Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 29-11-2020
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
Rondom de eredienst
Na de ‘Oudejaarsavond’ van de kerk vorige week, de Eeuwigheidszondag, gaat het nu aan op Advent. Het Latijnse advenire betekent aankomen. Niet aankomen in gewicht (zoals bij sommigen gebeurt), maar ergens bij komen. Zoals iemand arriveert op het perron. Zo komt Jezus naar deze wereld. Zo wil de Heiland aankomen op het perron van ons leven. Hoe geweldig is het, als we Hem ook zouden verwachten, meer nog: zouden opwachten. 
Met het bekende adventslied in gedachten: Hoe zal ik U ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet. Al is de oorspronkelijke tekst, door Paul Gerhardt gedicht (Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir?) verre te verkiezen boven de Nederlandse vertalingen, die veel minder innig zijn. 
Al heb ik wel wat moeite met dat derde zinnetje: Der wereld hoogst verlangen, of zoals het nieuwe liedboek (2013) het zingt: U, ieders hartsverlangen. Zou dat echt zo zijn? Hebben de meesten niet wat anders op hun verlanglijstje staan? Paul Gerhardt dichtte „O aller Welt Verlangen“. 
Het grootste verlangen in de hele wereld is momenteel bij velen wel het bevrijd worden van een pandemie (een wereld-plaag), het verlangen naar een vaccin, en vooral: dat alles weer ‘normaal’ wordt. Niemand die het kan zeggen. 
Maar als ons verlangen toch eens een andere richting zou krijgen? Eerst het Koninkrijk van God te zoeken. Zodat de belofte van Jezus meer ruimte krijgt om werkelijkheid te worden: “En al het andere krijgt u bovendien…”
 
Zieken(t)huis
Mw. Smit-Smalburg (Lange Raai 5) verblijft thuis. Naar omstandigheden mag het goed gaan en kan ze pastoraal bezoek ontvangen. We bidden haar en haar familie, en met haar allen die lijden aan het leven draagkracht toe in de tijd voor ons.
 
Kroniek 
Wat een indrukwekkend gezicht altijd weer. Als de maan – vol of halfvol – aan de donker avondhemel door de bomen schijnt, zoals in deze dagen. Een helder licht aan de nachtelijke hemel, nu eens wat omfloerst of zelfs geheel aan het oog onttrokken door voorbijkomende wolkenflarden, dan weer helder met pinkelende sterren eromheen. Wanneer ik uit mijn ooghoek Grijze Langoor ineens omzichtig over het pad zie lopen, en halverwege door de heg naar de buren verdwijnt, denk ik ineens aan de vele keren dat ik onze kinderen voor het slapengaan heb voorgelezen uit ‘Hazeltje’. Hoewel het boek van Sam McBratney meer bekend is onder de titel ‘Raad eens hoeveel ik van je hou’. 
Kleine Hazeltje kan niet slapen, en vraagt aan Grote Haas hoeveel hij van hem houdt. Daar moet Grote Haas even over nadenken. Dan spreidt hij zijn armen zo ver mogelijk uit elkaar en zegt: Zoveel! Maar dan gaat het steeds verder. Ik houd van jou ‘tot aan die heuvels daarginds’. En zo steeds verder, steeds groter. Op de voorlaatste bladzijde zegt Hazeltje, terwijl zijn ogen al dichtvallen: “Ik houd van jou van hier tot aan de maan.” Dat is wel heel ver, denkt Grote Haas, terwijl hij de slapende Hazeltje tussen de varens legt. En zachtjes zegt hij dan: ‘En ik houd van jou tot aan de maan… en weer terug!’
 
Vlak voor Kerst 1968 ging Jim Lovell met de Apollo 8 voor een verkenningsvlucht naar (niet op) de maan. Hij en zijn crew waren de eerste mensen die de achterkant van de maan zagen. Wat echter nog meer indruk op Jim maakte, was toen de Apollo 8 weer achter de maan vandaan kwam en ze ‘de aarde boven de horizon van de maan zagen opkomen’. 
Op de vraag wat hij tijdens zijn reis beleefde, gaf hij als antwoord: “De indruk die ik daarboven kreeg, was niet hoe de maan er van zo dichtbij uitzag, maar hoe de aarde er, van zover, uitzag. De maanvluchten geven je een nauwkeurig beeld van ons bestaan. Je kijkt terug naar de aarde vanaf de maan en je kunt je duim naar het raam steken en de aarde achter je duim verbergen. Alles wat je ooit hebt gekend, bevindt zich achter je duim… Je realiseert je hoe onbeduidend we eigenlijk allemaal zijn. Alles wat je ooit hebt gekend – al die twisten en oorlogen – ligt achter je duim.”
Die ‘wonderfull world’ waarvan Louis Armstrong zong (niet te verwarren met Neil Armstrong, die een jaar later als eerste voet op de maan zou zetten) was helemaal verdwenen achter de duim van Jim Lovell… 
 
