Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 22-11-2020
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
Rondom de eredienst
Komende zondag is het op de kerkelijke kalender Oudejaarszondag. Deze zondag heet ook eeuwigheidszondag of voleindingszondag. Een bijzondere dag, waarop we de overledenen van het achterliggende jaar gedenken. Toch bepaalt eeuwigheidszondag niet alleen bij de dood, maar ook bij het uitzicht op nieuw leven, voor hen die geloven. Dat uitzicht is verbonden met het feest van advent, de periode die direct na eeuwigheidszondag begint. Op eeuwigheidszondag wordt als het ware de overstap van de dood naar het leven gemaakt. Deze zondag heeft zijn wortels in de lutherse traditie. De Pruisische koning Frederik Willem III bepaalde in 1816 dat de dag in zijn gebied een „algemeen christelijk feest ter herinnering aan de overledenen” moest zijn. Tegelijk was deze dag een soort dodenherdenking voor allen die in oorlogen gesneuveld waren. Het werd zo een tegenhanger van het rooms-katholieke Allerzielen.
Voor aanstaande zondag is de familie uitgenodigd. Sommigen zullen aanwezig zijn, anderen kijken live mee. Na afloop van de dienst worden de genodigden gevraagd buiten op het plein even te wachten. Namens de gemeente zal hen iets worden overhandigd, en hebben we wellicht ook even gelegenheid elkaar te spreken, ondanks beperkende omstandigheden.
In de dienst zelf willen we stilstaan bij de Heiland die de dood uit het leven wegdrukt, niet maar door een opwekking van anderen – hoe bijzonder ook - maar veeleer door Zijn eigen dood niet te ontlopen.
Hij voor ons, omdat wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven, zo klonk het rondom het Avondmaal vorige week. We zien uit naar een goede ontmoeting onder het Woord.
 
Zieken(t)huis
Mw. Smit-Smalburg krijgt momenteel morfine toegediend om de pijn en vooral de benauwdheid te verlichten. Naar omstandigheden gaat het redelijk goed, is er wat meer rust, hoewel ze veel vermoeidheid heeft. We bidden haar en haar familie, alsook allen die op één of andere manier lijden aan lichaam en geest – zegen toe en kracht in de tijd die voor ons ligt.
 
Kroniek 
“Dominee, wist u dat ouderling H. te O. altijd een preek van u op zak heeft?”
Dat zei iemand een tijdje terug, hoewel ik het overigens niet voor het eerst hoor. Wanneer ik als voorganger naar de kerk ga –vooral als het een eind van huis is – gaat altijd wel even de vraag door je gedachten: “Heb ik mijn preek wel bij me?” 
Kun je dat eigenlijk wel zeggen? ‘Mijn’ preek? 
 
Aan de ene kant zeker wel. Je studeert met de kennis en gaven die je gekregen hebt. De Bijbel ligt open, en je onderzoekt de grondtalen. Je leest commentaren, bid om inzicht en wijsheid, je maakt een preekschets, en daarna ga je schrijven, en geeft de verkondiging op jouw manier vorm. Dat is volgens mij het wondere raadsel waar de apostel Paulus naar verwijst als hij het heeft over ‘dwaasheid van de prediking’. God werkt door mensen. Met hun persoonseigen gaven. En niet zelden gebeurt het, dat het lijkt alsof er tussen de zaterdagavond en zondagmorgen een ander in ‘mijn’ preek heeft zitten schrijven… 
 
Aan de andere kant is het Gods Woord dat dóór mensen heen werkt. Zowel bij de spreker als bij de hoorder. Prachtig komt dat terug in de eerste brief die Paulus aan de gemeente van Korinthe schrijft. Waar welbespraaktheid (de zgn. eloquentia, om het maar eens eenvoudig te zeggen) een heel groot goed is en veel mensen dagelijks op de agora (de markt) ‘op hun sinaasappelkistje’ stonden en hun toehoorders één en ander te vertellen hadden, en zeker niet de laatste nieuwtjes en roddels.
 
Welbespraaktheid. Dat vak zat zeker niet in onze opleiding van Godgeleerdheid, toen ik in 1982 in Utrecht als aankomend dominee mijn opwachting maakte. Wat we wél kregen was het vak ‘taalexpressie’. Elke maandagmiddag vanuit de Uithof op de fiets naar de binnenstad van Utrecht, waar we aan de Jutfaseweg ‘taalexpressie’ kregen. Een fenomeen, waar je eerst wel vreemd tegenaan kijkt. Vooral de wat meer orthodoxe studenten – die een zekere moeite met het medium teevee hadden – vonden het maar ‘raar’. 
En toch, hoe leerzaam. Een zin hard of zacht uitspreken. Een denkbeeldige vriend, die op de gang achter de deur staat, van zo’n 20 meter afstand ‘binnenroepen’. Heeft je stem voldoende draagkracht? Breekt je stem? Overstuur je je stem? 
 
Of neem nou die middag dat we video kregen. Nou ja, kregen? Máákten! Daar zag iedereen wel wat tegenop. Iedere student moest zo’n 10 minuten vóór de camera een verhaal doen. Daarna gingen we het met elkaar terugkijken en bespreken. “Kijk eens, waarom sta jij nou zo te friemelen met je handen?” “Waarom zit je steeds aan je stropdas?” “Waarom kijk je steeds weg van je toehoorders?” “Waarom knipper jij zo met je ogen?” 
 
