Nieuwsbrief 26-7-2020
Overgenomen van de website zussenliefde
 
Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, zijn heilige Naam. 
Psalm 103:1 (HSV)   
 
Bij het woord ‘loven’ denken we al snel aan blijde liederen en gejuich.
Moet je inderdaad in een jubelstemming zijn om God te kunnen loven?
Nee, gelukkig niet. Want dat zou betekenen dat je God niet kunt prijzen als je veel verdriet in je leven meemaakt.
Psalm 103 begint met de treffende zin:  ‘Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is …’
Wat is er in jóu?
Wat houdt je bezig?
Wat speelt er in jouw leven?
 
David wil God loven met al zijn gedachten, gevoelens en verlangens.
Met heel zijn bestaan.
Zo mag jij God vandaag loven met alles wat in jou is, met heel jóuw bestaan.
Dat kan dankbaarheid zijn, blijdschap en geluk.
Maar het kan net zo goed verdriet zijn.
Het kunnen de zorgen over je geliefden zijn of de lege plaats in je leven.
Het kan een zonde zijn waarmee je worstelt.
 
God loven en danken, in je moeiten?
Wringt dat niet met elkaar?
Juist niet.
In dit leven, dat nog bepaald wordt door zonde en gebrokenheid, stralen Gods beloften.
David somt de vele redenen op waarom je God mag loven:
 
Hij vergeeft je zonden.
Bij Hem is genezing van ziekte en gebrokenheid.
Hij redt je van de dood.
Hij kroont je met trouw, liefde, schoonheid en geluk.
Hij is rechtvaardig, liefdevol, genadig en geduldig.
Hij vergeldt ons onze zonden niet. Hij doet onze schuld net zo ver van ons weg als het westen van het oosten verwijderd is.
Hij is als een vader zo liefdevol voor zijn kinderen.
Hij houdt rekening met onze broosheid en Hij is eeuwig trouw.
 
Hoe groot je pijn ook is, hoe diep je schuld, Gods beloften zijn altijd groter.
Bij Hem is genezing en herstel voor iedereen die Hem opzoekt.
Hij is alles wat wij als zondige, kwetsbare mensen nodig hebben.
Ja, loof de HEERE, mijn ziel!
 
Pastoraat ‘online’
Mocht u of jij extra contact willen – of leeft u met bepaalde vragen? – dan kunt u mij altijd bereiken mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Of anders een belletje naar ouderling J.G. Wilts (06-555.557.02). Gelieve niet de voicemail van mijn huistelefoon in te spreken. 
We denken aan elkaar, in zij die iets moois te vieren hebben met wie we dankbaar zijn, al is het jammer dat velen dat niet konden vieren zoals we dat graag gedaan hadden. We denken aan 
de zieken, eenzamen, zij die zich verlaten en vergeten voelen. We houden elkaar biddend vast en letten op de Hoorder van het gebed, Die gisteren en vandaag Dezelfde is, en tot in alle eeuwigheid, Die het beloofd heeft: “Ik ben met U, al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.”
Ds. M.F. van Binnendijk
 
 
Hervormde gemeente Oosterkadekerk 26-07-2020 9:30 ds. van Binnendijk
Voorzang                  Psalm 84 : 1 en 3 
Votum en Groet
Zingen                        Psalm 85 : 1 en 3 
De Tien Woorden
Zingen                        Psalm 85 : 4  
Gebed
Schriftlezing              Handelingen 16 : 14 – 18 (tevens tekst)
Zingen                        Gezang 88 : 1 en 4 
Prediking
Zingen                        Psalm 107 : 1 en 20 
Dankgebed 
en voorbeden
Zingen                        Psalm 116 : 1, 2 en 3 
Zegen  
 
OPGAVE kerkbezoek
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren! 
 
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
 
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie
 
5   juli Diaconie: Bloemen in de Kerk
12 juli Diaconie: Jeugdwerk
19 juli Onderhoud Gebouwen
26 juli Diaconie: Kerkradio