Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 15-11-2020

Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

 

Rondom de eredienst

Komende zondag mogen we Avondmaal vieren. We doen dat op dezelfde wijze als de vorige keer. Als gemeente worden wij genodigd om het gebroken lichaam van onze Heiland te gedenken, door te komen aan de tafel en daar het brood te nemen en te eten. Daarna volgt opnieuw de nodiging, en gedenken wij hoe de Heere Jezus Zijn kostbaar bloed heeft vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Wat een bijzonder woord is dat: volkomen. Helemaal dus. Er hoeft voor ons dan ook geen enkele twijfel, geen misschien, geen ja-maar over te blijven wanneer we gedenken. Wij hebben geen halve zaligmaker, maar een volkomen Zaligmaker. Niet méér en niet minder is dat het, wat wij zondag gedenken. Laten omstandigheden en beperkingen voor niemand verhindering zijn om te komen – zowel in de dienst, als aan Zijn Tafel. De Heere Jezus heeft ons geboden dit te doen totdat Hij komt. Gehoorzaam aan Zijn opdracht vieren wij als gemeente Zijn dood en opstanding. Wat een voorrecht dat elke week nog begint met een zondag. En elke zondag spreekt God Zich uit: “Genade zij u en vrede…”

 

Zieken(t)huis

Mw. Smit (Lange Raai 5) mocht uit het ziekenhuis thuiskomen. Helaas kreeg ze geen opbeurend bericht mee. Uit onderzoek is gebleken dat, naar de mens gesproken, haar lichaam de ziekte die zich geopenbaard heeft, niet (meer) te boven zal komen. Bijzonder is, dat haar geloof zich mag richten op haar Heiland. Het doet me denken aan Horatio Spafford, die al zijn vier dochters verloor bij een scheepsramp tijdens de oversteek over de Atlantische Oceaan op weg naar Europa. Toen hij enkele weken later – op weg naar zijn treurende vrouw – langs de plek voer waar zijn dochters waren verdronken, kwamen deze woorden in zijn ziel naar boven: “It is well with my soul!” (Het is goed met mijn ziel). Een lied, dat velen tot troost is geworden. Die troost, te midden van alle turbulentie die in dit leven op ons afkomt, bidden wij elkaar toe.

 

Kroniek

Terwijl ik achter mijn bureau zit te schijven aan mijn nieuwsbrief voor deze week – bedenkend welke richting mijn kroniek deze week op zal gaan – hoor ik buiten kinderstemmen. Ik kon niet horen wat ze zeiden, maar hun toon was overduidelijk enthousiast. En dat terwijl het buiten al donker was.

Ik had ergens het vermoeden dat het mijn buurmeisjes waren. Zoveel kinderen wonen er immers niet aan de Oosterkade, en in de zomer hoorde ik hen vaak buiten spelen.

Zoiets als wat de kerkvader Augustinus overkwam. Kinderstemmen kunnen soms je leven veranderen. Augustinus, net 34 jaar oud, had een enorm losbandig leven geleid, tot groot verdriet van zijn moeder Monica. Op een dag, ergens in het jaar 386 (na Chr.) zat hij in de tuin, toen hij ineens een stem hoorde.

“Tolle lege, tolle lege!” Voor die tijd waren het de woorden uit een bekend (Latijns) kinderversje, zoals bij ons de kinderen elkaar achterna zitten met “Tikkie, jij bent hem” of het spel beginne met “Iene miene mutten, tien pond grutten.”

“Tolle lege.”

Een kinderstem, die Augustinus die middag ertoe aanzet – hij dacht dat de stem van God kwam! – om zijn leven te veranderen. Later schrijft hij dit erover: “… ik hoorde een stem als van een jongetje of meisje uit een naburig huis, die zingend steeds weer herhaalde: “Neem en lees! Neem en lees! De enige verklaring die ik kon geven was dat ik van Godswege bevel kreeg om het boek te openen en de eerste passage waar mijn oog op viel te lezen. Ik nam het boek van de apostel Paulus, deed het open en las zwijgend de passage waar mijn ogen het eerst op vielen: “Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleedt u met de Heere Jezus Christus, en koestert geen zondige begeerten meer.” (Rom. 13,13-14). Ik wilde niet verder lezen en het was ook niet nodig. Want meteen, bij het eind van deze zin, stroomde er een licht van zekerheid in mijn hart en verdween alle duisternis van mijn weifelen en twijfelen.”

 

Het raam van mijn studeerkamer stond met dit zachte herfstweer open. Toch klonken deze kinderstemmen wel erg dichtbij. Alsof ze onder mijn raam stonden. Hetzelfde raam, waar die fazant enkel weken terug tegenaan tikte, weet u nog?

Enfin, mijn gedachten gingen al snel weer terug naar mijn werk. Totdat even later de voordeurbel ging. Dat is een zeldzaamheid, dus des te opmerkelijker, ’s avonds om half acht in het donker.

Lopend naar de voordeur, vraag je jezelf af wie dat kan zijn. Had ik een pakketje besteld? Iemand van de kerk misschien? Iets in de Rank te doen?

Hoewel ik het nieuws wel op de achtergrond gevolgd had, was het nog niet tot mij doorgedrongen dat het vandaag elfde van de elfde was. Tja, als je dan de voordeur opendoet en er staan drie ‘elfjes van kinderen’ op je stoep, keurig op een rij voor de onderste trede, elk feestelijk gekleed, een brandende lampion in de hand, hun rugzak dit keer als buikbuidel… tja, dan valt ineens het kwartje.

