Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 6-12-2020
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
Rondom de eredienst
Op oudejaarsavond hoop ik zelf voor te gaan om zo met elkaar het kalenderjaar 2020 af te sluiten. 
Merkwaardig woord, afsluiten. Dat heeft misschien ook met de Romeinse namen van onze maanden te maken, want janua (in januari) betekent deur. De deur naar het nieuwe jaar gaat open, dus zal er ergens een andere deur dichtgaan. En ja, wat zou je allemaal achter die deur willen wegstoppen? Voor de meesten, denk ik, het c-woord. En hoe gaan we het nieuwe jaar tegemoet? Een vraag die velen in de komende tijd zal bezighouden. 
 
Nieuwjaar
Zelf mocht ik het nieuwe jaar al ingaan op 30 november. Hartelijk dank voor allen die op één of andere manier mij daaraan hebben herinnerd.
 
Ziekenthuis
Mw. Smit-Smalburg verblijft thuis. We bidden God toe dat hij haar en haar gezin goed en nabij mag wezen. 
Dhr. N. te Velde is opgenomen in het ziekenhuis te Assen. Hij kreeg het benauwd en in het ziekenhuis bleek dat hij een longembolie had. Waarschijnlijk blijft hij komend weekend over.
Mw. Anja Wever (Veenwortelstraat 18, Nieuw-Buinen) berichtte mij afgelopen donderdag dat er toch weer uitzaaiingen zijn ontdekt.  De rest tumorsporen die ze hebben kunnen vinden in het snijvlak van de operatie zijn er waarschijnlijk de oorzaak van dat deze in de huid zijn terechtgekomen. Daarom is het bestralingstraject aangepast en wordt er direct op de huid bestraald met een verhoogde dosis. Ook het aantal bestralingen zal uitgebreid worden. Medio januari zal duidelijk worden of deze nieuw ontdekte cellen weggenomen zijn. Wat een tegenslag en teleurstelling om te verwerken. Juist nu mogen we vasthouden aan Gods beloftewoord, dat Hij erbij is. De ankergrond, waarin het anker van ons levensschip stevig hecht.
 
Kleine kerstkroniek
Luna (wat maan betekent in het Latijn) is de kat van een goede vriendin van mij, en maakt de omgeving van Zevenkamp nog altijd onveilig. Dat wil zeggen, Luna volgt gewoon zijn kattennatuur. Vorige week, zo vertelde ze mij, vond ze in de gang en de keuken allemaal veertjes en spatjes bloed op de grond. Luna had kennelijk een vogel gevangen, maar de kluif was nergens te vinden. 
Een uur of wat later was ze op zolder bezig met de was ophangen tot vanuit het donker ineens rakelings iets langs haar hoofd vloog, zó de zoldertrap af, het huis in… 
Beneden aangekomen was er niets te vinden. Totdat er in de woonkamer iets begon te twinkelen. Zoiets als “twinkel, twinkel, kleine ster…” 
Maar er was geen ster te bekennen. Wel zag ze, dat het door Luna gevangen vogeltje zijn veiligheid had gezocht in de kerstboom in de hoek van de kamer. Na het raam te hebben opengezet, liet het vogeltje de veilige kerstboom voor wat hij was, en vloog door het open raam de wijde wereld weer in… 
 
