Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 02-10-2022
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur


Zondagmorgen: 02-10-2022 9:30 Ds. ds. C.G. op 't Hof Siddeburen
Ouderling van dienst: Arie Clazing
Organist: Ben te Velde
Collectes: Kerk en Israël
Psalm 118: 1
Openingstekst: Zacharia 14: 16
Psalm 117
Psalm 114: 1 en 4
Schriftlezing OT: Leviticus 23: 33-43
Schriftlezing NT: Johannes 7: 1-2, 37-43
Gezang 75: 4, 5, 6
Gezang 109: 1, 5, 6
Zingen: Gezang 434: 1, 2 en 5

Zondagavond: 02-10-2022 19:00 Ds. J. Snaterse Hoogeveen
Ouderling van dienst: Arie Clazing
Organist: Jolanda te Velde
Collectes: Kerk en Israël
Psalm122: 1, 3
Aanvangswoord: Jeremia 6:16,
Gezang 264: 1, 2
Gezang 434: 2, 5
Schriftlezing: Psalm 19: 8-15
Psalm 132: 9, 10
Schriftlezingen: Mattheüs 11: 25-30
Hebreeën 4:4-12
Psalm 62: 1, 3, 4
Thema: ‘Kom tot rust’
Psalm 131: 1, 2, 3
Gezang 430: 1, 3, 6

Kindernevendienst:
Er is kindernevendienst, behalve de eerste zondag van de maand dan blijven de kinderen in de kerk. We hopen jullie allemaal te zien.
Namens de leiding, Margriet, Laurens en Arjanne

Lied bij herdenken:
Mevr. G.P. Hoving-Schrik.
1. De dag, door uwe gunst ontvangen,
is weer voorbij, de nacht genaakt;
en dankbaar klinken onze zangen
tot U, die ’t licht en ’t duister maakt.

2. Die dan, als onze beden zwijgen,
als hier het daglicht onderduikt,
weer nieuwe zangen op doet stijgen,
ginds waar de nieuwe dag ontluikt.
3. Zodat de dank, U toegezonden,
op aard nooit onderbroken wordt,
maar steeds opnieuw door mensenmonden
gezongen en gesproken wordt.

4. Voorwaar, de aarde zal getuigen
van U, die thans en eeuwig zijt,
tot al uw schepselen zich buigen
voor uwe liefd’ en majesteit.

Projectgroep:
De enveloppenactie tijdens de fair heeft € 180,20 opgebracht. Allen hartelijk bedankt. Het bedrag wordt overgemaakt naar stichting ORA.
Team projectgroep

Dagboek Een hand vol koren 2023
Het dagboek Een hand vol koren 2023 van de GZB is weer te bestellen via de mail of de intekenlijst in de hal van de kerk.
Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De kosten zijn € 13,95 per boekje.

Van de Kerkrentmeesters:
Het winterwerk is weer van start gegaan. Dat betekent dat alle kerkelijke activiteiten ook weer zullen starten of al zijn gestart inmiddels.
Hierbij (nog) het verzoek om de datums door te geven aan ons voor de kerkelijke activiteiten die gaan plaatsvinden komend winterseizoen. Dan zullen wij dit met de pachter verder afstemmen en kunnen we dit ook agenderen op de nieuwsbrief.
De datums kunnen gemaild worden naar onderstaand mailadres. Alvast dank voor de medewerking en we hopen samen op een mooi winterseizoen met veel activiteiten voor jong en oud!
Met vriendelijke groet,
De kerkrentmeesters
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De aangepaste morgendienst van 9 oktober begint om 10:00 uur.
Na deze dienst is er koffie in de Rank.