Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerkzondag 11-10-2020

Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

 

Vanuit de pastorie

Aankomende zondag hoop ik weer ‘bij ons’ voor te gaan. Klinkt wat vreemd, bij ons.

Waar is dat? In de kerk? Thuis? Als je in heel Nederland, en ver daar buiten achter je scherm meekijkt? Dan krijgt ‘bij ons’ een heel ruime betekenis. Ik denk dan eerder aan ‘live’, zoals bij een live uitzending. Levend, en zo mogelijk ook levendig.

Toch heeft een beeldscherm (in mijn geval: het glimmende oog van een camera) ook zijn beperkingen/ Eén ding kan het nooit vervangen, hoe je er ook (letterlijk) tegenaan kijkt. Dat is direct oogcontact, de reactie van je toehoorders, het zien van iemands gezichtsuitdrukking, bij de één instemming, bij een ander afleiding. Met een ouderwets woord (wat volgens mij helemaal thuishoort in de moderne communicatieleer) noem ik dat afname. Zo werd dat vroeger gezegd. ‘Dominee, er was afname.’

Dat is wat anders dan mijn Bol.com-pakketje afhalen bij het ophaalpunt van de Gamma…

Of elke voorganger ook zelf ervaart of er afname is, weet ik niet. Je zult er een bepaalde antenne voor moeten hebben. Of gezegend zijn met een zekere mate van hooggevoeligheid (ook wel eens lastig: je ziet en voelt werkelijk alles). Maar het houd je wel scherp. Een preek kan geen monoloog zijn, zoals de nieuwslezer voor de camera. Verkondiging behoort altijd dialogisch (een tweegesprek) te zijn.

Ik las deze week dat er een gemeente in Nederland is, waarbij na elk lied dat de voorganger reciteert, na de geloofsbelijdenis, na de wetslezing, na de preek, na het gebed, na de zegen, het de gemeenteleden zelf zijn, die hardop ‘amen’ zeggen! Om ergens tóch deel te kunnen nemen aan de eredienst, vanwege alle beperkingen, zoals het niet meer mogen zingen. Ik moest erom glimlachen, want ergens is dit nu juist wat er gebeurde in de vroege Kerk, en wat liturgisch zeer te verantwoorden is. Schriftuurlijker kan het niet: “En al het volk zegge ‘amen, amen’.”

Of Psalm 72: “met amen, amen na…”

Amen zeggen is beamen, instemmen. In die zin is het ergens toch vreemd dat de dominee zélf amen zegt na de verkonding? Begrijpelijkerwijs wordt dat amen door velen eerder uitgelegd als “punt achter de zin” en “nu is het klaar”, dan dat de gemeente van harte instemt met de verkondiging van heil aan verloren zondaren, die aan háár is gegeven. Toch?

Ik begrijp ook wel, dat ‘ôns dâh nie hewêun bin’, al die ‘nieuwerwetsighêen…’

Maar wanneer Bobby Schuller (u weet wel, die jonge dominee van Hour of Power, kleinzoon van dr. Robert Schuller) zo af en toe in het vuur van de verkondiging uitdagend en vragend “amen” zegt, lokt hij daarmee zijn hoorders uit om met een hardop uitgesproken amen te antwoorden en in te stemmen, terwijl de preek nog niet ten einde is. Toch iets van Psalm 72, misschien?

Elkaar ontmoeten, schreef ik boven. Ontmoeten is gezien worden. Elke zondag is er een bijzondere ontmoeting met God. De Heere ziet ons op Zijn manier. En wij mogen God zien in het gewaad van Zijn Woord, in de verkondiging van onze Heere en Heiland. Nu zien wij nog ten dele, maar straks zien wij van aangezicht tot aangezicht. Willen wij Hem dán herkennen, dan zullen wij Hem hier en nu ook moeten kennen. Toch?!


Terug naar af?

Na de laatste zondag zijn ons opnieuw beperkende handreikingen gegeven. Van 60 naar 30 kerkgangers. Of moet ik zeggen: van (3x) 600 naar 30? De Staphorster kwestie heeft enorm veel losgemaakt. En dat niet alleen buiten de kerk. Het zet je aan het denken. Méér dan dat. Ik voel ergens ook een soort schaamte voor mijn medebroeders en zusters, gemengd met een soort verlegenheidsschaamte naar de wereld toe. Welke boodschap geven wij af? Staan wij als gelovigen boven de wet? Leggen wij Romeinen 13 (over het gezag van de overheid) maar naar één kant uit?

Aan de andere kant kan ik me ook heel goed voorstellen dat er bij velen (ik ben er één van) ook een soort frustratie leeft. Neem nu de Sint-Janskerk in Gouda. Als ‘museum’ mogen er vandaag (!) 250 bezoekers tegelijk naar binnen. Maar op zondag mogen er (buiten het personeel) in diezelfde Sint-Janskerk kerk niet meer dan 30 zijn. Hoe kun je dat iemand uitleggen?

Ik zou het niet weten.

 

Zieken(t)huis

Stadskanaal was lange tijd het (meest) coronavrije plekje van Nederland. Dat is na deze zomer voorbij. We hopen en bidden dat ons allen – maar vooral de meest kwetsbaren onder ons – een lijdensweg via de IC gespaard blijft. Laten we met elkaar verantwoordelijkheid dragen ons gedragen. Hoe moeilijk het ook is om je (klein) kinderen niet op je verjaardag te mogen hebben. Of een uitnodiging voor een maaltijd aan je te zien voorbijgaan…

Ik kreeg deze week bericht van Anja en Albert Wever dat de uitslag van de biopsie van vorige week goed is. We zijn dankbaar met elkaar en dankbaar voor God dat Hij in deze weg levens spaart en nieuwe hoop geeft. Er zullen nog wel bestralingen moeten plaatsvinden om eventuele restcellen aan te pakken. We brengen dank aan de Eeuwige.

