZEN, ZWERFKINDEREN EN GEHANDICAPTEN IN RUSLAND.
In de stad Archangelsk in het noorden van Rusland heeft een Hollandse jongen zich het lot van deze groep mensen aangetrokken. Hij heeft samen met een kameraad een kerk gesticht en een hulpverleningsorganisatie opgericht de Bridge of Hope.
Zij voelden het als een roeping om voor deze zwakken in de maatschappij zich in te zetten.
Rusland is een moeilijk land voor dergelijke groeperingen. Het belangrijkste voor de werkgelegenheid in Archangelsk is de houtindustrie. Echter door de economische malaise/kredietcrisis is dit grotendeels ingestort, en is een groot deel van de werknemers hun baan kwijt.
Dit leidt ook tot gevolg dat door gemeentelijke beslissingen deze arme mensen uit hun flat worden gezet omdat ze het beter kunnen verhuren aan beter betalende mensen.
In dit gebied hebben ze van vervangende woonruimte aanbieden nog nooit gehoord.
De 2 Nederlanders hebben via de stichting Ora gevraagd dit project onder de aandacht te brengen.
Het is de bedoeling om met Pasen voedselpakketten onder deze groep mensen uit te delen.
Een pakket kost € 30.00.
Hierbij vragen ze ons als gemeente het project te steunen…. Mogen we ook op uw medewerking rekenen?
Vanaf komende zondag hebben we een Drentse Bollenactie die uitgedeeld worden op 14/15 februari a.s.
De lijst ligt in de hal van de kerk… van harte aanbevolen!

Kerkenraadverkiezing:
Gemeente, de kerkenraad vraagt uw hulp en doet een beroep op uw verantwoordelijkheid namens de gemeente. Na enige periode geprobeerd te hebben om een ouderling-kerkrentmeester te krijgen, grijpen wij terug naar een oude methode. Namelijk het stellen van een tweetal. Daarom verzoek ik u om voor zondag 2 februari 2020 namen van kandidaat ouderling-kerkrentmeester in te leveren bij de scriba.
Ik doe dus namens mijn broeders van de kerkenraad een dringend beroep op u als gemeente.
Indien het resultaat niet bevredigend is zal de kerkenraad moeten overgaan tot minder wenselijke maatregelen.

Freerk Mol
Scriba.

Kerkschoonmaak:
We zijn dringend op zoek naar een aantal vrijwilligers, die bereid zijn om twee keer per jaar op een donderdagmorgen de kerk schoon te maken.
Graag melden bij:
Aafke Scholtens
Telefoon: 0599 332988
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jaarvergadering O.P.A.
De jaarvergadering van de oud papiergroep wordt gehouden op maandag 20 januari in de Hoeksteen. Inloop vanaf 19:30.
De vergadering begint op 19:45 iedereen die meehelpt en dit jaar gaat meehelpen is van harte welkom.

Kopij kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van februari graag inleveren uiterlijk maandag 27 januari (17.00 uur) bij Marjolein Boels, Meidoornstraat 4 te Stadskanaal.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.