Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 07-05-2023
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur


Zondagmorgen -07-2023 09:30 Ds. J. M. Viergever Oostwold
Ouderling van dienst: Freerk Mol
Organist: Ben te Velde
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Jeugdwerk
Psalm:105 : 1 en 17
Gezang: 415 : 1 en 2
Psalm: 119 : 51
Gezang: 414 : 1, 2 en 3
Gezang: 485 : 1 en 3
Psalm: 124 : 1 en 4
Schriftlezing: Galaten 5 : 13 – 26

Zondagavond 07-04-2023 19:00 Ds. ds.C.G. op ’t Hof Siddeburen
Ouderling van dienst: Freerk Mol
Organist: Jolanda te Velde
1e collecte: Kerkbeheer
2e collecte: Jeugdwerk
Gezang 313: 1, 2, 3
Gezang 313: 4, 5, 6, 7
Bijbellezing Efeze 1: 1-14 en 2: 17-22
Psalm 65: 2
Preek ‘Wij geloven in één heilige, katholieke en apostolische kerk’
m.b.v. Heidelbergse-catechismus.nl
Vraag 51 Wat geloof je over de heilige, algemene, christelijk Kerk?
Vanaf het begin tot het einde van de schepping brengt de Zoon van God uit alle mensen een gemeente bij elkaar, die uitverkoren is tot het eeuwige leven en die één is in het geloof. Door Zijn Geest en het Woord wordt de gemeente bij elkaar gebracht, beschermd en bewaard.
Ik ben van deze gemeente een levend lid en ik zal dat altijd blijven.
Weerklank 386: 1, 2, 3 “achter op de nieuwsbrief”
Gezang 303: 1, 2, 5
Gezang 314

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst, behalve de eerste zondag van de maand dan blijven de kinderen in de kerk. We hopen jullie allemaal te zien.
Namens de leiding, Margriet, Ruben Laurens Arjanne en Jannet.

Bericht van overlijden:
Op 3 mei is overleden mevr. Renske Dijk Vissering in de leeftijd van 88 jaar. De begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 9 mei om 11:00 uur in de Oosterkadekerk.

Lied ter herdenking van dhr. Hendrik Jager.
1 Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

2 Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer, dat ik breng,
niet de tranen, die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

3 Zie, ik breng voor mijn behoud
U geen wierook, mirre of goud;
moede kom ik, arm en naakt,
tot de God, die zalig maakt,
die de arme kleedt en voedt,
die de zondaar leven doet.

4 Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
als mijn ziel uit de aardse woon
opklimt tot des rechters troon, —
Rots der eeuwen, in uw schoot
berg mijn ziele voor de dood.

Weerklank 386 (melodie Gezang 314)
Uit heel de wereld, alle oorden,
uit heel het menselijk geslacht
tot eeuwig leven uitverkoren
wordt een gemeente saamgebracht
door Jezus zelf, één heil’ge kerk,
de vrucht van zijn verlossingswerk.

De Herder brengt zijn schapen samen,
vergadert door zijn Geest en Woord
één kudde, dragende zijn namen,
die Hem voor eeuwig toebehoort,
één kerk die zo onmeetbaar rijk
op weg is naar zijn Koninkrijk.

Zijn kerk is er van alle tijden,
een kerk die rijk is geschakeerd,
die hier op aarde nog moet strijden,
maar in de hemel triomfeert,
een kerk waarvan ik bovenal
een levend lidmaat blijven zal.

Boekenkast
Zoals u weet staan er boeken te koop in de hal van de Rank.
Ze zijn alleen te koop wanneer Pascal in de Rank is, ook kunt u boeken inleveren op de eerste zaterdag van de maand, gelijk met de kleding inbreng.
Of contact opnemen met;
P. Schonewille 06.18830344
E. Boels 0599.614400 of
M. Clazing 06.27263655.
Het is NIET de bedoeling dat u ze zelf in de kast zet.
Kopen kan op vrijdagmiddag vanaf 12:30
In april en mei ook op woensdagavond .

Op zaterdag 6 mei is er van 9.30-10.30u weer gelegenheid om uw goede, schone en gebruikte kleding brengen.
Ook kun u dan boeken inleveren voor de verkoop.
Namens de activiteiten commissie

Vrouwenvereniging Samen Eén
Ter afsluiting van het seizoen houden we een gezellige middag op: donderdag 11 mei a.s. om 14.30 uur, in de grote zaal van de Rank.
Rond 17.00 uur sluiten we de middag af met een warm en koud buffet.
Het is belangrijk om je af te melden als je niet komt, omdat we anders helaas de kosten in rekening moeten brengen.
Afmelden kan tot 3 mei bij Hadewich de Groot, tel. 06-51874342.
We hopen iedereen te zien!
Het bestuur.

Concert: Orgel en Cello
In de Oosterkadekerk van Stadskanaal, staat een prachtig orgel, dat in 1876 werd gebouwd door de orgelbouwer Petrus van Oeckelen. Op zaterdag 13 mei 2023, om 20.00 uur, is de aangename klank van dit orgel te beluisteren in het concert BACH!
‘BACH!’ is een ontmoeting tussen twee instrumenten waarvoor Bach’s composities van onschatbare waarde zijn: de cello en het orgel.
De beide instrumenten gaan met elkaar in dialoog. Er worden orgelkoralen gespeeld in een bewerking voor cello en orgel, delen uit de sonates voor gamba en klavichord, delen uit de solosuites voor cello en preludes, fuga’s en een fantasia voor orgel solo. Het verhaal dat vanuit deze werken ontstaat, laat de mens horen in al zijn kwetsbaarheid. Met verschillende, voor iedere luisteraar herkenbare, gemoedstoestanden.
Het orgel, met zijn grote rijkdom aan klankkleuren, biedt in samenklank met de cello als vertellend melodie-instrument, oneindig veel mogelijkheden om ontroerende, fantasievolle en humoristische muzikale verhalen te laten ontstaan.
Datum: Zaterdag 13 mei 2023
Plaats: Oosterkadekerk Stadskanaal
Cello: Judith Oost; Orgel: Simon Bouma
Aanvangstijd: 20.00
Entree: 15,- (contant betalen)
Kaartverkoop: voor aanvang bij de kerk
Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Stadskanaal en Stichting Beringer Hazewinkel en wordt georganiseerd in samenwerking met de betrokkenen bij de Oosterkadekerk.
Meer informatie: www.barrevoet.nl