Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 13-12-2020
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
Rondom de eredienst
De eredienst mag doorgaan. Elke zondag luidt de klok van onze kerk en van de kerken in de wereldwijde omgeving. Mogen gaan, kunnen gaan, willen gaan. Die drie kunnen samenvallen, of soms ook elkaar uitsluiten. Het is maar hoe je het bekijkt. Zowel de kerkgeschiedenis als de Bijbel kent vele momenten dat het samenkomen van de gemeente op één of andere manier wel belemmerd, maar nooit verhinderd kon worden. De Heere Zelf zorgt voor Zijn kerk. Bovengronds of ondergronds. In vrijheid of vervolgd. Wonderlijk is dat. Dan moet de eredienst voor de Heere wel een bijzonder aangelegen zaak zijn. Denk daar eens aan, wanneer het weer zondag wordt.
Op eerste kerstdag en oudejaarsavond hoop ikzelf in eigen gemeente voor te gaan.
 
Zieken thuis
Dhr. N. te Velde mocht afgelopen donderdag weer thuiskomen uit het ziekenhuis. De longembolie is weg, maar lichamelijk is hij nog erg moe. 
Mw. Anja Wever vervolgt de behandeling van bestraling. Deze is, na het ontdekken van onrustige cellen op de snijvlakken, geïntensiveerd. In januari volgt opnieuw een scan. Wat kan onzekerheid weer de kop opsteken. We bidden elkaar Gods trouwe zorg toe, in voor- en tegenspoed. 
 
Overleden
Op dinsdagavond is mw. Fanny Smit-Smalburg overleden. Zelfs de arts had niet verwacht dat het zo snel zou gaan. Afscheid en ter aarde bestelling zullen volgende week in besloten kring plaatsvinden. Wegens omstandigheden kunnen geen nadere gegevens bekend gemaakt worden.
 
Kroniek
Hoewel het nog zeker zestien jaar zou duren voordat ik geboren werd, was 1947 toch wel enigszins bepalend voor mijn aanvankelijke studierichting en toekomst: piloot op een Nederlandse F16 bij de Koninklijke Luchtmacht (KLu). Ware het niet dat…
Die 14e oktober van het jaar 1947, ging namelijk de geschiedenis in omdat voor het eerst een mens sneller dan het geluid vloog. Het was de Amerikaanse testpiloot en latere generaal Chuck Yaeger, die op die dinsdag in een horizontale vlucht de geluidsbarrière doorbrak in een Bell X-1 vliegtuig. 
 
Sneller dan het geluid. Sneller dan 343 meter per seconde, zodat je eigen geluid ‘achter’ je verdwijnt en op aarde die zo herkenbare, niet altijd gewaardeerde ‘knal’ gaf, waardoor ramen trilden, en soms ook braken. De meeste, zo niet alle huizen hadden toen nog enkel glas.
Later werd het verboden om boven Nederland door de geluidsbarrière te gaan, tenzij ver boven de Noordzee. Behalve die ene ochtend – 30 jaar later, op 11 juni 1977, rond  5:00 uur in de ochtend. Toen heeft de regering zelfs bevolen om niet alleen boven land, maar zelfs zo laag mogelijk door de geluidsbarrière te gaan. Met als doel om paniek te veroorzaken bij de Molukse kapers in de trein bij de Punt tussen Assen en Groningen. (Dat er dit jaar vanaf 22 november boven Drenthe, Friesland en Brabant opnieuw straaljagers actief zijn heeft hier overigens niets mee te maken – die zijn bedoeld voor nachtzichtoefeningen).
 
