Broeders en zusters, hierbij de liturgie voor Dankdag, aankomende woensdag 19.30 uur 
 
Vriendelijke groet, en goede voorbereiding.
Ds. M.F. van Binnendijk
 
 
Voorzang                  Psalm 65 : 1 en 2 (NB)
 
Votum/Groet
 
Zingen                       Psalm 136 : 1, 2, 3 en 4 (NB)
 
Geloofsbelijdenis        
 
Zingen                        Psalm 136 : 11, 12, 13 (NB)
 
Schriftlezing               Genesis 9 : 8 – 17 
 
Gebed
 
Zingen                        Gezang 283 : 1 t/m 6 
 
Verkondiging
 
Zingen                        Psalm 66 : 1 en 7 (NB)
 
Gebed                         
 
Collecte 
 
Zingen                        Gezang 44 : 1, 2 en 3