We denken aan hen die met lichamelijke beperkingen te maken krijgen. Of zorgen voor een vader of moeder bij wie dementie steeds zichtbaarder wordt. Eenzamen, die hun maatje missen.

En toch, er gaat kracht uit van gebed (in goed vertrouwen) dat God op één of andere manier hoort en antwoordt, zoals Paulus het heel treffend zegt: “Want als ik zwak (ziek, eenzaam, boos, hopeloos, woordeloos) ben, juist dán ben ik machtig.” Want wij hebben een machtige God.

 

De Heer’ was aan mijn zij, en Hij verhoorde mij, in ’t leed dat mij genaakte…

Tenslotte

Ik had er nog nooit van gehoord. Een stokzaag.

Dat vertelde de tuinman mij vorige week, toen we bespraken hoe we de berk naast de oprit konden fatsoeneren. Eén flinke tak was zodanig scheef uit de stam gegroeid dat je eigenlijk niet meer van een kruin, dat komt van: kroon! – kunt spreken, maar eerder van een slappe hoed, of anders een flinke kuif haar, die voor je ogen is gezakt. Staande op de bovenste sport van de drie meter hoge ladder, kon ik er met gestrekte arm met mijn handzaag nog net bij. Afzagen bij de stam. Maar ja, gáát zo’n tak van een slordige 8 meter eenmaal, dan kun je erop wachten dat hij de ladder met jou erop meeneemt…

Kortom, het werd afzien van eigen afzagen, tot de stokzaag gestaag zou komen te zagen.

Ik zag het al vóór mij. Een bezemsteel van 4 meter met daaraan een zaagblad vastgeschroefd of zoiets. Deze week bracht hij hem mee. Het bleek een zaag met een benzinemotor. Weer wat geleerd.

Het gemak dient de mens…

 

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M.F. van Binnendijk

 

 

 

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 11-10-2020 9:30 ds. M.F. van Binnendijk

Organist: Ben te Velde

 

Voorzang                     Psalm 85 : 1 en 4 (OB)

Votum en Groet

Zingen                         Psalm 122 : 1 en 2 (OB)

Tien Geboden

Zingen                         Psalm 123 : 1 (OB)

Gebed

Schriftlezing                Jesaja 61 : 10 – 62 : 12

Zingen                         Psalm 51 : 7 (OB)

Prediking                     n.a.v. Jesaja 62 : 1

Zingen                         Gezang 34 : 1 en 4 (LvdK)

Dankgebed en

voorbeden

Zingen                         Psalm 134 : 1, 2 en 3 (OB)

Zegen

 

Van de kerkenraad:

De kerkenraad heeft in overleg besloten om alle reguliere avonddiensten in het kalenderjaar 2020 geen doorgang te laten vinden. Maar over de bijzondere diensten heeft zij besloten :

Dankdag 4 november 2020 wel dienst

Kerstnachtdienst 24 december 2020 geen dienst

1e Kerstdag 25 december 2020 wel dienst

2e Kerstdag 26 december 2020 geen dienst

Oudejaarsavond 31 december 2020 wel dienst om 19.00 uur

Nieuwjaarsdag 1 januari 2021 geen dienst

Namens de kerkenraad

Freerk Mol , Scriba

 

Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:

In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.

De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:

NL92 RABO 0 1022 73 065

De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:

NL15 RABO 0 3607 48 120

Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden

Kerkrentmeesters en Diaconie

 

Collectes oktober:

 

4                                  Diaconie: Kerk en Israël

11                                Diaconie: Bloemen in de Kerk

18                                Onderhoud Gebouwen

25                                Diaconie: (Algemene middelen )

 

OPGAVE kerkbezoek:

Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!

Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579

U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.

LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.

 

Hierbij de data van de mannenkring & Bijbelkring.

Zolang corona duurt wil ik beiden samenvoegen.

* 2 november

* 7 december

* 11 januari 2021

* 8 februari

* 8 maart   
 

Een handvol koren:

Voor iedereen die graag weer gebruik wil maken van het Bijbels dagboek

‘Een handvol koren’ is het mogelijk deze te bestellen bij de diaconie.

De prijs van het dagboekje voor 2021 is gelijk gebleven aan die van 2020: € 12,50.

Gewoonlijk gaat € 8 van de verkoopprijs direct naar het zendingswerk.

Opgave is mogelijk door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag o.v.v. naam en aantal.

Zodra de boekjes binnen zijn zal ik contact opnemen over de bezorging.

 

Erik Groenbroek

 

Kledingbeurs:

Op 24 oktober staat onder voorbehoud een kledingbeurs gepland.

Let op dit is op een zaterdag! Van 9.30-13.00 uur in de Rank!

We hebben weer heel veel mooie kleding ook sportkleding voor dames heren en kinderen.

Dames heren tiener kinder en baby kleding, Regenkleding, dekbedden, beddengoed schoenen tassen etc.

U kunt dus voor een prikkie weer iets leuks scoren.

We zullen de nu geldende corona maatregelen in acht nemen, desinfecteer pompje, beperkt aantal bezoekers tegelijk, anderhalve meter afstand etc.

Nogmaals dit is onder voorbehoud.

 

Als er nog mensen zijn die nog mee willen helpen, kun je je melden bij;

Els Boels. 0599.614400

Margriet Clazing 0599.332752 / 06 27263655

Namens de activiteiten commissie