Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 23-10-2022
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur


Zondagmorgen: 23-10-2022 9:30 Ds. H. Bakhuis Hoogeveen
Ouderling van dienst: Freerk Mol
Organist: Ben te Velde
Collectes: Algemene middelen
Psalm 78: 2
tekst: Wij danken de God en Vader van onze Heere Jezus Christus (Kolossenzen 1:3)
Psalm 105: 1, 2
Gezang 303: 2, 4
Schriftlezing: (NBG 51)
OT: Ezra 3:10 tm13
NT: Filippenzen 1:3 tm11
Psalm 9: 1, 5
Prediking: Filippenzen 1:3 ‘Ik dank mijn God…’
Thema: ‘Verwondering’
Gezang 304: 1, 2
Gezang 429

Zondagavond: 23-10-2022 19:00 Ds. C.G. op 't Hof Siddeburen
Ouderling van dienst: Freerk Mol
Organist: Ben te Velde
Collectes: Algemene middelen
Psalm 143: 1 en 2
Psalm 130: 2, 3, 4
Schriftlezing Romeinen 3: 21-31
Psalm 32: 1, 2, 3
Preek ‘Hoe bent u rechtvaardig voor God?’
n.a.v. Heidelbergse-Catechismus.nl zondag 23 vraag en antwoord 60 en 61

Vraag 60
Hoe bent u rechtvaardig voor God?
Alleen door een oprecht geloof in Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen al de geboden van God zwaar gezondigd en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle kwaad geneigd ben, toch schenkt God mij, zonder enige verdienste van mijn kant, uit louter genade, de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus. En Hij rekent mij dit toe als zou ik zelf nooit zonde hebben gehad of gedaan, ja als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht, die Christus voor mij volbracht heeft, voor zover ik deze weldaad met een gelovig hart aanneem.
Vraag 61 Waarom zegt u dat u alleen door het geloof rechtvaardig bent?
Niet omdat ik vanwege de waarde van mijn geloof God welgevallig ben, maar omdat alleen de genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus mijn gerechtigheid voor God uitmaken, en dat ik die niet anders dan alleen door het geloof kan aannemen en mij toe-eigenen.

Gezang 451
Psalm 103: 1, 3, 4
Gezang 440

Kindernevendienst:
Er is kindernevendienst, behalve de eerste zondag van de maand dan blijven de kinderen in de kerk. We hopen jullie allemaal te zien.
Namens de leiding, Margriet, Laurens en Arjanne

Bericht van overlijden:
Woensdag 19 oktober is overleden Anja Wever Maarsingh. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden op woensdag 26 oktober om 11:00 uur in de Oosterkadekerk. Voor de dienst is er van 10:00 uur tot 10:30 uur gelegenheid om te condoleren. De begrafenis vindt in besloten kring plaats.

Agenda:
24–10 19:30 Bijbelstudie
07-11 19:30 Samen Eén

Kopij Op Weg:
De kopij voor het volgende nummer van het kerkblad kan worden ingeleverd tot en met 31 oktober a.s. via e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.