Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 20-12-2020
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
Rondom de eredienst
Nog één adventszondag, en dan gaat het aan op het Kerstfeest. Wij mochten (als rechtgeaarde protestanten) nooit kerstmis zeggen. “Da’s Rooms!” werd dan gezegd. Zelfs in Brabant. Niks mis met Kerst. En vandaar de sprong naar Oudejaarsavond. Mijn wijkouderling fluisterde mij nog een idee in, om met Kerstnacht iets met muziek te gaan doen voor alle thuisluisteraars en -kijkers, omdat de Kerstnachtdienst zelf is komen te vervallen. Goed plan, al vraagt de uitvoering nog wel een goede doordenking. We gaan het zien…
 
Besloten
Afgelopen dinsdagmorgen is Fanny Smit-Smalburg (Lange Raai 5) in besloten kring begraven. Vanuit rouwcentrum Cereshof gingen we naar de begraafplaats waar na een korte ceremonie haar lichaam ter aarde werd besteld. Met de echo van Psalm 23 verlieten wij de begraafplaats.
 
Ziekenthuis
Mw. Anja Wever (Veenwortelstraat 18, Nieuw-Buinen) krijgt intensieve bestraling tot op de huid. Tot nog toe zonder al te ingrijpende nare bijwerkingen. Laten we hopen en bidden dat de scan in januari goed nieuws mag brengen. Ons oude en nieuwe leven liggen beiden in Gods hand. 
 
Kroniek
Afgelopen zondag ging ik voor in IJsselstein. Tijdens de dienst kwam het bij mij in gedachten, dat de huidige situatie met al zijn beperkingen en een pandemische onzichtbare vijand je haast zouden doen spreken van een Derde Wereldoorlog. Toen ik een etmaal later nog wat boodschappen wilde doen in het anders zo rustige Stadskanaal (maandagmorgen!, who cares?!) dacht ik werkelijk even in een soort derde wereldoorlog te zijn beland. Auto’s konden niet meer voor- of achteruit op het parkeerterrein. De winkels overvol zorgelijk kijkende mensen. Lege schappen bij de zuivel, maar dat had met aanleveringsproblemen van andere orde te maken, zo vertelde iemand. 
‘s Avonds kregen we tekst en uitleg van de premier. U weet wel, Mark, die een aantal kronieken geleden nog van ‘de dijk’ sprak. Wat hij vertelde was één ding. Maar tijdens zijn verhaal… het duurde bij mij echt even voor ik doorhad wat er gebeurede. Eerst dacht ik dat er vuurwerk buiten werd afgestoken. Toen ging ik kijken of ik nog iets op het fornuis stond te fluiten. Vogels buiten? Niet als het donker is. Pas toen het geluid van de tv uitzette was het gefluit weg. Ik moest constateren dat het gefluit en geklepper dus niet uit mijn keuken, niet uit de tuin, niet van de straat, maar helemaal uit Den Haag mijn woonkamer binnenkwam. En niet alleen in mijn woonkamer. Ook in Mark’s kamer. Althans, zijn werkkamer. Terwijl de tijd van avondeten voor de meesten al voorbij was, had een aantal Hagenezen, wellicht met het eten net achter de kiezen en bezig hun vaat op te ruimen, het plan opgevat om op weg naar de vaatwasser, met potten en pannen nog in hun handen, nog even een ommetje te maken over de Lange Vijverberg. U begrijpt, dat heel Nederland daar getuige van kon zijn. 
Nu loop ikzelf na het eten overigens óók een ommetje met mijn vaat, aangezien mijn vaatwasser (althans: de oude van mijn zoon, die droogt lekker warm uit) in de bijkeuken staat. 
Maar om nu met mijn pannen te gaan klepperen? Ik hou ze maar liever heel!
 
Bespiegeling
De ramen van de pastorie zijn vorige week weer gelapt. Dat wordt kennelijk zó goed gedaan, dat je aan de buitenkant niet meer ziet dat er ramen zijn. 
Totdat ik de volgende ochtend op één van de bovenramen een grote grijze vlek, zo groot als een voetbal, zag, met aan de zijkant twee uitstekende vlekken. Duidelijk, dat er (weer) een duif tegenaan gevlogen was. Normaliter redden ze het wel, en komen met de schrik vrij. Dit keer was het toch anders. 
Toen ik beneden uit het keukenraam keek, zag ik tussen de stoelen veren op de grond liggen. Opzij daarvan lag een forse grijze duif, bewegingloos. Toen ik hem oppakte, bleek zijn nek gebroken. Triest. 
Tja… het glas kan de hemel zo helder weerspiegelen dat je het verschil niet opmerkt. En dit was nog maar een duif…
Dat herinnert mij aan een tragisch ongeval een aantal jaren geleden boven het meer van Tiberias. 
Een F15 straaljager (daar gaan we weer; oude liefde roest niet!) van de Israëlische luchtmacht – in dit geval een F15B, een tweezitter – maakte een oefenvlucht. Aan boord een instructeur en een aankomend piloot; hij voorin, de instructeur achter hem. Vliegend boven de Negev-woestijn moest deze leerling-piloot zijn vaardigheden tonen, onder andere door het maken van wentelingen om de as. Ofwel, je trekt de stuurknuppel naar links (of rechts) en draait zó in de lengte om je as waarbij het toestel op zijn kop komt. Even zó door vliegen, en dan weer terugdraaien. Het ene moment is de lucht boven je, het andere de aarde. Binnen no-time waren ze noordwaarts gevlogen en kwamen op een gegeven moment boven het meer van Tiberias. Daar deed hij diezelfde oefening nog een paar keer. Maar toen maakt de leerling-piloot een fatale inschattingsfout. Terwijl hij nog op zijn kop vloog, dacht hij dat hij de lucht boven zich zag. Maar het bleek de weerspiegeling ván de lucht. Omdat ze zo laag vlogen, wilde hij op een gegeven moment het toestel weer ophoog brengen, dus trok hij de stuurknuppel naar zich toe! De neus kwam ‘omhoog’ en het toestel boorde zich in het meer.
Tja, het water van een meer kan de hemel zo helder weerspiegelen, dat je het verschil niet meer opmerkt.
Wanneer ik ’s morgens in de spiegel kijk, vraag ik me soms ook wel eens af, of ik nu mijzelf zie of mijn tweelingbroer…
 
