Na enkele weken windstilte mochten we op Goede vrijdag weer samen komen. Nou ja, ‘we’…
En aantal broeders van de kerkenraad, koster, organist en de predikant. 
Als kerkenraad hebben we besloten om op een door de overheid toegestane vorm weer kerkdiensten te gaan houden in de Oosterkadekerk, die kunnen worden bekeken en beluisterd. Vooral vanuit de gemeente hebben wij vragen ontvangen, wanneer ‘we’ weer zouden kerkhouden. 
Goede vrijdag was meteen ook een praktischer uitdaging, omdat het Heilig Avondmaal gevierd werd. Het behoeft geen uitleg, dat je aan de ene kant dankbaar bent dat we zo dienst konden houden. Aan de andere kant voelt het zo vreemd, zoals het er aan toegaat. Niet uit één beker, niet van één schaal. Op gepaste afstand. Zingen met nog geen tien man(nen). 
 
Als voorganger met een handjevol volk voor je, en schuin daarboven een camera, waarvan je weet dat er diverse mensen meekijken. Maar meekijken is nog niet aankijken, terugkijken, reageren op de verkondiging (iets dat ik altijd wel merk bij deze en gene).
Verrassend was het telefoontje, de andere dag. “Wij hebben thuis meegevierd, met brood en wijn. Het was alsof we er zelf helemaal bij waren.” Kijk, dat stemt tot dankbaarheid, en bevestigt dat je weet je waarvoor en voor wie je het doet.
 
Zondag mochten we de broeders Mol (scriba) en Nieveen (diaken) herbevestigen. Wat ikzelf in de dienst nog het meeste heb gemist is om elkaar de handdruk te geven als zegenbede, geluk- of sterkte-wens. Maar ook ná die dienst waren mensen vindingrijk genoeg om via telefoon of tablet een lied toe te zingen of sterkte te wensen. We proberen afstanden te overbruggen. Maar het blijft vreemd voelen, en het zal onwennig blijven. Ik hoop van harte dat het onwennig blijft, ook als – naar wij vurig hopen en verlangen – het leven weer wat zijn ‘normale’ gang krijgt.
  
Ook mijn werk is meer op afstand. Zelf probeer ik via de telefoon pastorale aandacht te geven aan deze en gene in onze gemeente. Fijn dat het op deze manier kan, al ervaar je enorm het gemis aan persoonlijk contact. De manier waarop iemand kijkt bij bepaalde woorden- blij of juist verdrietig - is zo veelzeggend bij elk gesprek. Wat velen wellicht zullen onderschrijven is wat je nog wel eens hoort zeggen: “Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.” 
Laten we hopen en uitzien naar tijden der verbetering, de wel aangename tijd, uitlopend op de dag der zaligheid. 
 
Mocht u of jij zomaar eens wat contact willen – of een vraag hebben – kunt u mij altijd mailen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We denken aan elkaar, bidden voor elkaar. We hebben een Hoorder der gebeden, Die gisteren en heden Dezelfde is, en tot in alle eeuwigheid. 
 
Met een groet vanuit de pastorie, Ds. M.F. van Binnendij
Liturgie zondagmorgen 19 april 9:30 ds. J. Snaterse Hoogeveen
 
ZINGEN: Gez. 289: 1, 2 (Morgenglans der eeuwigheid)
STIL GEBED
VERWACHTING EN GROET
AANVANGSWOORD: 2 Korinthe 5:15-17, “En Hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem Die voor hen gestorven en opgewekt is.. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees; en al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij Hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.” 
ZINGEN: Ps. 84: 1, 2
GEBODEN VAN DE HEERE en SAMENVATTING
ZINGEN: Ps. 139: 1 en 14
GEBED
BIJBELLEZINGEN: Psalm 30 en Filippenzen 3:4-14
ZINGEN: Ps. 121: 1, 2, 3 en 4
KINDERMOMENT
TEKST: Filippenzen 3:10-11, “opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.” 
THEMA: ‘De opgestane Christus kennen’ 
ZINGEN: Gez. 476: 3, 4, 5 (Meester, Heer, uw graf kon U niet houden)
DANKZEGGING EN VOORBEDEN
ZINGEN: Ps. 138: 3, 4
ZEGEN
 
Mededeling van de Kerkrentmeesters
Door middel van dit schrijven willen wij u als gemeente meedelen dat per 1 mei a.s. , mw. Alie Wubs, de pacht van De Rank heeft opgezegd. 
Het college vindt dit zeer spijtig maar respecteert haar besluit. 
Inmiddels is er een begin gemaakt tot overdracht en zijn we als college ook druk bezig om plannen te maken zodat het reilen en zeilen in 
De Rank doorgang kan vinden, zodra dit weer mogelijk is. 
Afgelopen week hebben een aantal verenigingen al aangegeven graag hun activiteiten te willen voortzetten in ons Zalencentrum De Rank. 
We gaan dus gewoon door! Het kan zijn dat we leden van onze gemeente benaderen om ons daarin te helpen. 
We hopen dan ook van harte op uw of jouw medewerking. 
Contactpersoon voor De Rank is kerkrentmeester B. te Velde, 06-13516906 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De kerkrentmeesters
 
God zal voor ons zorgen
 
Voor de wezen is Hij een vader,
voor de weduwe een hoofd van het gezin.
Wie eenzaam is, neemt Hij op in zijn huis.
Wie verdwaald is onderweg, brengt Hij weer thuis.
 
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
God zal voor ons zorgen.
Hij zal voor ons zorgen.
Voor eeuwig leeft die hoop in ons.
 
Voor de bange is Hij een schuilplaats,
voor de vreemdeling een deur die zich niet sluit.
Wie wankel staat, vindt in hem vaste grond.
Wie vermoeid raakt onderweg, richt Hij weer op.
 
Hij zal over ons waken
ieder uur van de nacht.
Onze God gaat niet slapen.
Hij houdt de wacht.
 
vrijdag 10 juli 2020
De Hervormde Gemeente 'Oosterkadekerk' in Stadskanaal is op zoek naar een pachter voor haar zalencentrum 'De Rank'. Stadskanaal ligt in Zuidoost-Groningen en telt een kleine 20.000 inwoners. Als...
zondag 5 juli 2020
Kopij voor de nieuwsbrief Het is weer zover we mogen als gemeente weer bijeenkomen. Zelfs onze regering is enthousiast maar wijst ons nog steeds op onze eigen veiligheid. De kerkenraad wil u dus...
dinsdag 30 juni 2020
Dag allen, Het 06 nummer voor het aanmelden van uw komst naar de Eredienst dat op de nieuwsbrief staat blijkt niet te werken. U kunt in plaats daarvan nu het nummer van Arno Engelkes gebruiken. Zijn...
dinsdag 21 april 2020
Na enkele weken windstilte mochten we op Goede vrijdag weer samen komen. Nou ja, ‘we’… En aantal broeders van de kerkenraad, koster, organist en de predikant. Als kerkenraad hebben we besloten om op...
donderdag 2 april 2020
LET OP: geen inbreng van papier zaterdag 4 april Oud papier wordt de komende tijd gewoon opgehaald bij de huizen.
vrijdag 13 maart 2020
Beste gemeente leden, Namens het moderamen delen wij u mee dat in navolging van het advies van de PKN en de overheid de met het oog op veel kwetsbare gemeenteleden, alle samenkomsten van onze...