Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 26- 03-2023
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur


Zondagmorgen 26-03-2023 09:30 Ds. K. Snaterse Hoogeveen
Ouderling van dienst: Freerk Mol
Organist: Ben te Velde
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Jeugdwerk
Psalm 102: 1, 3
Gezang 174: 1, 2, 3
Psalm 6: 1, 3, 5
Bijbellezing: Jesaja 5:1-7 en Mattheüs 21: 33-46
Psalm 70: 1, 2
Tekst: Mattheüs 21:37
Thema: ‘Gods antwoord op afwijzing’
Psalm 118: 8, 9
Gezang 182: 1, 4, 6

Zondagavond 26-03-2023 19:00 Ds. A. Lagendijk Onstwedde
Ouderling van dienst: Freerk Mol
Organist: Ben te Velde
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Jeugdwerk

Zangdienst met liturgie

Kindernevendienst
zondag 19 februari zijn we begonnen met het Paasproject. We lezen de geschiedenis van de bevrijding van Egypte.
Daar heeft de Heer zich bekendgemaakt.
Hij liet zien wie Hij is, hoe Hij voor zijn volk wil zijn. Daarom willen we God dankbaar dienen en Christus centraal zetten in ons dagelijks leven.
Let op! Op 2 april is er dus wel kindernevendienst i.v.m. het paasproject

Agenda
27-03-19:30 Kerkenraad
29-03-14:30 Paasmiddag 55+
03-04-19:30 Paasviering Vrouwenvereniging Samen Eén

Van de Kerkrentmeesters
Met Actie Kerkbalans 2023 nog maar net goed en wel achter ons, dient zich de volgende collecte al weer aan, Paascollecte 2023. Deze collecte wordt net als andere jaren per brief bij u aan huis aangeboden. De brief bevat een kort schrijven over de doel van deze collecte. Onderaan de brief is te lezen over de betaalinstructie. Dit is de eerste collecte nu zonder acceptgirokaart. Deze wordt binnenkort definitief afgeschaft. U zult uw gift dus zelf moeten overmaken! Als u een gift wilt doen, dan is het betalingskenmerk “Paascollecte 2023” voldoende. U hoeft het nummer niet (perse) in te voeren, wat ons betreft. Mochten er vragen zijn of geeft het problemen om zelf een gift per bank over te maken, neem dan gerust contact met de penningmeester op. U kunt uw gift eventueel ook in een gesloten envelop in de collectezak doen of afgeven bij één de kerkrentmeesters en /of penningmeester. Als de Paascollecte weer voorbij is dient zicht de volgende collecte al weer aan nl. “Solidariteitskas”. Daarover later wellicht nog meer info. Het vragen om geld bij gemeenteleden is niet onze “hobby” maar de kerk kan nu eenmaal niet zonder uw financiële bijdragen. Zonder inkomsten van geld kan de kerk niet blijven bestaan…. God voorziet dat is zeker, maar wij hebben ook onze eigen verantwoordelijkheden hierin. Mogen we daarin op u rekenen?!
Onze hartelijke dank alvast en Gods Liefdevolle Zegen gewenst!
Met vriendelijke groet,
De kerkrentmeesters
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Paasmiddag
Op woensdag 29 maart wordt er weer een Paasmiddag gehouden voor ouderen van 55 jaar en ouder in onze gemeente. De middag begint om 14.30 uur en eindigt ca. 17.45 uur in De Rank.
U kunt zich nog opgeven voor deze middag. Dit moet voor 20 maart ivm. de inkoop.
Er zal een collecte worden gehouden voor de bestrijding van de onkosten.
We hopen op uw komst.
Namens de voorbereidingscommissie,

Potgrond
U kunt nog potgrond bestellen 45 liter voor €3,25. Wees er snel bij want op =op !
Tel : B. te Velde ; 06.13516906
M. Clazing; 06.27263655

Boekenkast
Er staat een boekenkast in de hal van de Rank waar u boeken kunt kopen voor €1,00.
Let op : de boeken zijn ALLEEN te koop als er iemand in de Rank aanwezig is, afrekenen kan bij Pascal, Petra. Wanneer Els of Margriet aanwezig zijn kan ook bij hun afgerekend worden. Verder hoort u de openingstijden nog.

Kledingbeurs
Zaterdag 1 april is er weer inbreng van nette schone gebruikte kleding.
Van 9.30-10.30 u kunt u het in de Rank brengen

Eieren
U kunt weer eieren bestellen 10 voor €2,25
E. Boels 0599.614400
M.Clazing 06.27263655

Projectgroep
We houden een chrysanten actie, verkoop per bos € 5.00 alleen de kleur wit
Intekenlijsten liggen in de hal van de kerk.
Ook kunt u telefonisch bestellen: Fam. Moorlag 0599 610081 of Fam. de Groot 0599 707001
Ze worden in de week voor Pasen bezorgd.
Oproep:
Heeft U misschien nog Douwe Egberts punten liggen, wij ontvangen deze graag,
We kopen hiervoor weer prijsjes t.b.v. , envelop trekken.
Inleveren kan bij één van bovengenoemde leden.

Stichting opkikker
Nog altijd kunt uw oude mobieltjes inleveren. stichting opkikker verzorgt een zorgeloos weekend voor kinderen en volwassenen met een beperking, samen met hun gezin.
Er staat een doos in de hal waar u ze in kunt doen.

Vrouwenvereniging Samen Eén
We sluiten dit seizoen af op donderdag 11 mei a.s. met een gezellige middag in de Rank.
De uitnodiging hiervoor volgt nog.
Ina Mol tel. 0599-582469 of 06-25044130