Beste gemeente leden,

Namens het moderamen delen wij u mee dat in navolging van het advies van de PKN
en de overheid de met het oog op veel kwetsbare gemeenteleden,
alle samenkomsten van onze Gemeente, Gemeenteavond Catecheses en clubs tot en met 31 maart komen te vervallen.
Wilt u zoveel mogelijk hiervan bericht geven in uw wijk en/of omgeving.

We betreuren het dat we tot deze rigoureuze beslissing moeten komen.
Alternatieven hebben we overwogen maar we zien geen andere weg dan deze.
We bidden om wijsheid en verandering.
Met elkaar zijn we in de handen van God.

Namens het moderamen,

ds. M.F. van Binnendijk

Eventuele nieuwe ontwikkelingen worden bekend gemaakt via deze website.
Voor eventuele vragen of pastorale hulp kunt terecht bij uw wijkouderling.