Kroniek
Elk jaar was er in Vinkeveen een volleybalwedstrijd, georganiseerd door de jeugd van onze gemeente. Alle jongeren werden ingedeeld in teams van 6 man. Volleybal speel je namelijk met zijn zessen, terwijl voor voetbal ietsje meer nodig is. De sporthal werd afgehuurd en zo kon het gebeuren dat er zeker twaalf of meer teams twee aan twee tegen elkaar streden, tot rond de klok van tien het laatste team had gewonnen. Toen ik inmiddels twee jaar predikant te Vinkeveen was, kwam het verzoek of de kerkenraad op de komende zaterdagavond óók een team wilde vormen en met de wedstrijd mee wilde doen. Er was binnen de kerkenraad een aantal heel goede spelers, en ikzelf hou ook wel van ‘een balletje slaan.’ 
Echter, ‘toen het gerucht uitging in geheel Vinkeveen en daarbuiten’, toen waren de rapen gaar. 
Een anonieme ingezonden brief aan de kerkenraad gooide roet in het eten, of beter: liet de volleybal leeglopen. Het kwam hierop neer, dat de briefschrijver het onbetamelijk vond wanneer de kerkenraad (en impliciet natuurlijk de dominee!, want dat was helemaal not done!) op zaterdagavond op het volleybalveld zou staan met de jeugd van Vinkeveen. De kerkenraad kon haar tijd (jawel, het idee stond daar zwart op wit) “beter benutten om huisbezoek af te leggen”.
Ik heb naar mij weten nog nooit een ouderling of dominee op zaterdagavond een huisbezoek zien doen, tenzij er acute crisis was.  
Enfin, dat eerste jaar hebben we als kerkenraad maar besloten om geen aanstoot te geven. We deden dus niet mee! Toen het jaar daarop opnieuw het verzoek van de jeugd kwam, om als kerkenraadsteam mee te doen aan de volleybalwedstrijd, hebben we voor de jeugd gekozen en ons beste beentje voorgezet, wat erin resulteerde dat wij als kerkenraadsteam drie jaren op rij winnaar werden en na afloop de hoofdprijs (een slagroomtaart) in de kantine konden opeten. Samen te spelen, met ook een zekere hilariteit, als je daar in sporttenue tussen de mannen stond te volleyen, en er geregeld naar elkaar geroepen werd in het heetst van de strijd: “Kees! Pak’em!”, “Jan, komt ie!”, “Henk, vangen!” En dan geregeld: “Dominee, híer!” Tja, onderscheid moest er zijn, zelfs op het sportveld. Dat kun je ze nageven. Terugkijkend, denk je: Wat zet meer zoden aan de dijk? Op zaterdag braaf in je zwarte pak op huisbezoek en netjes achter je bureau je preek nazien? Of dat je je mengt onder je mensen, tot op het volleybalveld… 
 
Toch blijft die éne opmerking ergens bij je! ‘Huisbezoek op zaterdagavond. Keurslijf.’ Kennelijk bestaat er voor predikanten geen ‘vrijwilligerswerk’. Toen ik nog maar kort op Knoal stond, kreeg ik het verzoek om te helpen oud papier op te halen achter de papierauto. Ineens hoorde ik weer dat stemmetje. Op die ochtenden, dat we met een hele groep vrijwilligers ik weet niet hoeveel kruiwagens schelpen over de begraafplaats hebben verspreid. Een stemmetje. 
Wat mis je dit jaar ineens het kniepertjes bakken. Hoe mooi zijn die vijf of meer dagen, dat je met elkaar bakt en het gezellig hebt? Wat een uitgelezen gelegenheid om elkaar beter te leren kennen, wanneer je met tien of twintig mensen tegelijk achter het kniepertjesijzer zit, al dan niet met een bord maus, kop snert of roggenbrood met spekdikken voor je neus. Ach ja, dat stemmetje, hè! “Gâet jullie dominie kniepertjes bâekke? Da’s niê goud, hoor! Dat betâemt toch geen dominie?!” 
Terwijl een ander vindt, dat een voorganger juist eens uit zijn pak moet komen, en juist eens vrijwilligerswerk zou moeten gaan doen! Wellicht iemand, die de papierauto nooit heeft zien voorbijkomen, maar ondertussen wel onwetende gesnoept heeft van ‘vrijwillig protestants gewijde’ kniepertjes…
 
