Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 21-01-2024
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
 
Zondagmorgen 21-01-2024 09:30 
Ds. H. Poot Oosternieland
Ouderling van dienst: Jan Geert Wilts
Organist: Mark Wubs
1e collecte: Kerkbeheer 
2e collecte: Bloemen in de kerk
Gezang 328
Psalm 150
Gezang 168: 1,3,5 en 6
Schriftlezingen: Gen. 17: 1-12; Psalm 119: 89-97 
Psalm 119: 49 en 65
Psalm 89: 1,2 en 8
Gezang 444
 
Zondagavond 21-01-2024 19:00 
Dhr. H. Lowijs Noordscheschut
Ouderling van dienst: Jan Geert Wilts
Organist: Mark Wubs 
1e collecte: Kerkbeheer 
2e collecte: Bloemen in de kerk
Psalm 118: 1 en 5.  
Aanvangstekst; Johannes 1; 29; 
Psalm 62: 1, 4 en 5. 
Schriftlezing: Jesaja 61: 1-4 en Mattheüs 11: 1-11                                                                             
Psalm 138: 1,2 en 4.
Lied: Weerklank 363: 1,2 en 3 - 
Psalm 68: 7.
Gezang 291: 1 en 2
 
Kindernevendienst:
Er is kindernevendienst, behalve de eerste zondag van de maand dan blijven de kinderen in de kerk. We hopen jullie allemaal te zien. Namens de leiding
 
Kerkvervoer: 
Dhr. J. Kruit, Emmastraat 16, 9503KT Stadskanaal. Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. tel: 0599-785330
 
Ziek thuis:
Dhr. K. ten Have 
Eindhovenlaan 2 9501AL Stadskanaal
Mevr. H. Moorlag-Hilgenstock Cereskade 49
9503GD Stadskanaal
 
Verjaardagen:
21-1-2024 87 Dhr. J. Kruize Bredalaan 4
9501AJ Stadskanaal
25-1-2024 86 Dhr. B. Smit Stadshart 8, 9501SV 
Stadskanaal
 
Weerklank 363. (wijs Gezang 303) 
1.Niet zien en toch geloven
o God, als Gij mij helpt
dan zal ik toch U loven,
hoezeer ik overstelpt
door allerhande plagen,
door twijfel en verdriet,
naar het waarom blijf vragen
toch zing ik U dit lied!
 
2.Niet zien en toch geloven:
vertrouwend verdergaan,
niet horend, als een dove,
niet ziende, blind voortaan,
niet reikend met mijn handen
naar meer dan Gij mij geeft,
maar wijs door scha en schande
geloven dat Gij leeft!
 
3.Niet zien en toch geloven -
uw dag komt naderbij!
De oren van de dove
ontsluit en opent Gij!
En al wie in den blinde
op U alleen vertrouwt,
zal eenmaal ondervinden
dat wie gelooft, aanschouwt!
 
Agenda:
24 januari 19:30 Kerkenraad
30 januari 19:30 Bijbelstudie
 
Bijbelstudie:
In verband met diverse afmeldingen wegens griep is de Bijbelstudiekring verplaatst naar dinsdag 30 januari. We beginnen om 19.30 uur in zaal 1, en drinken eerst koffie. Iedereen van harte welkom.
 
Geef vandaag voor de kerk van morgen:
Actie Kerkbalans 2024 is van start!  
Maandag 15 januari is het startsein gegeven voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Deze week wordt ook bij u de brief bezorgd. Doet u dit jaar (weer) mee?
“Het is een plek waar ik God vind.” “In de kerk kijken we naar elkaar om.” “Ik vind er rust in de hectiek van alledag.” Het zijn nog maar een paar uitspraken die iets laten zien van de waarde die onze gemeente heeft voor haar leden. Heel graag willen we een plek zijn en blijven waar leden rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. 
Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2024 vorm en inhoud te geven. Doe daarom mee en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In de week van 22 t/m 27 januari haalt een vrijwilliger het formulier bij u op. U kunt uw bijdrage bv. per jaar, per maand of per kwartaal overmaken op IBAN NL92 RABO 0102 2730 65 t.n.v. Herv. Gem. Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2024’. 
Bij evt. vragen over Kerkbalans 2024 of het invullen van het Toezeggingsformulier, neem gerust contact met ondergetekende.
Alvast veel dank voor uw bijdrage en steun! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen. 
Namens het college van Kerkrentmeesters,
B. te Velde, penningmeester
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 
06-13516906
 
Toneeluitvoering:
Zalencentrum  de Rank  presenteert op 9 februari  een opvoering van
Chr. Toneelvereniging Internos uit Veendam :” een grote familie”
Kaarten €7,00 inclusief  koffie bij binnenkomst.
Ook is er een verloting met mooie prijzen .
Opgave bij Pascal : 0618830344 
email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Vakantie bijbelweek:
Thema: ‘Tel maar mee’
We zijn blij dat we ook dit jaar weer een vakantiebijbelweek kunnen organiseren. Deze zal plaatsvinden in de voorjaarsvakantie in de MFA       ‘de Schakel’ in Cereswijk op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 februari. ‘s Morgens van   10.00 tot 12.00 uur.                                   
Maar dat kunnen wij niet alleen en daarom hebben wij jouw en uw hulp erbij nodig. Voor meer informatie of aanmelden kun je bellen of appen met Laurens Dekker 06-22813781  Cor van Vliet 06-12189148 of met Gees Wessels 06-26666789