Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 1-11-2020
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur
 
Rondom de eredienst
Afgelopen zondag mocht ik voor het eerst voorgaan in de Martinikerk in Stad. Al was het niet voor het eerst dat ik er kwam. Als student nam mijn oom mij ooit mee naar ‘de Martini’, omdat we allebei iets hebben met orgels. Hij zou die avond registreren bij Piet Wiersma, en ik mocht in de pauze achter de klavieren. Onvergetelijk. Daar kwam je niet zomaar op. De Martini herbergt namelijk een fenomenaal mooie Schnitger orgel. Wellicht de beroemdste ter wereld. Arp Schnitger, afkomstig uit Hamburg, heeft een deel van zijn leven in Nederland gewoond en gewerkt. Hij wordt wel gezien als de beste barokorgelbouwer uit de geschiedenis. In Noord-Nederland, Noord-Duitsland en zelfs in Denemarken zijn (delen van) zijn orgels te vinden. 
Het orgel van de Martinikerk is echter uniek in zijn soort, omdat zij als enige een Praestant 32 voet van Schnitger bezit. Dat zijn pijpen van maar liefst 32 voeten lang. Zo’n 8 meter hoog.
Afgelopen zondag hoorde ik hem (of beter: hen, 3500 pijpen) weer klinken. Ondanks beperkende maatregelen en een koortje van 5 man, speelde organist Stef Tuinstra de gehele dienst op het grote orgel. Dubbel genieten dus. Waar woord en toon elkander wyden… 
 
Zieken(t)huis
In deze nieuwsbrief staan de namen van mensen om ons heen, met wie wij bekend en vertrouwd zijn. We noemen ze ‘onze’ zieken, niet omdat we ons beperken tot eigen gemeenteleden, de onzen. Maar omdat we ons persoonlijk op elkaar betrokken weten. We denken aan u en jou in het gebed. Er worden kaartjes geschreven. Even een belletje. Vooral nu het noodzakelijk (maar niet wenselijk) stil, stiller is geworden. Maar het kan zomaar zijn, dat we in de stilte betere ontmoetingen hebben. Met elkaar, en met God. 
 
Kerkgang
Media zijn mooi en handig. Zeker als je beperkt bent in je gang naar de kerk, bijvoorbeeld door ziekte, handicap, ouderdom, of nu: omdat corona je tegenhoudt. Van verschillende kanten verneem ik – vooral als ik uitga preken – de zorg bij veel kerkenraden, dat kerken nu weliswaar uit nood leger zijn, maar misschien straks (als corona voorbij mag zijn) leeg blijven, ook wanneer iedereen weer mag gaan. Mogen betekent nog niet automatisch ook willen of kunnen. Ik begrijp het… met een kop koffie in de hand, in pyjama op de bank op zondagmorgen… het is wel makkelijk! En toch… het blijft behelpen. De tijd zal het leren. Op de achtergrond hoor ik koormuziek van Felix Mendelssohn… 
Wer bis an das Ende beharrt, der wird selig…
 
