Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 16-10-2022
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur


Zondagmorgen: 16-10-2022 9:30 Ds. ds. H. Poot Oosternieland
Ouderling van dienst: Cor van Vliet
Organist: Ben te Velde
Collectes: Onderhoud gebouwen
Psalm 84: 2 en 3
Psalm 63: 1 en 2
Gezang 280: 1, 2 en 3
Schriftlezing: Psalm 1
Psalm 119: 40 en 43
Schriftlezing: Johannes 7: 14-16 en 37-39
Gezang 75: 1, 2 en 5
Psalm 68: 9
ELB 150: 1 en 3

Zondagavond: 16-10-2022 19:00 Ds. J. den Admirant Hoogeveen
Ouderling van dienst: Cor van Vliet
Organist: Dhr. G. Scheper
Collectes: Onderhoud gebouwen
Psalm 72:3 en 6
Psalm 87
Gez. 476:1,4
Schriftlezingen: 1. Jozua 1:1-11
2. Mattheus 9:35-38
3. Filippenzen 1:3-6
Gez. 428:1,3 en 4
Thema: Het effect van het Evangelie
Gez. 454:4
Psalm 68:11,12

Kindernevendienst:
Er is kindernevendienst, behalve de eerste zondag van de maand dan blijven de kinderen in de kerk. We hopen jullie allemaal te zien.
Namens de leiding, Margriet, Laurens en Arjanne

Lied bij herdenken Dhr. B.A. Nijmeijer
Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!

Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schade, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft!
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!

Lied bij herdenken Dhr. J. Wubs
Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien.

Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Bijbelstudie:
De eerstvolgende Bijbelstudiekring wordt gehouden op D.V. maandag 24 oktober om 19.30 uur in zaal De Boei (De Rank, Oosterkade 5).

Vrouwenvereniging Samen Eén
De eerstvolgende afdelingsavond is op maandag 17 oktober. Dhr. A. Maarsingh komt ons wat vertellen over de Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen.

ELB 150
Ruis, o Godsstroom der genade,
in gemeent' en huis en hart!
Laat in U gezond zich baden,
wat gebogen gaat door smart!
Stroom, o Heil'ge Geest, terneder,
op het uitgedroogde land;
en de bloemen bloeien weder,
haast verwelkt door zonnebrand.

Komt, gij dorstigen, hier drinken
uit die milde heilfontein!
Laat uw ziel in 't stof niet zinken,
maar in haar gereinigd zijn.
Laat u door haar golven dragen,
tot waar liefde nooit verkoelt,
waar de kust der aardse dagen,
door Gods vreugde wordt omspoeld.

Van de Kerkrentmeesters:
Laatste oproep
Het winterwerk is weer van start gegaan. Betekent dat alle kerkelijke activiteiten ook weer zullen starten of al zijn gestart inmiddels.
Hierbij (nog) het verzoek om de datums door te geven aan ons voor de kerkelijke activiteiten die gaan plaatsvinden komend winterseizoen. Dan zullen wij dit met de pachter verder afstemmen en kunnen we dit ook agenderen op de nieuwsbrief.
De datums kunnen gemaild worden naar onderstaand mailadres. Alvast dank voor de medewerking en we hopen samen op een mooi winterseizoen met veel activiteiten voor jong en oud!
Met vriendelijke groet,
De kerkrentmeesters
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.