Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 17-01-2021

Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

 

Kroniek – Goed nieuws?

Iemand vroeg mij om deze week voor de kroniek van de nieuwsbrief iets te schrijven over het positieve van de lockdown. Ik begrijp de vraag heel goed, maar het is tegelijk een gewaagde vraag. Begrijpelijk, omdat er al 11 maanden weinig minder dan narigheid, zorg en frustratie over de pandemie wordt verteld en ervaren. Vorige week is vanwege corona de eerste boom binnen onze eigen familietak omgevallen. Het raakt je.

De vraag is echter ook gewaagd. Zitten er überhaupt positieve kanten aan iets wat we liever kwijt zijn dan rijk?! Lockdown. Opgesloten, thuiswerken, thuis schoolhouden. Gedwongen vakantie, onvrijwillig thuisblijven.

Ik probeer maar wat hardop te denken…

Zou er minder geweld op straat zijn? Eind vorig jaar was messentrekkerij op straat en op schoolpleinen onder jongeren haast orde van de dag. Nu hoor je er sporadisch over. Elders gaan echter de bushokjes naar de vernieling.

Liquidaties in het criminele circuit misschien? Een flink aantal in vorige jaren… maar dit jaar? Niet één. Of ik heb echt wat gemist op het nieuws, houd me ten goede.

Vreemd genoeg (en dit klinkt voor mijzelf net zo vreemd het te zeggen) valt het nu juist eens te meer óp wanneer er wél wat gebeurt. Veelvuldigheid (en dat geldt voor alles) maakt ons op een bepaalde manier blind en doof. Wellicht maakt dat het verschil duidelijk tussen kijken en zien, tussen horen en opmerken.

Positieve kanten van de lockdown? Ik denk nog wat verder…

Minder straatvuil? Bij de gele M (de enige in de wijde omgeving) zou je nog wel wat zwerfvuil kunnen verwachten, zeker nu de drive-through openbleef als ‘essentieel’. Hoewel sinds vorige week het pand zelf tot een essentieel hoopje afval is verworden…

Sommigen menen dat je thuis productiever werkt dan op kantoor, waar je gemakkelijk tijd neemt voor een bak koffie en een praatje met je collega in de kantine. Nadeel is dat de collegialiteit aan het verdampen is en je vergadert achter een schermpje…

Vorige week werd op het nieuws verteld dat online-kerkdiensten zelfs door méér mensen worden bekeken, dan er in de vóór-coronatijd mensen fysiek in de kerk zaten. Op zich is dat verheugend nieuws, omdat meer mensen met het Evangelie in aanraking (kunnen) komen. Je hoort zo links en rechts al wat zachte geluidjes om ons kerk-zijn voor de toekomst maar wat meer af te gaan stemmen op thuis-kijkend-publiek in plaats van het traditioneel samenkomen in een kerkgebouw.

Het zou kunnen!

Ikzelf ben daar zeker nog (lang) niet aan toe. Om diverse redenen, maar minstens om deze ene: wat live-streamen nooit kan geven of bewerken, is dat je elkaar live (lijfelijk) ziet en ontmoet. Zoals die zanger het deze week treffend zei: “Ik heb het nodig om de mensen in de ogen te kijken wanneer ik zing.”

Ik herken het. Je wilt de mensen zien, want je ziet vanaf de kansel wat verkondiging met hén doet, en zij met jou. De reactie is wederzijds en wederkerig (slaapkoppen uitgezonderd, dat blijft eenrichtingsverkeer).

Kijken in een camera. Het zal nooit wennen. Al kunnen ook middelen als live-streamen, internet en kerkdienstgemist.nl zeker gezegend worden, ook en juist onder de omstandigheden waarin we nu verkeren.

Van de classispredikant kreeg ik vandaag een brief over kerkzijn in deze tijd onder ogen. Hij schrijft onder andere over de besmetting in enkele kerken, waar notabene ge-livestreamd werd.

De (voor)zangers bleken de besmettingsbron te zijn geweest. Hij eindigt zijn brief met een citaat uit de Psalmen, dat me raakte, en wellicht de kern en kracht van, of beter nog: in juist deze periode zou kunnen zijn:

 

De stilte zingt U toe, o Heere, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort.

(Psalm 65:1b)

Tenslotte

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.

Ds. M.F. van Binnendijk

 

HERVORMDE GEMEENTE OOSTERKADEKERK ZONDAG 17-01-2021 9:30 DS. H. BAKHUIS

ORGANIST: BEN TE VELDE

 

Intochtslied: psalm 27: 1, 4

Loflied: psalm 81: 1, 11

Na de wet: gezang 392: 3, 4

Na de schriftlezing: psalm 62: 1

Na de preek: gezang 466: 1, 2

Slotlied: gezang 452: 2, 3

 

Schriftlezing (HSV):

OT: Micha 4: 9 en 10

NT: Lucas 2: 25 t/m 33

Kerkbalans 2021

Op 16 januari is Actie Kerkbalans 2021 van start gegaan. Dit zal tot 30 januari a.s. duren. In de komende week zal de envelop bij u / jou thuis in de bus vallen. Deze zal dan in de laatste week van januari weer worden opgehaald. In de envelop zit een brief met meer informatie. Als kerkenraad hopen en rekenen we weer op u / jouw financiële steun voor komend jaar. Alvast heel hartelijk dank voor de toezeggingen!

Houd afstand bij het overhandigen van de envelop i.v.m. COVID-19.

Het college van kerkrentmeesters

Collectes tijdens de kerkdiensten:

In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2021 ingepland staan.

De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:

NL92 RABO 0 1022 73 065

De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:

NL15 RABO 0 3607 48 120

Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden

Kerkrentmeesters en Diaconie

 

Januari
1 Nieuwjaarscollecte

3 Diaconie: Jeugdwerk

10 Diaconie: Bloemen in de Kerk

17 Onderhoud Gebouwen

24 Plaatselijk Evangelisatiewerk

31 Diaconie: Kinderen van Tjernobyl

 

Uitzendingen / Nieuwe website:

Zondag 3 januari jl., was er technische storing met de uitzending via Kerkdienstgemist.nl. Dit lag niet aan uw computer thuis of aan de kerk, maar het probleem was bij Kerkdienstgemist.nl zelf.

Mocht dit in de toekomst vaker gebeuren (we hopen van niet), dan kunt u altijd overschakelen naar Kerkomroep.nl. De diensten vanuit de Oosterkadekerk zijn live te volgen (met beeld) via Kerkomroep.nl en Kerkdienstgemist.nl

Sinds één week is de nieuwe website van onze gemeente online. www.oosterkadekerk.nl

Website in een “nieuw jasje”. Er wordt achter de schermen nog hard gewerkt om de website zo compleet mogelijk te maken. Als er vanuit de gemeente suggesties zijn (aanvullingen of verbeteringen) dan horen we dit graag. Voor het plaatsen van foto’s, artikelen, nieuwsberichten e.d., kan dit per mail aan ondergetekende worden doorgegeven.

Voor vragen m.b.t. bovenstaande, neem gerust contact op. Ben te Velde, 06-13516906 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.