Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk
Week 5 zondag 26 januari 2020
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
Erediensten vandaag:
9:30 uur: ds. W. van de Wind Onstwedde
Organist: Ben te Velde
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: pl. evangelisatiewerk
Ouderling van dienst: dhr. H. Dekker
Uitdelen nieuwsbrief: Mevr. Tonkens /
  Mevr. de Groot
Uitzending RTVS: Herv. Kerk Onstwedde
Oppas: Anne-Wil de Boer/ Chantal
KND: Anja Wever
19:00 uur: ds. A. Lagendijk Onstwedde
Organist: dhr. G. Scheper

Liturgie morgendienst:
Gezang 146: 1, 2, 3 en 4
Psalm 132: 3, 4, 8 en 9.
Psalm 95: 1 en 3
Schriftlezing: Hebr. 3: 7 – 11
                         Hebr. 4: 1 – 11
            Tekst: Hebr. 4: 9 – 11
Psalm 95: 4 en 5
Gezang 442
Gezang 303: 1 en 5

Liturgie avonddienst:
Van harte welkom vanavond in de zangdienst
Thema:
“Is er herkenning in de hemel?”
Voorganger: ds. A. Lagendijk
Organist:       Geert Scheper

Zondag 2 februari 2020
9:30 uur: ds. G.J. van den Top Wedde VHA
Organist: Mark Wubs
1e Collecte: Kerkbeheer/ diaconie
2e Collecte: kinderen Tsjernobyl
Ouderling van dienst: dhr. J.G. Wilts
Uitdelen nieuwsbrief: fam. F.E. Mol
Uitzending RTVS: Chr. Geref. Kerk Onstwedde
Oppas: Wiea Nieveen /Kirsten
KND: geen knd
19:00 uur: ds. C. Hoek Bedum
Organist: Jolanda te Velde

Agenda:
Vrijdag 31 januari
19:00 gebedskring
Zaterdag 1 februari
10.30-11.30 Inbreng rommelmarkt
Zondag 2 februari
club + catechisatie
Maandag 3 februari
19:30 Samen één
Vrijdag 7 februari
Toneelavond in de Rank
Maandag 10 februari
19:30 mannenkring

Herdenking dhr. Lukens
Eens, als de bazuinen klinken,
Uit de hoogte, links en rechts,
Duizend stemmen ons omringen,
Ja en amen wordt gezegd,
Rest er niets meer dan te zingen, ·
Heer, dan is uw pleit beslecht.

Scheurt het voorhang van de wolken,
Wordt uw aangezicht onthuld,
Vaart de tijding door de volken
Dat Gij alles richten zult:
Heer, dan is de dood verzwolgen,
Want de schriften zijn vervuld.

Vakantiebijbelweek 2020:
Uitnodiging voor de kinderen van
4 tot en met 12 jaar.
Zit je op de basisschool en vind je het leuk om mee te doen, kom dan.
De vakantiebijbelweek vindt plaats in de nieuwe MFA ‘de Schakel ‘ in Cereswijk aan de Ceresbrink in Musselkanaal.
In de voorjaarsvakantie op 18, 19 en 20 februari.
De activiteiten zijn van ’s morgens 9:30 uur tot 12:00 uur.
Je mag een vriendje of vriendinnetje meenemen.
Meer informatie bij Laurens Dekker of Cor van Vliet
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het Thema is: Schatrijk.
Ook een oproep voor medewerkers aan de
Vakantiebijbelschool 2020.
Wil jij dit jaar ook meehelpen om de vakantiebijbelweek
te organiseren, de kinderen te helpen en begeleiden,
meld je dan aan bij Laurens of Cor.
Namens de evangelisatiecommissie.

Kerkenraadverkiezing:
Gemeente, de kerkenraad vraagt uw hulp en doet een beroep op uw verantwoordelijkheid namens de gemeente. Na enige periode geprobeerd te hebben om een ouderling-kerkrentmeester te krijgen, grijpen wij terug naar een oude methode. Namelijk het stellen van een tweetal. Daarom verzoek ik u om voor zondag 2 februari 2020 namen van kandidaat ouderling-kerkrentmeester in te leveren bij de scriba.
Ik doe dus namens mijn broeders van de kerkenraad een dringend beroep op u als gemeente.
Indien het resultaat niet bevredigend is zal de kerkenraad moeten overgaan tot minder wenselijke maatregelen.
Freerk Mol
Scriba.

AVan de projectgroep.....
Voor het nieuwe project in Rusland houden we de Drentse bollenactie.
Ze worden op 14 of 15 februari bezorgd.
De opgavelijst evenals een uitgebreid verslag van het project ligt in de hal van de kerk.
De Drentse bollen kosten € 4.00 per stuk.
Mogen we ook op uw medewerking rekenen, van harte aanbevolen!

Kerkschoonmaak:
We zijn dringend op zoek naar een aantal vrijwilligers, die bereid zijn om twee keer per jaar op een donderdagmorgen de kerk schoon te maken.
Graag melden bij:
Aafke Scholtens
Telefoon: 0599 332988
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Let op!
Rectificatie potgrond!
In "op weg" staat vermeld dat het zakken potgrond van 25 liter zijn.
Dit moet zoals gewoonlijk 45 liter zijn!

Kopij kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van februari graag inleveren uiterlijk maandag 27 januari (17.00 uur) bij Marjolein Boels, Meidoornstraat 4 te Stadskanaal.
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.