Van hier naar de maan… en weer terug. 
Terwijl ‘Hazeltje’ door de heg is verdwenen, en ik nog even naar de maan blijf kijken, vraag ik mij af hoe God naar deze wereld kijkt. Wat advent werkelijk betekent. Dat God deze wereld, die als een blauwwitte bol draait om de zon, een vrij normale ster, weggestopt aan de buitenrand van een melkwegstelsel, zo liefhad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden, van al zo hoge, van alzo ver… 
In dat onmetelijk heelal ziet God de aarde, zo klein dat hij achter de duim van een mens verdwijnt, en spreekt Zijn onmetelijke en onpeilbaar grote liefde uit. Daar word je toch wel stil van. Een woord uit Psalm 72 schiet mij te binnen: Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie…
De eerste mens die in 1961 om de aarde vloog, de Rus Joeri Gagarin, zei bij zijn terugkomst op aarde ‘dat hij God daarboven niet gezien had’. 
Aan Jim Lovell werd na zijn terugkomst gevraagd: “Heb je de hemel geschonden?” 
Als antwoord zei hij dit: “Wel, God is ook hier beneden. Als u in God gelooft, gelooft u hier in God, maar óók op 240.000 mijl afstand.”
 
Wij zien uit naar de Tweede Advent, wanneer Jezus terugkeert.
Van alzo ver… tot zeer nabij.
 
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. M.F. van Binnendijk
 
Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 29-11-2020 9:30 ds. H. Bakhuis 
Organist: Ben te Velde
Intochtslied: ps 73: 1, 10
Loflied: ps 95: 1, 2
Na de wet: gez 118 (1, 2)
Na de schriftlezing: ps 87: 1, 2, 4
Na de preek: gez: 487: 1, 2
Slotlied: gez 460: 1 en 3
 
Schriftlezing (HSV): Daniel 3: 13-19 en 24 t/m 28
OT: NT: Romeinen 12: 1 t/m 3
 
Oproep oppassen:
Wie kan ons helpen! We hebben dringend mensen nodig om op te passen. 
Arno Engelkes 06-10478579
 
Van de kindernevendienst
Graag willen we de kinderen van 0 t/m 12 jaar een kerstattentie  geven namens de gemeente.
Helaas komen we dit jaar niet langs met de kerstlijst.
Om toch een presentje te kunnen realiseren vragen wij u om een bijdrage te storten op het rek.nr van de diaconie, o.v.v kindernevendienst.
Alvast hartelijk bedankt.
 
Dan een stukje over het kerstproject
Dit jaar zal ook dit anders gaan dan u van ons gewend bent
Daarom willen we elke week een kort stukje op de nieuwsbrief zetten
Het thema dit jaar is:
Ik zie toekomst in jou
 
In de adventstijd, leven we toe naar de komst van de verlosser.
Hij komt naar ons toe!
Hij is onze toekomst
God stuurt engelen, boodschappers die Hem dienen, om Zijn plannen bekend te maken aan de mensen
Ze zijn er om Gods boodschap uit te stralen
Gods liefde weerkaatst door hen naar de wereld
God houdt ons een spiegel voor
 
29 november
Spiegel van belofte
Lucas 1:5-25
Een engel kondigt Gods grote toekomst aan
 
Wij zorgen dat de kinderen het project materiaal krijgen om hier thuis mee aan de slag te gaan, succes 
 
Namens de leiding van de kindernevendienst
 
OPGAVE kerkbezoek: Let op: 
Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren! 
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie
 
Collectes november:
1 Diaconie: GZB Najaarszendingcollecte
4 Dankdag voor gewas en arbeid collecte 
8 Diaconie: Jeugdwerk
15 Diaconie: Stille Hulp H.A.
22 Diaconie: (Algemene middelen )
29 Plaatselijk Evangelisatiewerk
 
Hierbij de data van de mannenkring & Bijbelkring. 
Zolang corona duurt wil ik beiden samenvoegen. 
* 7 december
* 11 januari 2021
* 8 februari
* 8 maart