“Ieder in zijn eigen dialect…” 
Het ligt voor de hand om bij het Pinksterfeest, zoals beschreven in Handelingen 2, te denken aan allerlei talen. Nederlands, Duits, Frans. Een taal hoort bij een land. Maar elk land heeft ook landstreken. 
Zo kent (bijna) elke taal zijn dialecten. Zeeuws, Gronings, Brabants, Gelders. Wie een beetje gevoel voor taal heeft, merkt al gauw dat het niet alléén klankkleur is die verandert. Waar de Zeeuw “Da’s gôeh” zegt, daar zegt Groninger: “Dâ’s goud!” Zelfs een Randstedeling kan daar nog wel iets van maken. Maar een Zeeuw zal echt niet begrijpen, wat die Grunneger bedoelt, als hij zegt dat hij zijn kniepertjes maar slof vindt. Omgekeerd zal een Groninger vreemd opkijken, wanneer die Zeeuwse boer blij opmerkt: “Kîek, kîek, ûn kacheltîen op dûn dîek”, terwijl er toch nergens een buitenhuis-verwarming is te bekennen.
 
In Jeruzalem komen vele volkeren samen op het Pinksterfeest, Mensen met niet alleen hun eigen taal, maar vooral ook met hun eigen dialecten. Dat is precies wat Lukas beschrijft. Ieder hoort hen spreken n zijn eigen ‘dialektos’, zijn dialect. Zijn moers(=moeders)taal. Als je bedenkt dat de meeste Arabieren elkaar niet eens begrijpen omdat het Arabisch al zoveel dialecten kent… en dan zoveel volkeren van rondom de Middellandse Zee – uit Europa, Afrika, het Midden-Oosten – samen in Jeruzalem. Smeltkroes van culturen. Wanneer ik door de soek (winkelstraatjes) van de oude stad loop, hartje Jeruzalem, dan is het een genot om naar al die talen te luisteren. Erin op te gaan. Nog afgezien van de toeristen om je heen. 
Heldere jongensstemmen in het Hebreeuws (de oude taal) klinkt vanaf de tweede verdieping uit de openslaande ramen van een Sjoel, een leerhuis. Israëlische soldaten roepen elkaar toe in modern Hebreeuws (Ivriet). Arabisch klinkt vanachter de kraampjes, maar ja, in welk dialect? Twee monniken in zwarte pijen met vierkante mutsen op, lopen voor je, en je hoort ze praten in het Koptisch (oud Egyptisch). En dan hebben we het nog niet eens over alle geuren en kleuren van de kraampjes om je heen… 
 
Ik kan me er dan ook wel iets bij voorstellen, wat daar 2000 jaar geleden in diezelfde stad gebeurde. 
En in die veelkleurigheid van culturen, talen en tongen klinkt daar ineens de éne stem van het Evangelie, die harten raakt. Door de Geest van Pinksteren. 
Het wordt niet ineens één taal. De barrière van Babel wordt dan en daar niet opgeheven, al lijkt dat voor een ogenblik zo te zijn. Maar er ontstaat wel die ene taal, een nieuwe taal (of is het misschien toch de oertaal van het paradijs, de oude bedeling, de rechte staat?), namelijk de taal van het geloof. De taal van het elkaar kunnen verstaan. Zónder aannames, maar mét blijdschap. Vanwege die éne Naam die onder de hemel – een hemel die overigens ‘koepelt’ over alle culturen – is gegeven!
 
Pinksteren. Misschien zucht u, zucht jij wel eens. Omdat een eigen broer of zus een ándere taal spreekt. Omdat je elkaar niet (meer) verstaat. De tijd heeft niet stilgestaan. Zijn we dan niet toe aan het hart van Pinksteren? De Geest die bruggen slaat, niet alleen van mond tot mond, en van oor naar oor. Maar vooral van hart tot hart!? Zal dat het niet zijn? Op de dag dat Jezus terugkomt? Allen één. Hoe je dat ook invult. 
Dan zullen koe en berin samen weiden. Dan zal een jongetje zijn hand uitsteken naar het hol van een adder. En die Zeeuwse boer wijst in de richting van een leeuw en zegt blij: “Kijk, kijk, bij die leeuw? Daar staat een veulentje!” En de Groninger naast hem zegt: “Inderdaad! Goud man! Net zo goud als de klinkers waarop we nu staan.”
 
Zo is het goed. 
Of goud, zo je wilt.
 
Pastoraat ‘online’
Mocht u of jij extra contact willen – of leeft u met bepaalde vragen? – dan kunt u mij altijd bereiken mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of anders een belletje naar ouderling J.G. Wilts (06-55555702). Gelieve niet de voicemail van mijn huistelefoon in te spreken. 
We denken aan elkaar, in het bijzonder zij die ziek zijn, eenzaam, zich verlaten en vergeten voelen. We bidden voor elkaar, zodat u en jij zegen ervaart. We houden vast aan de Hoorder van het gebed, Die gisteren en vandaag Dezelfde is, en tot in alle eeuwigheid, Die het beloofd heeft: “Ik ben met U, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.”
 
Vanuit de pastorie
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Ds. M.F. van Binnendijk
 
 
Pinksteren ~ Stadskanaal 31 mei 2016 
 
Voorzang                             Gezang 242 : 1 en 7
Votum en groet
Zingen                                 Psalm 118 : 9 en 10
De Tien Woorden 
Zingen                                 Psalm 143 : 9
Gebed
Schriftlezing                        1. Genesis 11 : 1 – 9
                                             2. Numeri 11 : 26 – 29
                                             3. Handelingen 2 : 1 – 13
Zingen                                 Gezang 101 : 2, 4 en 5 
Prediking                             n.a.v. Handelingen 2 : 11
Zingen                                 Gezang 255 : 1, 2, 3 en 4 
Dankgebed 
Zingen                                 Gezang 477: 1 en 2
Zegen
 
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie
 
31 mei Diaconie: GZB Pinksterzendingscollecte
1   juni Diaconie: Project (2e Pinksterdag )
7   juni Diaconie: (Algemene middelen )
14 juni Diaconie: Jeugdwerk
21 juni Diaconie: Stille Hulp                  H.A.
28 juni Diaconie: Kerk in Actie / Werelddiaconaat
 
Beste gemeenteleden,
Ondergetekende heeft de coördinatie van het schoonmaken van de kerk overgenomen van Aafke Scholtens.
Omdat er een paar personen niet meer mee kunnen helpen, zoeken we nog vrijwilligers die mee willen helpen met het schoonmaken van de kerk. Als er nog een groepje gevormd kan worden, het is ongeveer twee keer per jaar dat je aan de beurt bent.
Op donderdagochtend beginnen we dan om 8.30 uur.
Ook heren mogen zijn van harte welkom voor het wat "zwaarder" werk.
Alvast hartelijk bedankt,
 
Margriet Clazing 06.27263655
Of een email naar; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Rommelmarkt:
In verband met het corona virus hebben we even geen inbreng gehad.
We hopen op zaterdag 6 juni de schuur weer op te kunnen stellen om uw spullen weer in te leveren.
Van 10.30 - 11.30 is er iemand aanwezig aan de Drentse Poort (achter Onrust verkoophal)
 
 
De Vlam
 
De Vlam in ons hart
Wakkert voort
Het geloof dat bij ons hoort
Mogen we weten, dat ook de
Heilige Geest bij ons hoort
Het licht van onze Heiland
We mogen het voelen
De warmte die Hij geeft
Is het geloof dat in ons leeft
Het vuur dat wakkert
Vraagt om meer
Dat is de liefde van Onze Heer.
@Sita Hellinga