Functioneel saai
Ondertussen is velen al wel bekend dat er rondom de pastorie één en ander aan kruipend en gevleugeld gedierte rondloopt, fladdert, kruipt en kronkelt. Je denkt zo ongeveer al je twee-, vier- en meervoetige medebewoners te kennen – al dan niet geveerd, behaarde, geschubd, geleed. Afgelopen week kwam er echter een nieuwe bewoner bij, die ik nooit verwacht had. Wellicht een voorbijganger. 
Zit ik de preek voor te bereiden, hoor ik ineens flink tikken tegen het raam vlak achter mijn bureau. En dan ook flink. Ik dacht meteen: “Ah, vast iemand die verse appeltaart komt brengen!” 
Maar als dat zo was geweest- bedacht ik mij – wordt er steevast bij de voordeur aangebeld.
Nee, het tikken was kortaf, laag bij de grond, vlak boven de vensterbank. 
Nu weet ik, dat roodborstjes doorgaans zachtjes tegen het raam tikken. Maar dit was niet zachtjes. En het klonk zeker niet als ‘laat me erin’. 
Nee, het was een hele struise madam, bijna drie pond schoon aan de haak. Madam fazant. 
Met haar winterbruine vacht zat ze daar pront te pronken voor mijn raam, midden op de vensterbank. Ze ging zo in haar vale schoonheid op, dat ze mij aan de andere kant van het glas nog niet eens had opgemerkt. 
Apart vind ik het nog altijd, dat in de natuur – bij de beesten af dus – doorgaans de mannetjes er mooier en kleurrijker uitzien, dan de meeste vrouwtjes. 
Neem nu de pauw met zijn pronkende verenpracht. Of de woerd met zijn blauwgroen gekleurde kop. Dan is er die uitslover van een paradijsvogel, die maar niet kan ophouden met dansen om indruk op zijn maatje te maken. Of neem nu meneer fazant zelf, hoewel hij in geen velden of wegen of pastorietuin was te bekennen. 
Tja, waarom zijn de mannetjes eigenlijk mooier dan de vrouwtjes? Men zegt, dat hij mooi is om haar te versieren. Daar zit wat in. Híj versiert. Maar zíj kiest. Maar haar saaie verenpracht heeft wel grote betekenis voor het nageslacht. Wanneer zij op het nest zit te broeden, valt ze minder op voor overvliegende roofvogels, dan wanneer hij in zijn zondagse pak bezig is het nakroost uit te harden.
Het is maar net, hoe je het bekijkt.
Toen madam fazant mij uiteindelijk zag, ging ze er met een vaartje vandoor. Alsof ze wou zeggen: “Vanavond maar schnitzel…”
 
Tenslotte
Mocht u, ondanks corona, het aandurven persoonlijk bezoek te ontvangen en daar behoefte aan hebben: laat het me gerust weten of geeft u het door aan br. J.G. Wilts 0655555702. Hij weet mij ook buiten werkuren te bereiken
Een hartelijke groet vanuit de pastorie,
 
Ds. M.F. van Binnendijk
 
Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 1-11-2020 9:30 ds. H. van Wingerden
Organist: Ben te Velde
 
Gezang 427: 1
Psalm 62: 1
Psalm 103: 3
Schriftlezing  Psalm 31: 1 - 6
Schriftlezing  Romeinen 3: 21 - 30 
Gezang 90: 2, 3
Kinderlied?
Preek over Rom. 1: 17
Gezang  401: 1, 4
Psalm 27: 7
 
Dankdag woensdag 4-11-2020  19:30 
Aan de liturgie voor dankdag wordt nog gewerkt, deze zal worden nagestuurd!
 
Collectes tijdens de Corona kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2020 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065 
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op: 
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden
Kerkrentmeesters en Diaconie
 
Collectes november:
 
1 Diaconie: GZB Najaarszendingcollecte
4 Dankdag voor gewas en arbeid collecte 
8 Diaconie: Jeugdwerk
15 Diaconie: Stille Hulp H.A.
22 Diaconie: (Algemene middelen )
29 Plaatselijk Evangelisatiewerk
 
OPGAVE kerkbezoek:
Wanneer u bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn, dient u zich vóór vrijdagavond 20.00 uur, voorafgaand aan de eerstvolgende dienst, op te geven. Dit dient voor iedere volgende kerkdienst steeds opnieuw te gebeuren! 
Opgeven kan zowel per telefoon onder nummer 06-10478579
U kunt zich ook opgeven per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Zijn alle plaatsen reeds ingevuld, dan kunt u op de lijst van de komende zondag geplaatst worden.
LET OP! Bij ouderenvervoer dient u óók de chauffeur op te geven.
 
 Hierbij de data van de mannenkring & Bijbelkring. 
Zolang corona duurt wil ik beiden samenvoegen. 
* 2 november
* 7 december
* 11 januari 2021
* 8 februari
* 8 maart