Sneller dan het geluid. Dat is één ding. Er zijn mensen die dromen om sneller dan het licht te kunnen gaan. Met het oog op reizen naar Mars en nog verder. Sneller dan het licht. Dat is 300.000 kilometer in één seconde! In één seconde rond de aarde! Ik denk dat dát (voorlopig) beperkt zal blijven tot de fantasie. 
Sneller dan het licht. Licht is de snelste beweging die wij kennen. Terwijl duisternis juist alles vertraagt. Opmerkelijk is ook, dat duisternis nooit licht kan verdrijven, terwijl het omgekeerde wel kan: waar het licht aangaat, verdwijnt het donker. Voor natuurkundigen een statement. Voor het geloof een belijdenis, waaraan een prachtig adventslied herinnert: “Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal… de duisternis gaat wijken van de eeuwenlange nacht…”
De eerste mens, die sneller dan het geluid vloog, is afgelopen week op 97 jarige leeftijd overleden. Ongetwijfeld zal hij weet hebben van wat sneller dan het Licht betekent.
 
Catechese in de knel
Met jeugddiaken Engelkens heb ik vandaag overleg gehad over een eventuele doorstart van de catechese. We zijn voornemens om op zondag 10 januari voor alle jongeren een catecheseochtend te organiseren, aanvang 11.00 uur in de Rank. 
Ik houd die ochtend vrij. Jullie ook? 
Van harte welkom. 
 
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. M.F. van Binnendijk
 
Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 13-12-2020 9:30 ds. C. Hoek 
Organist: Dineke Westers
Zingen voor de dienst: Gez. 117: 1
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 110: 1
Wet van God en samenvatting
Psalm 119: 66
Gebed
Schriftlezingen: Lukas 20: 9 - 19 en Hebreeën 1: 1 t/m 4
Gez. 67: 1 en 3
Verkondiging: Oproep gemist? 
Gez. 102: 1 en 2
Dankgebed
Psalm 98: 4
Zegen
 
Bericht van overlijden:
Op dinsdag 8 december is overleden mw. F. Smit- Smalburg op de leeftijd van 77 jaar.
De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.
 
Van de kindernevendienst:
Graag willen we de kinderen van 0 t/m 12 jaar een kerstattentie  geven namens de gemeente.
Helaas komen we dit jaar niet langs met de kerstlijst.
Om toch een presentje te kunnen realiseren vragen wij u om een bijdrage te storten op het rek.nr van de diaconie, o.v.v kindernevendienst.
Alvast hartelijk bedankt.
 
Dan een stukje over het kerstproject
Dit jaar zal ook dit anders gaan dan u van ons gewend bent
Daarom willen we elke week een kort stukje op de nieuwsbrief zetten
Het thema dit jaar is:
Ik zie toekomst in jou
 
In de adventstijd, leven we toe naar de komst van de verlosser.
Hij komt naar ons toe!
Hij is onze toekomst
God stuurt engelen, boodschappers die Hem dienen, om Zijn plannen bekend te maken aan de mensen
Ze zijn er om Gods boodschap uit te stralen
Gods liefde weerkaatst door hen naar de wereld
God houdt ons een spiegel voor
 
Spiegel van liefde
Een engel bewijst Gods liefde
Lucas 1:26-38
We lezen vandaag over de ontmoeting van Maria met engel Gabriel
Hij geeft Gods liefde speciaal voor Maria door.
 
Wij zorgen dat de kinderen het project materiaal krijgen om hier thuis mee aan de slag te gaan, succes 
 
Namens de leiding van de kindernevendienst
 
OPGAVE kerkbezoek: Let op: 
Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren! 
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie
 
Collectes december:
6 Diaconie: Bloemen in de Kerk
13 Onderhoud Gebouwen
20 Plaatselijk Evangelisatiewerk
24 Diaconie: Kinderen van Tsjernobyl
25 Diaconie: Jeugdwerk  (Kerstnachtdienst)
26 Diaconie: Kerkradio
27 Diaconie: Project (2e Kerstdag, project groep OKK)
31 Eindejaarscollecte  / quotum
 
Hierbij de data van de mannenkring & Bijbelkring. 
Zolang corona duurt wil ik beiden samenvoegen. 
* 11 januari 2021
* 8 februari
* 8 maart