Catechese in de knel
Tijdens de behandeling van het beleidsplan van onze wijkgemeente afgelopen woensdag, kwam ook het jeugdwerk, in het bijzonder de catechese ter sprake. Het blijkt niet altijd eenvoudige om ouders mee te krijgen in het motiveren van hun kinderen. Ik begrijp, dat andere bezigheden als sport, ontspanning, of het vakkenvullen in de supermarkt voor een zakcentje aantrekkelijker is dan een halfuur geloofsonderwijs. Doorgaans zijn daardoor de aangeboden avonden niet voor iedereen geschikt. De zondag is sowieso niet altijd even geschikt, omdat ik regelmatig een eind buiten Groningen preek. 
Met de roeping die ik als voorganger voel om elkaar – en vooral onze jongeren – geestelijk te begeleiden in hun geloofsontwikkeling, zouden we als kerkenraad graag wat meer support van alle (groot)ouders verwachten in motiveren (je hebt een motief om te gaan!) en te enthousiasmeren (letterlijk: met de zaken van God bezig te zijn).
Het zou toch jammer zijn, als we over pakweg vijf jaar opnieuw het beleidsplan opnieuw bespreken, en met elkaar tot de conclusie moeten komen, dat het hoofdstuk ‘jeugdwerk’ in zijn geheel geschrapt kan worden… 
Ondanks toenemende vergrijzing – laten we reëel wezen – denk ik toch ook juist nu aan wat Paulus aan Timotheüs schijft: “Behoud wat gij hebt!” Niet het vele is goed, maar het goede is veel!
Onze jongeren zijn het zeker waard.
 
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. M.F. van Binnendijk
 
 
Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 6-12-2020 9:30 ds. A. Lagendijk
Organist: Ben te Velde
Gezang 125:1,2
Psalm 97:1,4,6
Psalm 86:4
Gezang 120:1,3
Gezang 117:3,7
Gezang 429:1,3
 
Schriftlezing: Lucas 1:57-80
 
Van de kindernevendienst:
Graag willen we de kinderen van 0 t/m 12 jaar een kerstattentie  geven namens de gemeente.
Helaas komen we dit jaar niet langs met de kerstlijst.
Om toch een presentje te kunnen realiseren vragen wij u om een bijdrage te storten op het rek.nr van de diaconie, o.v.v kindernevendienst.
Alvast hartelijk bedankt.
 
Dan een stukje over het kerstproject
Dit jaar zal ook dit anders gaan dan u van ons gewend bent
Daarom willen we elke week een kort stukje op de nieuwsbrief zetten
Het thema dit jaar is:
Ik zie toekomst in jou
 
In de adventstijd, leven we toe naar de komst van de verlosser.
Hij komt naar ons toe!
Hij is onze toekomst
God stuurt engelen, boodschappers die Hem dienen, om Zijn plannen bekend te maken aan de mensen
Ze zijn er om Gods boodschap uit te stralen
Gods liefde weerkaatst door hen naar de wereld
God houdt ons een spiegel voor
 
Spiegel van liefde
Een engel bewijst Gods liefde
Lucas 1:26-38
We lezen vandaag over de ontmoeting van Maria met engel Gabriel
Hij geeft Gods liefde speciaal voor Maria door.
 
Wij zorgen dat de kinderen het project materiaal krijgen om hier thuis mee aan de slag te gaan, succes 
 
Namens de leiding van de kindernevendienst
 
OPGAVE kerkbezoek: Let op: 
Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren! 
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie
 
Collectes december:
6 Diaconie: Bloemen in de Kerk
13 Onderhoud Gebouwen
20 Plaatselijk Evangelisatiewerk
24 Diaconie: Kinderen van Tsjernobyl
25 Diaconie: Jeugdwerk  (Kerstnachtdienst)
26 Diaconie: Kerkradio
27 Diaconie: Project (2e Kerstdag, project groep OKK)
31 Eindejaarscollecte  / quotum
 
Hierbij de data van de mannenkring & Bijbelkring. 
Zolang corona duurt wil ik beiden samenvoegen. 
* 7 december
* 11 januari 2021
* 8 februari
* 8 maart