Nieuwsbrief 17 mei Oosterkadekerk
 
Altijd zo geweest! Of… het nieuwe normaal?
Toen ik aan het einde van mijn studie in 1990 pastoraal medewerker werd op het eiland Tholen, in het prachtige dorp dat naar de heilige Anna was vernoemd – voor kaartlezers Sint-Annaland, voor eigenheimers Stâlland – was één van de eerste Zeeuwse uitdrukkingen, die op mij afkwam: “Dominie, ‘t is hier oltiet zô gewist, ’t môt zo bluûfe!”
 
Ja, ja, “de Zeeuwse taele is (nog ôltiet) de schoanste tôale van allemôale…”, zoals het Zeeuwse spreekwoord gaat. “Dâe gâe nogal, héh?” 
Altijd zo geweest. Het gaf een soort dorpsmentaliteit aan van behoudendheid, die je ook en vooral op zondag tegenkwam. Na kerktijd was het dorp uitgestorven leeg en stil. Wie zijn auto waste of de was op zondag buiten hing, werd per direct van de dorpsgemeenschap buitengesloten. 
En dat woog zwaar in die dagen… 
 
“Altijd zo geweest…”
Ik denk dat wat onze ouders en voorouders (onze ‘vroede voorvaderen’) aan het nageslacht meegeven –in het overleveren van ervaring, gewoonten, gezegden en tradities (dat komt van het Latijnse tradere’ en betekent: een ander iets in handen geven; je hoort het terug in het Engelse woord trade voor handel) altijd een zekere waarde in zich heeft. Waarom moeten wij het wiel opnieuw uitvinden als het verleden ons zoveel goeds kan aanreiken aan kennis, wijsheid en inzichten? 
Aan de andere kant zijn we ook mensen die willen groeien in ervaring en nieuwe kennis, die ons door verbeterde inzichten verder kunnen helpen. Wij hoeven ons niet per definitie te verliezen in oude vertrouwde paden, zonder nieuwe te willen ontdekken of te verbeteren (neem alleen al de herziening van de aloude Statenvertaling). De spanning tussen conservatief en progressief, tussen behoudend en vooruitstrevend, is doorgaans een gezonde spanning, die ruimte geeft aan groei en ontwikkeling mét de ervaring en kennis die voorheen is opgedaan. Het gevaar bestaat echter hierin, om je te verliezen in de één met uitsluiting van de ander…
 
Dit wordt eens te meer interessant nu we de vier maanden nieuwe (oude?) uitdrukking horen gebruiken: ‘Het nieuwe normaal’. 
Persoonlijk kan ik me daar niet zo goed in vinden. Niet zozeer vanwege de situatie zelf, waar we allemaal mee te maken hebben. Als wel in het benoemen van deze situatie, alsof het normaal is. Normaal komt van norm… een nieuwe norm voor een nieuwe vorm. Is het normaal om een anderhalve-meter-maatschappij te gaan worden? Ik begrijp ergens, dat het nu zo moet. En wellicht langer dan nu… 
Maar om het normaal te gaan vinden? Dat is zoiets als het normaal (moeten) vinden dat we elkaar niet meer knuffelen, geen handdruk of zoen of schouderklop meer geven. Geen menselijk (!) contact. 
Terwijl het menszijn in al zijn emotionele uitdrukkingen toch ook getypeerd wordt door sociale en fysieke nabijheid van onze medemens. Neem alleen al de kapper… wie zit er nu dichter op onze huid dan hij of zij? Enfin, daar wordt nu al genoeg over geschreven. 
 
Wat is normaal? Na 75 jaar bevrijding zouden we de vraag opnieuw tegen het licht kunnen houden. Zijn wij veranderd? Is de tijd veranderd? Is onze generatie anders geworden? 
Dat deze tijd ons voor nieuwe uitdagingen stelt, is bijzonder en heeft ergens óók iets opwindends. Het is in Gods Woord immers al eeuwen terug gezegd, en nu maken wij deel uit van iets groters. Normaal is het zeker niet. Maar we worden wel stilgezet. Dat geeft tijd tot nadenken. Reflectie, heet dat. Zeg maar: Het licht van Gods Beloften laten reflecteren op ons bestaan vandaag. Wat stralen wij af, wat stralen wij uit? Hoop? Angst? Zorg? Verveling? Verwachting? Misschien een beetje van alles tegelijk? 
Je zou het iedereen willen vragen: “Wat of wie houd jou vandaag het meest bezig?” 
Zoekend naar een passend antwoord, komt een Psalmwoord in gedachten: “En nu, wat hoop ik? Mijn hoop, die is op U, o Heere.”
 
Als God er eens iets over te zeggen had? Als Hij vandaag ín Zijn recht zou treden, en gadeslaan onze ongerechtigheden… wie zou bestaan? Wie houdt het vol? Psalm 130 zingt het in de oude berijming treffend: “Maar neen, daar is vergeving altijd bij U geweest; dies wordt Gij, HEER, met beving, recht kinderlijk gevreesd.”
Oud vertrouwen, opnieuw doorleefd. Niet normaal, toch?! 
 
Pastoraat ‘online’
Mocht u of jij, om wat voor reden ook, extra contact willen – of leeft u met bepaalde vragen – dan kunt u mij altijd mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een belletje naar ouderling J.G. Wilts (06-555.55702). Gelieve niet de voicemail van mijn huistelefoon in te spreken. 
 
We denken aan elkaar, in het bijzonder zij die ziek zijn, eenzaam, zich verlaten en vergeten voelen. We bidden voor elkaar, zodat u en jij zegen ervaart. We houden vast aan de Hoorder van het gebed, Die gisteren en vandaag Dezelfde is, en tot in alle eeuwigheid, Die het beloofd heeft: “Ik ben met U, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.”
 
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, met weer een nieuwe pindakaaspot voor mijn gevleugelde vrienden,
 
Ds. M.F. van Binnendijk
 
 
Liturgie zondag 17 mei dhr. M. van Heijningen
Lezen: Psalm 16:5-11, Kolossenzen 2:20-3:4
Tekst: Kolossenzen 3:1
Thema: Pasen bepaalt onze blikrichting
1. wat op aarde is gebeurd, 2. wat in de hemel plaatsvindt, 3. de uitwerking daarvan
Gezang:231:1
Psalm:118:9
Psalm:118:10
Psalm: 43:3 en 4
Gezang:217:1 en 3
Psalm:99:1
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
 
Kerkrentmeesters en Diaconie
 
Collecte rooster mei:
3 Diaconie: Bloemen in de Kerk
10 Diaconie: Jeugdwerk
17 Onderhoud Gebouwen
24 Plaatselijk Evangelisatiewerk
31 Diaconie: GZB Pinksterzendingscollecte
 
Rommelmarkt:
In verband met het corona virus hebben we even geen inbreng gehad.
We hopen op zaterdag 6 juni de schuur weer op te kunnen stellen om uw spullen weer in te leveren.
Van 10.30 - 11.30 is er iemand aanwezig aan de Drentse Poort (achter Onrust verkoophal)
 
Namens de activiteiten commissie
 
 
Psalm 27: 7
O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zocht!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op den Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op den Heer en houd u onversaagd.