Nog voor ze begonnen te zingen slingerde dit tafereel mij terug in de tijd, naar het jaar 1967.

Ik moest nog 5 worden (de laatste van die maand) en samen met mijn broertje liep ik die elfde november langs de deuren van ons dorp. Met lampion en buidel.

Ik mag dan het grootste deel van mijn jeugd in het carnavaleske Brabantse hebben doorgebracht (en mijn hart ook in zekere zin aan het Brabantse land hebben verpand, laten we eerlijk zijn), toch lieten drie zingende kinderen mij ineens weer beseffen, dat mijn wortels toch echt bóven de rivieren liggen.

Nog vóór je eigen verjaardag en nog vóór Sinterklaas was er Sinte-Maarten. Met die uh achter ‘Sint’, en dubbel zo heilig (want je zong het twee keer achter elkaar).

In het donker langs de deur, met een lampion in je ene en een tas in je ander hand. Nieuwsgierig wat je bij de volgende deur zou krijgen. Nu zongen wij weliswaar over appels en peren (en kwamen dan het hele jaar niet meer), maar gelukkig bleef het doorgaans bij minder gezonde zoetigheden (de gezondheid van fruit en vegi kwam pas jaren later onder de aandacht).

Overigens, in onze tijd hadden koeien nog staarten en werden varkens met oren geboren, al heb nooit begrepen waarom vierjarigen dat toen al wél wisten, maar Maarten nog niet. Dat de tijden wel iets veranderd zijn, merkte ik bij de versie van het versie dat deze drie kinderen voor mij zongen. Kennelijk wist diezelfde Maarten óók niet, dat meisjes rokjes en jongens sokjes droegen. Het moet toch niet gekker worden.

Drie kinderen op de stoep van de pastorie. Na 52 jaar word ik door drie kinderen eraan herinnerd hoe diepgeworteld (kinder)traditie kan zijn. Weliswaar met andere woorden, maar op dezelfde wijs.

Traditie heeft wat. Worden als een kind. Daar kan geen corona tegenop. En vooral de gezichten van die drie kinderen, op het moment dat je hun ‘buidelzak’ vult met lekkers. Heel even kijk je in de spiegel van de tijd. Hun geluk is jouw geluk. Vier ‘kinderen’ blij.

 

Tenslotte

Duizend kilo bladeren zijn vorige week op een hoop geblazen. Maar de herfst heeft vast nog wel meer te koop. Met een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M.F. van Binnendijk

 

 

OPROEP OPPASSEN:

WIE KAN ONS HELPEN! WE HEBBEN DRINGEND MENSEN NODIG OM OP TE PASSEN.

ARNO ENGELKES 06-10478579

 

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 15-11-2020 9:30 ds. M.F. van Binnendijk

Organist: Ben te Velde

 

~ VIERING EN DANKZEGGING HEILIG AVONDMAAL

Voorzang Psalm 103 : 1

Votum en groet

Zingen Psalm 103 : 7 en 9

Tien Woorden

Zingen Psalm 27 : 2

Gebed

Schriftlezing Psalm 61

Zingen Psalm 47 : 1

Verkondiging n.a.v. Psalm 61 : 5

Zingen Gezang 352 : 1 en 2

 

Viering Heilig Avondmaal:

Onderwijzing

Zingen bij toebereiding Gezang 352 : 3 en 4

Lezen na de viering Jesaja 12 : 1 – 6

Zingen na de viering Gezang 352 : 5 en 6

Afsluiting Tafel

Dankgebed en voorbeden

Zingen Psalm 118 : 10

Zegen

Gezang 466
 

Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:

In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.

De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:

NL92 RABO 0 1022 73 065

De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:

NL15 RABO 0 3607 48 120

Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden

Kerkrentmeesters en Diaconie

 

Collectes november:

1 Diaconie: GZB Najaarszendingcollecte

4 Dankdag voor gewas en arbeid collecte

8 Diaconie: Jeugdwerk

15 Diaconie: Stille Hulp H.A.

22 Diaconie: (Algemene middelen )

29 Plaatselijk Evangelisatiewerk

 

 

OPGAVE kerkbezoek:

Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren!

Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579

U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.

LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.

 

Een handvol koren:

Voor iedereen die graag weer gebruik wil maken van het Bijbels dagboek

‘Een handvol koren’ is het mogelijk deze te bestellen bij de diaconie.

De prijs van het dagboekje voor 2021 is gelijk gebleven aan die van 2020: € 12,50.

Gewoonlijk gaat € 8 van de verkoopprijs direct naar het zendingswerk.

Opgave is mogelijk door een mailtje te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag ovv naam en aantal.

Bestellen is mogelijk tot uiterlijk woensdag 18 november as.

Dit i.v.m. het tijdig bestellen bij de GZB

Zodat een ieder het boekje nog voor Sint in huis kan hebben

Zodra de boekjes binnen zijn zal ik contact opnemen over de bezorging.

Erik Groenbroek

 

Hierbij de data van de mannenkring & Bijbelkring.

Zolang corona duurt wil ik beiden samenvoegen.

* 7 december

* 11 januari 2021

* 8 februari

* 8 maart

 

Psalm 32:7 hsv

U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid,

U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.