Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerkzondag 27-9-2020
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
Vanuit de pastorie
Afgelopen zondag mochten we een bijzondere eredienst meemaken. 
Drie-in-één. Startzondag, Heilige Doop en Openbare Belijdenis. Het winterseizoen is begonnen, dat we onder de beperkende maatregelen willen proberen gestalte te geven. 
Bijzonder was het, dat er drie nieuwe dopelingen aan de gemeente mochten worden toegevoegd: Lenn van 1, Jay van 5 en Jacey-Lynn van 8 jaar. In verband met AVG en privacy hebben we de doopnamen niet op de liturgie vermeld en is besloten de opname van de dienst een dag later van het net te verwijderen. In deze dienst mocht Marloes Rianne Nieveen ook belijdenis doen. Naast haar ja-woord mocht er ook een persoonlijk getuigenis klinken. 
Omdat zingen niet mag of kan, hebben we gezocht om de dienst op een andere manier op te luisteren. Fijn dat Ben, Erik, Dineke en Ria daaraan hebben willen meewerken.
 
Huisbezoek
Mocht u graag uw wijkouderling spreken, bel hem gerust op voor het maken van een afspraak. Bij crises wegens ziekte, verdriet, verlies of gemis, kunt u via ouderling Jan Geert Wilts een beroep op mij doen. Ik kom graag bij u langs voor zover u dat wilt.
 
Zieken(t)huis
We zijn dankbaar dat de operatie van Anja Wever goed mocht verlopen. Het operatief verwijderen van lymfeklieren alsook een biopt om uit te sluiten dat alle kwaadaardige cellen ook echt weg zijn, was noodzakelijk. We hopen en bidden Albert, Anja en de kinderen het blijvend vertrouwen op God en dat Hij laat zien dat ook in onze tijd wonderen nog mogen werken en uitwerken ook naar anderen toe.
We denken aan hen, die die lichamelijk krachten of helderheid van geest verliezen. De Heere kent van verre onze gedachten, ook als we beginnen te ‘verdwijnen’ in de schemerwereld van vergeetachtigheid of (beginnende) dementie. Vooral voor hen die dicht naast hen staan is het geen makkelijke opgave. Weet u gedragen door veel gebed en veel genade. 
 
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie, 
Ds. M.F. van Binnendijk
 
Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 27-09-2020 9:30 ds. J. Hoogstede
 
- Welkomstwoord en mededelingen 
- Intochtslied: Ps. 43:3,5
- Stil gebed
- Votum & groet
- Samenzang: Ps. 25:2
- Wetlezing
- Samenzang: Ps. 66:3
- Openingsgebed
- Schriftlezing: Romeinen 8:18-30
- Samenzang: Gez. 294:1,6
- Verkondiging
- Samenzang: Gez. 435:2,5
- Dankgebed en voorbede
- Slotlied: Gez. 454:1,3
- Zegen
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie
Collectes  september:
6-9 Diaconie: Stille Hulp                  H.A.
13-9 Onderhoud Gebouwen
20-9 Diaconie: Jeugdwerk
27-9 Plaatselijk Evangelisatiewerk
 
Rommelmarkt:
Als activiteiten commissie hebben we overleg gehad.
Tot onze spijt moeten we u mededelen dat er unaniem besloten is, om de rommelmarkt die op 
26 sept. gepland stond, niet door te laten gaan. 
We zien het niet zitten om de opgegeven corona maatregelen op te kunnen volgen.
Voor de kledingbeurs wordt nog naar een oplossing gezocht.
Om toch geld te kunnen genereren kunt u het volgende bestellen:
Droge bonen
Aardappelen
Uien (ook rode)
Stoofperen
Goudrenetten
Zoete appels
Kruidkoek / cake
Appeltaart
Jam
Vruchtensaus
Eieren
De prijzen zijn op dit moment nog niet bekend,
Maar dat hoort u zo spoedig mogelijk.
Datum van levering is ook nog niet bekend, omdat de aardappels dit jaar op een later tijdstip gerooid zullen worden, we zullen u op de hoogte houden via de site en nieuwsbrief.
Tevens stellen we u in de gelegenheid om op een later tijdstip een appeltaart te bestellen.
Dit wel graag uiterlijk een week van tevoren.
Ik zou dus zeggen Bestellen maar!
U kunt ook uw familie en vrienden vragen een bestelling door te geven.
De datum waarop het gehaald kan worden, komt op de nieuwsbrief.
Namens de activiteiten commissie
De bestelling kan doorgegeven worden bij:
B. Nijmeijer                       0599.615849
E. Boels                               0599.614400
M. Clazing                          0599.332752 / 06.27263655
Namens de activiteiten commissie
 
OPGAVE kerkbezoek:
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren! 
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
 
Kopij kerkblad:
Kopij voor het volgende kerkblad kan uiterlijk tot maandag 28 september worden ingeleverd bij Marjolein Boels, Meidoornstraat 4 of per e mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Wat God van mij weet, is belangrijker dan wat anderen van mij denken.