Tenslotte
Enfin, heb het goed, en houd het goed. En laat je niet van de wijs brengen door luchtspiegelingen.
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. M.F. van Binnendijk
 
 
Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 20-12-2020 4e Advent  9:30 Ds. C.G. op 't Hof
Organist: Ben te Velde
 
Welkom en mededelingen
Psalm 86: 1
Stil gebed
Votum en groet
Gezang 124
Wetslezing
Psalm 19: 3 en 5
Gebed
Schriftlezing OT: Jesaja 9:1-6
Gezang 26: 1 
Schriftlezing NT: Mattheüs 4:12-17
Gezang 26: 3 
Verkondiging vanuit Jesaja 9:1
Gezang 26: 4
Gebed
Psalm 27: 1 en 2
Zegen
 
Herdenking Mevr. F. Smit –Smalburg:
Lied 413 (Evangelische Liedbundel) 
 
Lichtstad met uw paarlen poorten
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd
 
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten
Luist'ren naar zijn liefdestem
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem
 
Van de kindernevendienst:
Graag willen we de kinderen van 0 t/m 12 jaar een kerstattentie  geven namens de gemeente.
Helaas komen we dit jaar niet langs met de kerstlijst.
Om toch een presentje te kunnen realiseren vragen wij u om een bijdrage te storten op het rek.nr van de diaconie, o.v.v kindernevendienst.
Alvast hartelijk bedankt.
 
Dan een stukje over het kerstproject
Dit jaar zal ook dit anders gaan dan u van ons gewend bent
Daarom willen we elke week een kort stukje op de nieuwsbrief zetten
Het thema dit jaar is:
Ik zie toekomst in jou
 
In de adventstijd, leven we toe naar de komst van de verlosser.
Hij komt naar ons toe!
Hij is onze toekomst
God stuurt engelen, boodschappers die Hem dienen, om Zijn plannen bekend te maken aan de mensen
Ze zijn er om Gods boodschap uit te stralen
Gods liefde weerkaatst door hen naar de wereld
God houdt ons een spiegel voor
 
20 december: Jezus is groter dan de engelen
Hebreeën 1:1-7 en 13-14
Engelen helpen ons in Jezus Christus te geloven.
 
Spiegel van geloof
Engelen zijn spiegels, waarin Zacharias, Maria en Jozef de komst van Christus mogen zien
Wij zorgen dat de kinderen het project materiaal krijgen om hier thuis mee aan de slag te gaan, succes 
 
Namens de leiding van de kindernevendienst
 
Avonddiensten Januari 2020 : 
De kerkrenraad heeft besloten om de avonddiensten in januari 2021 te laten vervallen. 
Kerkenraad: Wegens de door de regering op 14 december 2020 bekend gemaakte maatregelen zal de kerkenraad niet meer in vergadering bijeenkomen tot  voorlopig 19 januari 2021. Dit gebeurd op advies vanuit de landelijke kerk. Maar dat betekend niet dat het werk van de kerkenraad stopt. De kerkenraad zal als dit nodig is via de digitale weg overleggen. Dus u kunt gewoon contact opnemen met de kerkenraad.
 
Met een vriendelijke groet
namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Nieuw Stadskanaal Oosterkadekerk
F(reerk) E. Mol 
Scriba
 
OPGAVE kerkbezoek: Let op: 
Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren! 
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie
 
Collectes december:
6 Diaconie: Bloemen in de Kerk
13 Onderhoud Gebouwen
20 Plaatselijk Evangelisatiewerk
24 Diaconie: Kinderen van Tsjernobyl
25 Diaconie: Jeugdwerk  (Kerstnachtdienst)
26 Diaconie: Kerkradio
27 Diaconie: Project (2e Kerstdag, project groep OKK)
31 Eindejaarscollecte  / quotum
 
Hierbij de data van de mannenkring & Bijbelkring. 
Zolang corona duurt wil ik beiden samenvoegen. 
* 11 januari 2021
* 8 februari
* 8 maart