“We’ll meet again…” 
Wat kan een lied je raken. Vooral onder bijzondere omstandigheden. Die ene Psalm op de dag van je huwelijk. Dat lied dat gespeeld werd bij dat jubileum of bij die begrafenis. Een lied kan woorden geven aan bepaalde innerlijke gevoelens of brengt gevoelens die we niet in woorden kunnen uitdrukken op een hoger plan. 
In de Tweede Wereldoorlog was er zo’n lied, dat in 1939 werd geschreven en gezongen door Vera Lynn, onder veel ouderen vast nog wel bekend. Als zangeres was ze uitermate populair bij met name de soldaten die naar het front vertrokken, en voor een lange tijd van hun familie, gezin of liefje gescheiden waren door de oorlog. Treffend en troostrijk waren dan de woorden waarmee zij haar bekendste en meest geliefde lied begon: We’ll meet again… 
Wij zullen elkaar weer ontmoeten, we zullen weer bij elkaar zijn. Met dit lied werd zij The Forces’ Sweetheart, de lieveling van de troepen. Troost voor velen, die door de oorlog van elkaar verwijderd waren. 
 
Afgelopen donderdagmorgen overleed Vera Lynn in de leeftijd van 103 jaar. Als je haar dan dat lied hoort zingen – zo’n prachtige zwartwitopname met het geluid van een krakende langspeelplaat – dan denk je: Hoe vaak zal ze dat lied in haar leven gezongen hebben? Hoe vaak is het haar gevraagd om het nog eens te zingen? In aan haar laatste interview deed ze het nog, hoewel halverwege ineens een octaaf lager! 
 
Wij zullen elkaar ontmoeten, zeker. 
In Vera’s lied volgen echter twee opmerkelijke toevoegingen, die je wat aan het twijfelen brengen: “… don’t know where, don’t know when…” – ik weet niet wáár, ik weet niet wannéér…! 
 
In oorlogstijd raken zulke woorden de kern van de zaak. Wanneer zit je diensttijd erop? Zul je de oorlog wel overleven? Waar en wanneer zul je je familie, je gezin, je meisje, je vriend of vriendin terugzien? Een lied vertolkt zoveel gedachten en gevoelens. Een lied raakt je wanneer onuitgesproken gevoelens worden omgezet in klanken en woorden, die iedereen kent en herkent en kan meezingen. Want het worden jouw woorden. Het wordt jouw lied.
Maar hoe zing je zo’n lied in vredestijd? Of als afsluiting van het Grachtenconcert op 5 mei in Amsterdam?
 
We’ll meet again. 
Wij zullen elkaar ontmoeten. 
Een ánder lied komt in mijn gedachten boven. Sterven is God ontmoeten. 
Het lijkt erop. En toch ook weer niet… 
Niemand weet immers de dag of het uur van zijn dood. Wat we wél weten, is wáár we elkaar zullen ontmoeten. Namelijk Coram Deo, voor Gods aangezicht. Op de aanspraakplaats van recht en genade. Dat is een troost, die hoger en verder reikt. 
 
Sterven is God ontmoeten. Voor Vera Lynn, de Sweetheart, afgelopen donderdag. 
En voor ons, van God beminden… ietsje later. 
Hopelijk leeft er bij ons nu al het besef, dat in die ontmoeting geen enkele vraag overblijft.
Pastoraat ‘online’
Mocht u of jij extra contact willen – of leeft u met bepaalde vragen? – dan kunt u mij altijd bereiken mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of anders een belletje naar ouderling J.G. Wilts (06-555.557.02). Gelieve niet de voicemail van mijn huistelefoon in te spreken. 
We denken aan elkaar, in het bijzonder zij die ziek zijn, of die zich eenzaam, verlaten of vergeten voelen. We bidden voor elkaar, zodat u en jij zegen ervaart. We houden vast aan de Hoorder van het gebed, Die gisteren en vandaag Dezelfde is, en tot in alle eeuwigheid, Die het beloofd heeft: “Ik ben met U, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.”
 
Zingt nu (niet meer) blij te moe… 
Vreemd gevoel om de liturgie klaar te maken met de Psalmen en Gezangen die we komende zondag gaan zingen. En je bedenkt: dit is zowat de laatste keer dat we als gemeente (in klein verband) samen kunnen en samen mogen zingen. Hoewel ik er zeer naar uitzien om u en jou na 1 juli weer in de kerk te mogen ontmoeten (we’ll meet again, yesss!), maakt het me tegelijk weemoedig als ik bedenk dat er een zangverbod van kracht is. Zingen hoort immers bij de manier waarop wij uitdrukking geven aan onze geloofsbeleving. Iedere gemeente zal haar eigen weg hierin hebben te vinden. 
Ik heb de kerkenraad voorgelegd om toch recht te doen aan de woorden van onze berijmde psalmen en gezangen, door tijdens de dienst de te ‘zingen’ verzen als voorganger vanaf de kansel te citeren.  (Misschien krijg ik ooit nog eens de euvele moed om ze ook voor te zingen, in de geest van de voorzangers uit de tempeldienst van Israël; daarvoor is de afstand vanaf de kansel ruim genoeg). 
Daarna zal de organist(e) dit vers één keer op het orgel spelen, zodat ieder voor zich de Psalmwoorden nog eens kan overdenken. 
Nog beter is het, wanneer de organist zachtjes de melodie op de achtergrond speelt terwijl de voorganger het vers citeert. Dit schijnt technisch mogelijk met een declamatiemicrofoon. We gaan het zien…
 
