Nieuwsbrief zondag 24 mei
 
“Goede hemelvaart” 
“Nou, dominee, een goede hemelvaart gewenst, hoor…!” 
Zo groette enkele jaren terug, na afloop van een dienst op Hemelvaartsdag, een jonge ouderling mij in al zijn oprechtheid. Ik begreep de goede intentie en onschuld achter zijn woorden. Maar met dat ik in de lach schoot, drong het tot hem door, dat zijn woorden toch wel een beetje vreemd moesten overkomen. Als je dát eens letterlijk zou nemen? Dan liggen de dingen wel anders. 
 
Hemelvaart is wegkomen uit dit leven. Weg van deze aarde. Overgaan in een andere dimensie. 
In het Oude Testament horen we van Elia, die aan het eind van zijn bediening wordt opgenomen in de hemel. Hij is de eerste mens die is ‘ontsnapt’, die onttrokken werd aan de zwaartekracht (gravitatie). 
 
Met de woorden van deze jonge vriend nog in gedachten, kwam een herinnering aan Elisa bij mij boven. Als opvolger van Elia had hij in Jericho naam en faam gemaakt, maar in Bethel ging het mis. Daar werd hij uitgescholden door (kleine?) kinderen: “Kaalkop, ga op!” 
Dat was zeker méér dan een plagerijtje. In Bethel stond een heiligdom van Jerobeam. Afgoderij vierde er hoogtij. Een man Gods konden ze daar niet gebruiken. Kinderen hebben het doorgaans van geen vreemde, en krijgen zulke dingen van huis uit mee. “Kaalkop, ga op!” Dat ‘ga op’ wijst in de richting van Elia’s hemelvaart! “Ga óp, ga omhoog, ga je meester achterna!”
 
Dat laatste lag zeker niet achter de woorden van die ouderling (het is naar mijn weten tot op heden nog niet gebeurd, en beren heb ik ook nog niet zijn kant zien opgaan). Maar het zet je wel aan het denken. ‘Goede hemelvaart’. Je Meester achterna. Schrijft één van de apostelen niet iets dergelijks? “Wij zullen met Hem worden opgenomen in de lucht…!” 
 
Hemelvaart! Dat is wat we deze week vieren, of gevierd hebben, wanneer u of jij deze nieuwsbrief later leest. Ik blijf het altijd weerlastig vinden om in een preek hierover te spreken. Zonde, schuld, en al die thema’s uit de Bijbel, die willen we doorgaans wel ‘zomaar’ aanhoren en aanvaarden. Maar… hemelvaart? Opheffen van de gravitatie? Hoe kun je dat wetenschappelijk verantwoorden?
 
Ik als ooit ergens een theologisch commentaar uit begin van de vorige eeuw, waarin – in alle ernst! – een schema was opgenomen en verklaard werd dat wanneer Jezus met die en die snelheid was opgevaren, het zo en zo veel tijd kostte om zoveel kilometer af te leggen, en dan tot de buitenste dampkring… enzovoort, enzovoort. Buitengewoon boeiend. Vervolgens ga je je toch afvragen, waar in dat onmetelijk grote (en nog steeds uitdijende) heelal dan ergens de hemel is of althans… de deur naar de hemel. 
Voor mij geen vraag meer. Een wolk (of wat heel wel mogelijk is: een goddelijke Hand, door goddelijk Licht omstraalt) nam Hem weg uit hun gezicht. Jezus gaat op een bepaalde hoogte de hemelse dimensie binnen, ‘hoger (elders) dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud’. Voor mij geen issue. Maar wel dat eerste moment. Hij werd voor hun ogen (!) opgenomen, opgetild van de aarde. 
Elf paar ogen zien hoe hun Heiland de wetten van de zwaartekracht – de G (graviteit) van Isaac Newton – voor hu ogen opheft. Ik heb nog nergens kunnen lezen hoe Newton – zelf gelovig! – over de hemelvaart van Jezus dacht of schreef, vanuit zijn graviteitswet.
Voor mij is ook dat geen issue meer. Als Jezus, Gods Zoon, de Schepper is van hemel en aarde is, dan is Hij óók Schepper van F1 = F2 = G (m1xm2) : r2, ofwel van Newton’s graviteitswet. Wie Hem maakt, kan Hem ook (tijdelijk) opheffen. Voor Hemzelf. En straks voor ons. Vreemd genoeg. En eigenlijk ook weer niet. 
Zwaartekracht. Graviteit. Gewicht. Gevat in de letter ‘G’. Vooral piloten en astronauten kennen de letter G. Als straaljagerpiloot (wie wilde er ook alweer F-16 piloot worden?) weet je, hoe de graviteit aan je kan trekken, met name in het maken van scherpe bochten bij hoge snelheid, soms wel tot 9G. Dat is negen keer de zwaartekracht. Vandaar dat een piloot een anti-G-pak draagt (simpel gezegd blaast dat pak zich op bij extreme G-krachten, zodat je bloed ‘op zijn plaats blijft’). Zo niet, dan trekt al je bloed uit je hoofd en romp naar je benen en raak je bewusteloos.
 