Iedereen kreeg zichzelf op een andere manier te zien, zoals hij zichzelf nog nooit had bekeken. We leerden eigenlijk voor het eerst wat non-verbale-communicatie was. Ofwel: lichaamstaal. Wat je niet met woorden, maar met je lijf doet! Elke aankomende dominee denkt dat hij het met zijn preek (zijn mond alléén) moet doen. Nauwelijks beseffend, dat het hoe-van-zijn-lijf (wat iets anders is dan het hemd-van-zijn-lijf) zó medebepalend is voor het overkomen van wat hij te zeggen heeft. De Geest waait wel degelijk waarheen Hij wil. Maar dat betekent nog niet dat hét komt aanwaaien.
 
“Wat zit je nou te friemelen aan je boordje? Daar zitten straks mensen een uur of langer tegenaan te kijken, hoe mooi jij ook preekt!” Lachen, natuurlijk. Zo ver was het nog lang niet… 
En toch, buitengewoon leerzaam. Al is het eigenlijk net als bij je rijbewijs. Het échte leren rijden gebeurt pas in de praktijk ná het behalen van je roze papiertje (tegenwoordig roze pinpas). 
En sommigen leren het zelfs dan nóg niet…
 
“Dominee, wist u dat ouderling H. te O. altijd een preek van u op zak heeft?”
Tja, hij is niet de enige. De prekenserie ‘Genade voor genade’, waar ik ooit één keer voor mocht schrijven, is al jaren uit de tijd. In elk boekje stonden twee preken afgedrukt voor de ouderling, die ’s zondag moest preeklezen als de dominee onverhoopt niet kwam opdagen. Ach ja, beter mee verlegen dan om verlegen zullen we maar zeggen. “Wij schrijft, die blijft” zei mijn schoonmoeder altijd. Waarop ik dan steevast repliceerde (zó, dát klinkt nog eens eloquent, hè?): “Maar wie schreven, zijn ook niet gebleven!”
 
Ik houd het maar bij de (niet zo welbespraakte) apostel Paulus, die in een welbespraakte stad als Korinthe geen goede figuur maakte, maar het op papier heel goed kon uitdrukken: “Wie roemt, roeme in de Heere…”
 
Tenslotte
De herfst zet nu goed door. Nog eens duizend kilo bladeren heeft het gazon bedekt als een prachtige, goudroodbruine deken. De zon is bijna aan zijn laagste punt aan de zuiderhemel. Nog een week of vier en de nachten worden weer korter. Ik zie er nu al naar uit. 
 
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. M.F. van Binnendijk
 
Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 22-11-2020 9:30 ds. M.F. van Binnendijk 
Organist: Ben te Velde
~ Eeuwigheidszondag ~
Voorzang Psalm 107 : 1 
Votum en groet
Zingen Psalm 103 : 5, 6 en 7 
Tien Woorden
Zingen Gezang 45 : 1 en 6
Gebed 
Schriftlezing Lukas 7 : 11 – 23 
Zingen Gezang 44 : 1, 2 en 3
Verkondiging n.a.v. Lukas 7 : 13d 
Zingen Psalm 30 : 1 en 5
 
Gedachtenis van hen die ons ontvallen zijn:
Voorlezen van de namen
Moment van stilte
Geloofsbelijdenis
 
Zingen Psalm 73 : 10 
Dankgebed en voorbeden
Zingen Lichtstad met uw paar’len poorten 
Zegen
 
Datum overlijden Naam Leeftijd bij overlijden
15-11-2019 Mevr. M. Metje Klompsma-Vos 84
12-12-2019 Mevr. A. Alie Moed-Smit 67
17-12-2020 Mevr. G. Grietje Lutjeboer-Lutter 86
15-01-2020 Dhr. A. Albert Lukens 83
30-01-2020 Mevr. E. Eky Brands-Tempel 93
01-02-2020 Dhr. A.J. Albert Bresters 85
05-02-2020 Mevr. A. Antje Prins-Doorlag 87
09-07-2020 Dhr. G.J. Jan Nanninga 76
09-09-2020 Mevr. J. Janny Wilzing-Greven 90

 

Oproep oppassen:
Wie kan ons helpen! We hebben dringend mensen nodig om op te passen. 
Arno Engelkes 06-10478579
 
OPGAVE kerkbezoek: Let op: 
Aanmelden is absoluut een vereiste, we houden ons aan de regels!
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren! 
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie
 
Collectes november:
1 Diaconie: GZB Najaarszendingcollecte
4 Dankdag voor gewas en arbeid collecte 
8 Diaconie: Jeugdwerk
15 Diaconie: Stille Hulp H.A.
22 Diaconie: (Algemene middelen )
29 Plaatselijk Evangelisatiewerk
 
Hierbij de data van de mannenkring & Bijbelkring. 
Zolang corona duurt wil ik beiden samenvoegen. 
* 7 december
* 11 januari 2021
* 8 februari
* 8 maart