Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 8-11-2020
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
Rondom de eredienst
Afgelopen woensdag mochten we Dankdag houden. Hoe voelde dat? Te midden van al onze vragen en zorgen zal dit jaar ergens de geschiedenis ingaan als het begin van de corona-pandemie. Kunnen wij danken, of is het meer zuchten, bidden en vragen? Het is maar net hoe de omstandigheden zijn, en hoe wij ons daarin bevinden. En ook als de omstandigheden moeilijk zijn, erg, slecht… ik denk aan broeders en zusters wereldwijd die al jaren zuchten onder vervolging en verdrukking en gevangenis, en tóch blijmoedig kunnen zijn – dan is er misschien daarom wel reden om dankdag te houden. Niet vanwege de omstandigheden, maar vanwege een trouwe God die nóg voor ons zorgt. Ik kreeg het interview van Henk Binnendijk onder ogen (u weet wel, die bekende spreker van de EO, maar dan zonder van in zijn naam). Hij vertelde wat hij deze achterliggend weken heeft doorgemaakt, nadat bekend werd dat zijn zoon Cees bij Katwijk een einde aan zijn leven heeft gemaakt. 
Hij vertelde, of beter: hij getuigde van het volgende: “Het ligt voor de hand dat mensen je dan vragen: ‘Waar was God, toen Cees het strand op ging, en de zee inliep?’ Maar dat is helemaal de vraag niet. God was er wel degelijk! Hij zag Cees. Maar Cees was er niet. Cees zag maar één uitweg in die donkere tunnel…”
Hoe moeilijk ook te bevatten, toch laat Gods goedheid zich niet wegdrukken door rampspoed die ons of de onzen (bij tijden) overkomt. Ook Gods kinderen krijgen ermee te maken. Maar wij staan er, als het goed is, toch ánders in. Als we weten van het ‘heden der genade’, dan moet het niet onmogelijk zijn om elke dag dankdag te houden.
 
Bijbelkring/Mannenkring
Afgelopen maandag kwamen we voor het eerst in dit seizoen weer samen, met de Bijbelkring en mannenvereniging samen. Wat een voorrecht dat we, ondanks beperkingen, toch samen kunnen komen en de Bijbel openleggen. Met elkaar in gesprek gaan. Elkaar rondom een open Bijbel kunnen bevragen. Komen tot diepere, soms ook andere inzichten. Zoeken naar de zin en mening van bepaalde teksten en geschiedenissen voor ons leven nu. Door zelf te Bijbel te bestuderen kom je weliswaar tot bepaalde inzichten, maar soms kan die ene vraag of opmerking van iemand nieuw licht op de zaak werpen. Wij belijden immers dat God dóór mensen heen werkt. Dat is een groot en genadig voorrecht dat we hebben. Laten we er ook gebruik van maken. 
Voor de volgende samenkomst op D.V. maandag 7 december is het nodig dat wanneer u wilt komen, u zich ook bij mij aanmeldt. Dit in verband met het gereedmaken van de zaal en de voorbereiding.
 
Kroniek 
Na de ochtenddienst van afgelopen zondag in de hervormde kerk van Onstwedde, gelegen in het ongerepte Westerwolde, liep ik vanuit de consistorie terug naar de parkeerplaats. 
Halverwege bleef ik echter verwonderd staan. Een prachtig vergezicht ontvouwde zich voor mijn ogen op 42 meter hoogte. Ik doel op de kerktoren aan mijn linkerhand. Nog afgezien van het oogstrelende silhouet van de oranjerode bakstenen van de Juffertoren – één van de drie juffers die ons land rijk is, hoewel de juffer van Holwierde in 1836 ‘het leven liet’ – tegen een door melkwitachtige wolkensluiers gematte blauwe hemelkoepel, omlijst door de groene kruin van de eik waar ik onder stond, waren negen, even later zelfs tien kraaien bezig met hun acrobatisch spel rondom de torenspits. 
Van het feit, dat de achtkante gemetselde torenspits gedraaid is en daarom scheef lijkt, trokken zij zich niets aan. Hun aandacht was helemaal gericht op de punt, of beter: op de haan bovenop de punt. 
Als één hecht eskader zweefden zij in de lucht, stil hangend en alle tien naast, voor, achter en boven elkaar opgelijnd tegen de straffe zuidwestenwind. En zó probeerden ze om beurten te landen op de rug van de torenhaan. 
Ik had niet de indruk dat ze erom vochten. Veeleer dat ze elkaar uitdaagden, wie van de tien het zou lukken om als eerste zonder veerscheuren op hun twee dimensionale gevleugelde vriend neer te strijken. Wie het eenmaal gelukt was, maakte daarna meteen ruimte voor de volgende. 
Wat een geweldig schouwspel. Ik zoek nog steeds naar de les die erin ligt, als die er al was. 
In ieder geval, ik kon wel blijven kijken…!
 
Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,
Ds. M.F. van Binnendijk
 
Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 8-11-2020 9:30 ds. W. van der Wind V.H.A.
Organist: Ben te Velde
 
Mededelingen van de kerkenraad.
Gezang 375: 1, 2.
Stil gebed.
Votum en Groet.
Psalm 84: 1.
Wetslezing.
Psalm 32: 1, 2.
Gebed en voorbeden  
Schriftlezing: 2 Kon. 19: 14 – 36            
            Tekst: 2 Kon. 19: 25 + 34     
Thema: “Door bestraffing tot genade ”
Gezang 304: 1, 2.
Verkondiging.
Psalm 46: 1, 3.
Lezen eerste gedeelte avondmaal formulier.
Gebed.
Gezang 466.
 
Censura Morum:
Indien er behoefte is aan Censura Morum, kunt u contact opnemen met uw wijkouderling.
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie
 
Collectes november:
 
1 Diaconie: GZB Najaarszendingcollecte
4 Dankdag voor gewas en arbeid collecte 
8 Diaconie: Jeugdwerk
15 Diaconie: Stille Hulp H.A.
22 Diaconie: (Algemene middelen )
29 Plaatselijk Evangelisatiewerk
 
OPGAVE kerkbezoek:
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren! 
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
 
Kniepertjes actie 2020:
Door de Corona virus moeten wij u meedelen dat de kniepertjes-
actie van dit jaar helaas geen doorgang kan vinden.
We hopen en bidden dat het virus een halt wordt toegeroepen en 
dat we volgend jaar er weer volop tegen aan kunnen.
 
De kniepertjes commissie.
 
Hierbij de data van de mannenkring & Bijbelkring. 
Zolang corona duurt wil ik beiden samenvoegen. 
* 7 december
* 11 januari 2021
* 8 februari
* 8 maart    
 
Psalm 56: 9 en 10
Ú hebt mijn omzwervingen geteld; 
doe mijn tranen in Uw kruik.
Staan zij niet in Uw register?
Dan zullen mijn vijanden terugdeinzen,
op de dag dat ik roep. 
Dit weet ik: dat God met mij is.