G voor graviteit, gewicht. Het Hebreeuws gebruikt voor het woord gewicht kabod. Dat staat voor de heerlijkheid, de ‘gewichtigheid’ van God. Jezus onttrekt zich aan de aardse graviteit, om tot de Graviteit (Gewichtigheid) van Zijn hemelse Vader te kunnen gaan. Hij had ook ‘zomaar’ kunnen verdwijnen. Zoals bij de Emmaüsgangers. Zoals Filippus bij de kamerling. Of dat nu kwam vanwege (verblindende) blijdschap of dat het mét blijdschap gepaard ging, laat ik hier rusten. Elf jonge mensen staan erbij en kijken ernaar! Ze zijn getuigen door te zien en ze worden getuigen om het ons te vertellen. Welk gewicht zullen we daaraan geven? Of is deze vraag voor ons té gewichtig? 
 
Pastoraat ‘online’
Mocht u of jij, om wat voor reden ook, extra contact willen – of leeft u met bepaalde vragen – dan kunt u mij altijd mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een belletje naar ouderling J.G. Wilts (06-555.557.02). Gelieve niet de voicemail van mijn huistelefoon in te spreken. 
We denken aan elkaar, in het bijzonder zij die ziek zijn, eenzaam, zich verlaten en vergeten voelen. We bidden voor elkaar, zodat u en jij zegen ervaart. We houden vast aan de Hoorder van het gebed, Die gisteren en vandaag Dezelfde is, en tot in alle eeuwigheid, Die het beloofd heeft: “Ik ben met U, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.”
 
Vanuit de pastorie
Inmiddels moest een derde pindakaaspot worden aangeschaft. Wat kunnen die vleugelgasten eten. Echter dit keer was geen succes. Ik dacht er namelijk goed aan te doen, eens een ander merk pindakaas te proberen. Dit keer die ‘reformatorische met hele noten’. Maar deze bleek zó dun! Excuus, in gezelschap van Newton moet ik mij anders uitdrukken. ‘De vaste substantie van deze peanut butyrum had een dermate lage viscositeit (stroperigheid), dat met de noodzaak om de pot op zijn kant te moeten bevestigen (bij deze mezen-drive-through moet de opening namelijk van voren en niet van boven) de pindakaas als vloeibare lava uit de pot wegstroomde. 
Anders gezegd, de graviteit (Newton’s G) kreeg voortijdig vat op de pindakaas...
En dat is nu óók weer niet de bedoeling. 
 
