Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 30-10-2022
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur


Zondagmorgen: 30-10-2022 9:30 Ds. M.F. van Binnendijk
Ouderling van dienst: Arie Clazing
Organist: Ben te Velde
Collectes: t.b.v. noodhulp in de wereld.

Gezang 401 : 1 en 3
Psalm 46 : 1 en 2
Psalm 43 : 3
Schriftlezing: II Kronieken 20 : 1 – 19
Psalm 46
Psalm 46 : 3
Verkondiging: Psalm 46 : 12
Psalm 47 : 1
Psalm 48 : 1 en 4
Zingen na de zegen: Een vaste burcht

1. Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

4. Gods Woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken.
Beef, satan! Hij, die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken!
Delf vrouw en kind'ren `t graf, neem goed en bloed ons af,
het brengt u geen gewin: wij gaan ten hemel in
en erven koninkrijken!

Zondagavond: 30-10-2022 19:00 Kand. J. Bassie Groningen
Ouderling van dienst: Arie Clazing
Organist: Mark Wubs
Collectes: t.b.v. noodhulp in de wereld

Zangdienst

Kindernevendienst:
Er is kindernevendienst, behalve de eerste zondag van de maand dan blijven de kinderen in de kerk. We hopen jullie allemaal te zien.
Namens de leiding, Margriet, Ruben, Laurens en Arjanne

Lied bij het herdenken Anja Wever-Maarsingh:

1 Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Gemeenteavond:
De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit voor de gemeenteavond,
die gehouden zal worden op donderdag 1 december. Op deze avond zal
de regionaal diaconaal consulent een inleiding houden. Daarnaast zullen ook een aantal
zaken ten aanzien van de gemeente aan de orde komen. Noteert u alvast de datum!

Namens de kerkenraad

GZB najaarscollecte 6 november:
Vandaag wordt u bij de uitgang een folder aangeboden voor de GZB najaarscollecte welke volgende week wordt gehouden
"Omzien naar daklozen in Colombia"

Verder is het nog steeds mogelijk het dagboekje 2023 te bestellen via de intekenlijst in de hal

Kledingbeurs:
Op zaterdag 5 november kunt u uw GOEDE en SCHONE kleding inleveren in de Rank.
Van 9:30-10:30 zullen we er zijn om uw kleding in ontvangst te nemen.
Namens de activiteitencommissie

Vrouwenvereniging Samen Eén:
In het programmaboekje is de datum van maandag 7 november per abuis niet vermeld. Toch hebben we wel een afdelingsavond.
Het onderwerp van deze avond is Pelgrimeren in Groningen. Peter Dijkstra komt ons iets vertellen over deze eigentijdse manier van wandelen in onze mooie provincie waarbij een bezoek aan één of meerdere kerken centraal staat.

Kopij Op Weg:
De kopij voor het volgende nummer van het kerkblad kan worden ingeleverd tot en met 31 oktober a.s. via e-mail:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.