Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 11-06-2023
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
 
Zondagmorgen 11-06-2023 - 09:30 V.H.A.
Ds. H. Poot Oosternieland
Ouderling van dienst: Hans Dekker
Organist: Ben te Velde
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Plaatselijk evangeliewerk
Psalm 84: 1 en 2
Psalm 145: 1, 3 en 4 
Gezang 93: 1,3 en 4
Schriftlezing: Johannes 8:28 – 36
                        Hebreeën 2:12-18
Gezang 443
Gezang 408: 1,4,5 en 6
Lezing 1e deel van het Avondmaalsformulier
Gezang 466:3
 
Zondagavond 11-06-2023 - 19:00
Ds. M. Krooneman Noordhorn
Ouderling van dienst: Hans Dekker
Organist: Dhr. G. Scheper
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Plaatselijk evangeliewerk
Psalm 117
Psalm 86:3 en 5
Psalm 81:8 en 9
Psalm 87: 2 en 3
Gezang 304:3
Gezang 95:1,2 en 3
Schriftlezing: Efeze 3:1-11
 
Kerkvervoer:
Dhr. J. Kruit, Emmastraat 16, 9503KT Stadskanaal. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel: 0599-785330
 
Kindernevendienst:
Er is kindernevendienst, behalve de eerste zondag van de maand dan blijven de kinderen in de kerk. We hopen jullie allemaal te zien.
Namens de leiding, Margriet, Ruben Laurens Arjanne en Jannet.
 
Agenda:
12-06  19:30 Gemeenteavond
Gemeenteavond 12 juni 2023:
Gemeenteleden, hierbij nodigt de kerkenraad u uit voor de gemeenteavond van 12 juni a.s. De kerkenraad hoopt een leuk programma te hebben samengesteld.  Op de agenda staat een
schets van de ontwikkeling van de gemeente in de toekomst of hebben we die niet meer? U als gemeente kunt ook vragen stellen. Wilt u dat liever schriftelijk doen, daarvoor zal er op tafel papier en pen klaar liggen. Wij rekenen op uw komst.
De agenda voor die avond ziet er als volgt uit
Welkom en opening
Samenwerking met de CGKV
Ouderenmiddag met Pasen en Kerst
Diaconie stand van zaken
College van Kerkrentmeesters over de toekomst van het onderhoud van de gebouwen.
Waar staan we in 2023, wat voor mogelijkheden hebben wij, wat zijn onze kansen. Een interactief gesprek met de gemeente, want de toekomst is van ons allen.
Sluiting.
Namens de kerkenraad
 
Startdienst
Evenals vorig jaar willen we voor de startdienst een projectkoor te formeren.
Wie lijkt dit leuk en geeft zich op!
Aanmelden kan bij Dineke Westers, 06-51520986 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We hopen dat het ook dit jaar weer lukt.
 
Zangdienst 25 juni  2023
In deze dienst hoopt voor te gaan ds. G. op 'T Hof uit Sidderburen met muzikale medewerking
door Lieneke van Eijkelenburg en pianist Marc Bruinewoud.
Van harte welkom ook in deze dienst.
 
 
Van de Kerkrentmeesters:
Afgelopen weken zijn schilders begonnen met werkzaamheden aan De Rank. In de komende weken gaan ze rond De Rank en Pastorie. Er worden voorbereidende werkzaamheden gedaan
waar nodig is. Volgend jaar wordt er dan afgelakt. De grijze kleur aan De Rank zal verdwijnen en zal in een witte kleur worden overgeschilderd. Als alles volgens planning gaat zullen aansluitend de drie kerkramen + vluchtdeur aan orgelzijde ook onder handen worden genomen. Bedoeling is dat dit wel in één werkgang wordt afgewerkt. Naast het schilderwerk wordt er door BB Bolt ook wat klein onderhoud verricht aan de gebouwen. Genoemde werkzaamheden zijn echt nodig om verder achterstallig onderhoud te voorkomen.
Financiële ondersteuning vanuit de gemeente is  dan ook meer dan welkom! Giften kunnen worden gestort op de rekening van de kerkrentmeester t.n.v. onderhoudsfonds. Voor vragen staan wij u graag te woord.
Met vriendelijke groet,
De kerkrentmeesters
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Boekenkast
Zoals u weet staan er boeken te koop in de hal van de Rank.
Ze zijn alleen te koop wanneer Pascal in de Rank is, ook kunt u boeken inleveren op de eerste zaterdag van de maand, gelijk met de kleding inbreng.
Of contact opnemen met;
Schonewille 06.18830344
Boels 0599.614400 of
Clazing 06.27263655.
Het is NIET de bedoeling dat u ze zelf in de kast zet. Kopen kan op vrijdagmiddag vanaf 12:30
In april en mei ook op woensdagavond .