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Ds. M.F. van Binnendijk
10 9501WG Stadskanaal
 
 
Liturgie zondag 24 mei voorganger ds. van Wingerden uit Rijssen
 
Mededelingen
Aanvangslied Gezang 235
Stil gebed
Votum en groet
Wij zingen Psalm 98: 1, 2
Lezing van Gods gebod
Wij zingen Psalm 32: 2
Schuldbelijdenis (gebed)
Wij zingen Psalm 32: 3
Genadeverkondiging
Wij zingen Psalm 32: 4
Gebed om opening van het Woord
Schriftlezing Jesaja 2: 1-5
Schriftlezing 2 Petrus 3: 3-14
Wij zingen Gezang 114: 1, 3
Preek over 2P3:11-14
Wij zingen Gezang 234
Dankgebed en voorbeden
Collecten
Wij zingen Psalm 98: 3, 4
Uitzending en zegen
 
Kerkomroep
Via kerkomroep.nl zijn onze diensten te beluisteren en live mee te kijken. Over het algemeen gaat dit prima. Maar nu we sinds half maart geen fysieke kerkdiensten meer hebben, zijn we nu des te meer afhankelijk via kerkomroep.nl om de diensten mee te beleven. Echter gaat het niet naar wens met kerkomroep. nl. We horen dat veel mensen moeilijk kunnen inschakelen via de website en kijken gaat nog moeizamer. Waar ligt dit aan? We hebben dit uitgezocht en het heeft te maken met de capaciteit van kerkomroep.nl. Alleen de eerste tien mensen die verbinding leggen met kerkomroep.nl, kunnen de dienst meekijken. Luisteren kunnen we meer dan tien mensen. Maar omdat landelijk veel mensen afstemmen op kerkomroep.nl, raakt de website overbelast. Gevolg: geen verbinding. Dit verschilt ook nog per gemeente. Het schijnt dat kerkomroep er te weinig aan doet om dit op te schalen. We hebben contact gehad met Schaapsound (leverancier van onze geluidinstallatie in de kerk) en die hebben de problemen ook bevestigd met kerkomroep.nl. Hoe kunnen we dit oplossen als we de komende maanden afhankelijk zijn van het internet om de diensten live te luisteren of te kijken? Er is nog een website en die heet: kerkdienstgemist.nl. Deze website heeft dezelfde platform, maar met meer capaciteit en zekerheid dat de diensten live zijn te luisteren en te kijken. Echter is ons huidig apparatuur er niet op ingericht om zo even over te schakelen naar kerkdienstgemist.nl. Hiervoor is een streamer nodig die dit mogelijk maakt. We hebben besloten om deze apparatuur aan te aanschaffen, zodat onze diensten ook via kerdienstgemist.nl zijn te volgen. Voorlopig zijn de diensten nog via kerkomroep.nl te volgen. Tussen nu en een aantal weken zal de streamer geplaatst worden. Hier zijn uiteraard de nodige kosten aan verbonden. Aan apparatuur, materiaal (kabels / koppelingen) en manuren komt dit neer op bijna € 1300,- . Het is veel geld, maar we denken hier goed aan te doen. Een bijdrage in deze kosten is altijd welkom en kan worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL92RABO0102273065. Bij voorbaat dank! Gemeenteleden die nog via kerkradio (het bekende kastje) de diensten luisteren, bestaat de mogelijkheid om de diensten ook mee te kijken via de televisie. Hiervoor moet wel een internetaansluiting aanwezig zijn. Hier zijn wel kosten aan verbonden. Zijn er vragen of anders wat n.a.v. dit schrijven, neem dan even contact op met Johan Nieveen of Ben te Velde.
Diaconie en Kerkrentmeesters.
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie
 
Collecte rooster mei:
3 Diaconie: Bloemen in de Kerk
10 Diaconie: Jeugdwerk
17 Onderhoud Gebouwen
24 Plaatselijk Evangelisatiewerk
31 Diaconie: GZB Pinksterzendingscollecte
 
Rommelmarkt:
In verband met het corona virus hebben we even geen inbreng gehad.
We hopen op zaterdag 6 juni de schuur weer op te kunnen stellen om uw spullen weer in te leveren.
Van 10.30 - 11.30 is er iemand aanwezig aan de Drentse Poort (achter Onrust verkoophal)
 
Tienduizend Redenen tot dankbaarheid
 
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid
 
Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit;
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam.