Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerkzondag 4-10-2020
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
Vanuit de pastorie
Komende zondag is het Israël zondag. Bijzondere aandacht voor land, volk en staat Israël. Opmerkelijk genoeg laten steeds meer voorgangers dit ‘uitgesproken’ thema onuitgesproken. Een preek over het ‘oude’ Israël wil nog wel lukken. Maar spreken over het Israël vandaag is heikel. En ik kan dat ergens ook wel begrijpen. Het contrast tussen het ‘uitverkoren volk’ enerzijds ten opzichte van bijvoorbeeld een jonge generatie militairen, die zich stelselmatig schuldig maakt aan pesterijen en geweld tegen Arabieren, die al in Israël woonden lang voordat zij (die jonge militairen dus) geboren waren, maakt het niet eenvoudig om positie in te nemen. 
De Bijbel zelf spreekt evenzeer over een voortdurend falen van het uitverkoren volk tegenover haar uitverkiezende God. Wellicht zou komende zondag niet zozeer Israël centraal moeten staan, als wel de God van Israël, die Zich een volk verkoos, om uit haar de grote Zoon van David te laten voortkomen. Die oog heeft voor alle volkeren op deze aarde. Eerst de Jood (Israël), en dan de Griek (heidenen, niet-Joden, de volkeren), zegt Paulus met grote regelmaat. Zodat het mag uitlopen op die aloude Psalm (67) die nota bene door Israël aan de wereld is gegeven: 
 
De volken zullen U belijden, O God, U loven al te zaâm.
De landen zullen zich verblijden, En juichen over Uwen naam.
Volken zult Gij rechten, Hunne zaak beslechten, In rechtmatigheid; 
Volken op deez' aarde, Die Uw arm vergaarde, Die Gij veilig leidt.
 
Huisbezoek
Mocht u graag uw wijkouderling spreken, bel hem gerust voor het maken van een afspraak. Bij crisis wegens ziekte, verdriet, verlies of gemis, kunt u via ouderling Jan Geert Wilts ook op mij een beroep doen. Ik kom graag bij u langs voor zover u dat wilt. Zeker nu een tweede golf van corona ons bereikt heeft, en ook onder ons reeds meerderen positief getest zijn (ofwel: corona hebben) kan ik me voorstellen dat we met elkaar uiterste voorzichtigheid moeten betrachten. Maar laat corona voor niemand een excuus zijn of worden om elkaar of de eredienst te ontlopen. 
 
Zieken(t)huis
Het corona virus heeft inmiddels ook een aantal van de onzen geraakt. We hopen en bidden dat er geen blijvende schade zal zijn. Met name de zwakken en kwetsbaren onder ons houden de adem in. Een tweede ‘virus’ is met corona ons land binnengekomen: het ‘virus’ van eenzaamheid. Als ik alleen al in de winkel bij de kassa kom en de vrouw tegen over mij heeft een geel hesje met de indringende woorden: “Houdt afstand!” dan zet het je toch aan het denken. Begrijpen doe ik het. Maar het roept tegelijk een gevoel op van onwerkelijkheid. Mensen zijn niet geschapen om afstand te houden. Er zijn uitzonderingen; die waren er altijd al: wanneer iemand hoog-gevoelig is (HSP), of smetfobie heeft, of iemand valt onder het spectrum van autisme… dan kan een zekere afstand juist rustgevend zijn. 
Maar nu raakt het ons allemaal! Houdt afstand. Daar zal ik nooit aan wennen…
Laten we ons gedragen weten door gebed en genade. 
 
Tenslotte
De tuin (althans: het gedeelte waar ik zicht op heb) is nu redelijk winterklaar. Wat ’s zondags op de kansel gebeurt, vindt een zekere parallel in de tuin. Welke plant moet ik verpoten? Welke ga ik snoeien? Welke heeft meer ruimte nodig, of schaduw, of juist meer zonlicht? Wanneer is de juiste tijd om te snoeien (als de sapstroom stopt, of juist na de vorst?), en tot op welke hoogte? 
Neem nu de vlinderstruik, die mooie paarse waar in de zomer zoveel vlinders zoals de Dagpauwoog, Atalanta, Witjes, Geeltjes, en zelfs een Boomblauwtje op af komen. Buddleja, heet die struik in het latijn, wat klinkt als het Engelse butterfly, en dat betekent weer vlinder). 
Tja, de ‘mijne’ is door de jaren heen helemaal scheefgegroeid. Vanmorgen maar eens flink ingekort. Maar ja… niet té kort, want er kán een winter komen met nachtvorst. Dus in het voorjaar een tweede knip, tot haast bij de grond. En dán gaan leiden… 
Als Paulus het dan heeft over ‘planten en nathouden, groeien en bloeien van de gemeente’, is daar geen woord latijn bij. (Hij schreef natuurlijk in het Grieks, maar u begrijpt wat ik bedoel). Je ziet het helemaal voor je! Zo kun je nu alweer uitzien naar de komende lente. Deo Volente…
 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie. 
Ds. M.F. van Binnendijk
 
Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 4-10-2020 9:30 ds. Marchand
Orgelspel
Binnenkomst kerkenraad en predikant
Afkondigingen
Aanvangslied Psalm 122:1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 65:1 
Wetslezing
Psalm 65:2 
Gebed bij opening van de Schriften
Schriftlezing: Jesaja 5:1-7
Lied 78:1 en 2
Schriftlezing Mattheus 20:1-16
Tekst: 16 Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten
Preek Thema: De werkers van het laatste uur
Lied 482 : 1,2,5,6 en 8 De eersten zijn de laatsten
Dankgebed, voorbede
Slotlied Psalm 84:2 en 4
Wegzending en zegen
Orgelspel
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
 
 
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie
Collectes oktober:
4 Diaconie: Kerk en Israël
11 Diaconie: Bloemen in de Kerk
18 Onderhoud Gebouwen
25 Diaconie: (Algemene middelen )
 
OPGAVE kerkbezoek:
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren! 
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
 
Een handvol koren:
Voor iedereen die graag weer gebruik wil maken van het Bijbels dagboek
‘Een handvol koren’ is het mogelijk deze te bestellen bij de diaconie. 
De prijs van het dagboekje voor 2021 is gelijk gebleven aan die van 2020: € 12,50. 
Gewoonlijk gaat € 8 van de verkoopprijs direct naar het zendingswerk. 
Opgave is mogelijk door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Graag o.v.v. naam en aantal.
Zodra de boekjes binnen zijn zal ik contact opnemen over de bezorging.
 
Erik Groenbroek
 
Kledingbeurs:
Op 24 oktober staat onder voorbehoud een kledingbeurs gepland.
Let op dit is op een zaterdag! Van 9.30-13.00 uur in de Rank!
We hebben weer heel veel mooie kleding ook sportkleding voor dames heren en kinderen.
Dames heren tiener kinder en baby kleding, Regenkleding, dekbedden, beddengoed schoenen tassen etc. 
U kunt dus voor een prikkie weer iets leuks scoren.
We zullen de nu geldende corona maatregelen in acht nemen, desinfecteer pompje, beperkt aantal bezoekers tegelijk, anderhalve meter afstand etc.
Nogmaals dit is onder voorbehoud.
 
Als er nog mensen zijn die nog mee willen helpen, kun je je melden bij;
Els Boels. 0599.614400
Margriet Clazing 0599.332752 / 06 27263655
 
Namens de activiteiten commissie