Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk, Zondag 09-06-2024.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12:00 uur.
 

Zondagmorgen -09-06-2024- 09:30 V.B.H.A.
Ds. J.M. Viergever, Oostwold.
Ouderling van dienst: Cor van Vliet.
Organist: Ben te Velde.
1e Collecte: Kerkbeheer.
2e Collecte: Plaatselijk Evangelisatiewerk.
Gezang: 326 : 1 en 4.
Psalm: 87 : 1, 2 en 3.
Psalm: 81 : 9.
Psalm: 119 : 6 en 12.
Gezang: 440 : 1 en 4.
Gezang: 259 : 1 en 2.
Schriftlezing  Handelingen 8: 26 – 40.

Zondagavond -09-06-2024- 19:00.
Ds. C.G. op ’t Hof, Siddeburen.
Ouderling van dienst: Cor van Vliet.
Organist: Ben te Velde.
1e Collecte: Kerkbeheer.
2e Collecte: Plaatselijk Evangelisatiewerk.
Psalm 95 : 1 en 3.
Gezang 252.
Schriftlezing  Efeziërs 4: 17 – 5: 20.
Gezang 462.
Preek ‘Hoe ben je dankbaar?’ 
N.a.v.: Heidelbergse-Catechismus vraag en antwoord Zondag 32 en 33.
Weerklank 397: 1, 2 en 3 (staat op de nieuwsbrief).
Gezang 481 : 1 en 2. 
Gezang 481 : 3 en 4.

Censura Morum:
Indien er behoefte is aan Censura Morum, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.

Kerkvervoer: 
Dhr. J. Kruit, Emmastraat 16, 9503KT Stadskanaal.
Telefoon: 0599-785330.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kindernevendienst:
Er is kindernevendienst, behalve de eerste zondag van de maand dan blijven de kinderen in de kerk.
We hopen jullie allemaal te zien.
Namens de leiding.

Verjaardag:
14-6-2024  82  Mevr. W. Kuiper-Lutjeboer, Hoofdstraat 40 27, 9501CM Stadskanaal.

Zieken thuis:
Mevr. F de Groot, Eikenhage 43, 9501ZC Stadskanaal.
Mevr. H. de Groot-Timmer, Burg van Sevenhovenstr 46, 9503CE Stadskanaal.

Agenda:
24-06  19:30  Moderamen.

Wij gaan trouwen!
Dankbaar en verheugd delen wij, Laurens Dekker en Nienke van der Ploeg, mee dat wij D.V. vrijdag 21 juni a.s. gaan trouwen.
De huwelijksvoltrekking zal om 14.00 uur in de Oosterkadekerk plaatsvinden en de kerkelijke inzegening is om 19.15 uur aan de Gasselterboerveenschemond 17 in Gasselternijveenschemond.
Deze trouwdienst is een samenwerking van de Oosterkadekerk en de Stadskerk Groningen. 
Hierbij nodigen wij u/jullie als gemeente uit om de kerkdienst bij te wonen. Na de dienst is er gelegenheid om ons te feliciteren en een kopje koffie te drinken. 
Ons woonadres is: Noordzijde 89, 9515 PC Gasselternijveenschemond. 
Groeten, Laurens en Nienke.

Bericht van overlijden:
Maandag 3 juni is overleden mevr. Zwaantje Breedveld-de Boer in de leeftijd van 90 jaar. De dankdienst voor haar leven werd gehouden op zaterdag 8 juni j.l. om 11:00 uur in de Oosterkade kerk.
Gelegenheid tot condoleren voor de dienst van 10:00 tot 10:45.

Lied bij herdenken mevr. Z. Breedveld-de Boer (Gezang 445: vers 1).
1. Ruwe stormen mogen woeden,
alles om mij heen zij nacht,
God, mijn God zal mij behoeden,
God houdt voor mijn heil de wacht.
Moet ik lang Zijn hulp verbeiden,
Zijne liefde blijft mij leiden:
door een' nacht, hoe zwart, doe dicht,
voert Hij mij in 't eeuwig licht.

Projectgroep:
De projectgroep houdt een droge metworsten actie. In de hal van de kerk en in de Rank liggen bestellijsten. Bestellingen worden vóór zondag 16 Juni (Vaderdag) bij u thuisgebracht.
De kosten zijn 3 stuks voor €7,50. U kunt ze ook telefonisch bestellen bij dhr. P. de Groot (0599-707001) en bij mevr. H. Moorlag (0599-610081). 
U mag natuurlijk ook altijd een gift geven t.b.v. deze actie.
De opbrengst is voor Stichting ORA (hulp aan zwerfkinderen in Europa).
Namens de Projectgroep,
Harry Mulder.


Weerklank 397 (melodie Gezang 293).
1. Ook al zijn wij door genade
van de zondeschuld verlost,
vrucht van Christus’ grote daden,
want het heeft zijn bloed gekost,
nochtans worden in ons leven –
door Hem losgekocht, bevrijd –
goede werken voorgeschreven,
tekenen van dankbaarheid.

2. Christus maakt ons leven rijker:
Hij herstelt en Hij geneest,
zodat wij op Hem gaan lijken,
Hij vernieuwt ons door zijn Geest.
Hij vraagt dat ons hele leven
steeds getuigt van dankbaarheid,
voor wat God ons heeft gegeven
en Hem looft te aller tijd.

3. Goede daden, goede werken,
vruchten Christus toegewijd,
gaan dan het geloof versterken,
geven daarvan zekerheid.
Wie zich christenen betonen
in hun leven iedere dag,
doen de naaste tot Hem komen,
door hun voorbeeld, hun gedrag.


Heidelbergse-Catechismus, Zondag 32 en 33.
Vraag 86: Waarom moeten wij nog goede werken doen, als we alleen uit genade, zonder enige eigen verdienste door Christus uit al onze ellende verlost zijn?
Omdat Christus – nadat Hij ons met zijn bloed vrijgekocht heeft – ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt: 
•    Opdat wij ons met ons hele leven aan God dankbaar tonen voor zijn weldaden en Hij door ons geprezen wordt. 
•    Ook opdat ieder voor zichzelf uit de vruchten verzekerd zal zijn van zijn geloof. 
•    En opdat door onze godzalige levenswandel onze naaste ook voor Christus ingewonnen wordt.

Vraag 87: Kunnen dan degenen die in hun goddeloos, ondankbaar leven verdergaan en zich niet tot God bekeren, niet zalig worden?
Inderdaad, want de Schrift zegt dat geen ontuchtpleger, afgodendienaar, overspelige, dief, geldwolf, dronkaard, lasteraar, uitbuiter of dergelijke deel zal hebben aan het rijk van God.

Vraag 88: Uit hoeveel delen bestaat de bekering van de mens?
Uit twee delen: de oude mens sterft af en de nieuwe mens staat op.

Vraag 89: Wat betekent het afsterven van de oude mens?
Dat wij oprecht berouw hebben over onze zonden, omdat we hiermee God toornig hebben gemaakt. En dat wij onze zonden steeds meer haten en ontvluchten.

Vraag 90: Wat betekent het opstaan van de nieuwe mens?
Hartelijke vreugde in God door Christus en een diep verlangen en liefde om volgens Gods wil in alle goede werken te leven.

Vraag 91: Maar wat zijn goede werken?
Alleen die vanuit echt geloof, overeenkomstig Gods wet gebeuren om Hem te eren. En niet die op ons goeddunken of menselijke instellingen gegrond zijn.


Op Weg:
De kopij voor het eerstvolgende nummer van Op Weg kan tot uiterlijk maandag 27 mei a.s. worden ingeleverd via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..