Vanuit de pastorie
Het wordt me steeds duidelijker, dat er ook in de dierenwereld krakers zijn. 
Afgelopen weekend keek ik uit mijn keukenraam, en miste ik voor de tweede keer mijn pindakaaspot aan de muur. Soms wil een eigenwijze kraai of ekster ook een graantje (of beter: pindaatje) meepikken, maar ze kunnen er met hun grote lijf gewoonweg niet bij. Eén verkeerde vleugelslag en het hele huisje ligt op de grond. Dit keer was het zelfs nóg anders. Bij nader inzien bleek de pot zelf op de grond te liggen, nog helemaal heel, want er zat één mezenjong op de grond heerlijk uit te smullen. Buiten gekomen zocht ik de stukken bij elkaar, want door de val waren vloer en dak van elkaar losgeraakt. Het opmerkelijke was echter, dat het dak op de grond naast de pot lag. Maar de vloer was verdwenen. En ik bedoel dan ook: helemaal verdwenen. 
Wellicht dat één van die kraaiende zwarte vleugelaars uit de rode beuken vóór, of die ene eksterende kraker uit de beuk achter de begraafplaats kans heeft gezien om zijn eigen nest uit te breiden met een nieuw keukenvloertje. Wie zal het zeggen… 
Enfin, na een kwartiertje knutselen (nu met stevige schroeven) kunnen de mezen weer allemaal terecht bij hun fly-through aan de Oosterkade 6A (de A staat voor achterzijde).
 
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie. 
 
Ds. M.F. van Binnendijk
 
Liturgie zondag 21 juni ds. M.F. van Binnendijk
Voorzang: Gezang 242 : 1 en 7
Votum en groet
Zingen: Psalm 42 : 1 en 3  Oude Berijming
De Tien Woorden
Zingen: Psalm 42 : 5 en 7  Oude berijming
Gebed
I Korinthe 11 : 17 – 34 
Gezang 366 : 1 en 6
Verkondiging “Wacht op elkaar!” 
Gezang 351 : 1 en 3 
Viering Heilig Avondmaal:
Zingen Gezang 360 : 1
Lezen aan Tafel Psalm 117 
Zingen Gezang 358 : 5 en 6
Lofprijzing en dankgebed
Psalm 116 : 6, 7 en 8 
Zegen
 
Psalm 42 : 1,3,5 en 7
1.
't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den Heer';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naadren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?
 
3.
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwisslen in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn Naam nog loven.
 
 
5.
Maar de Heer' zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.
 
7.
O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Menigwerf heeft Hij uw druk
Doen verandren in geluk;
Hoop op Hem, sla 't oog naar boven.
Ik zal God, mijn God, nog loven.
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie
 
21 juni Diaconie: Stille Hulp                  H.A.
28 juni Diaconie: Kerk in Actie / Werelddiaconaat
 
Kerkomroep en kerkdienst gemist:
Vanaf nu zijn de diensten vanuit de Oosterkadekerk behalve op kerkomroep.nl ook te bekijken en te beluisteren op kerkdienstgemist.nl. Wanneer het op kerkomroep niet lukt, zijn er te veel kijkers en kunt u beter naar kerkdienstgemist.nl gaan, deze heeft geen beperking wat betreft het aantal kijkers, waardoor u zeer waarschijnlijk geen uitval zal ervaren van beeld of geluid.
Op kerkdienstgemist.nl zoekt u via provincie en plaats naar de Oosterkadekerk.   
We hopen dat een ieder nu ongestoord de dienst kan meebeleven.
 
 
Micha 8:6
Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is.
En wat de HEERE van u vraagt niets anders dan recht te doen, 
goedertierenheid lief te hebben
en ootmoedig te wandelen met uw God.
 
Deuteronomium 10:12
Nu dan, Israël, wat vraagt de HEERE , uw God, van u dan de HEERE , uw God, te vrezen, 
in al Zijn wegen te gaan, Hem lief te hebben en de HEERE , uw God, te dienen, met heel uw hart en met heel uw ziel,