Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 14-02-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

Kroniek – IJspret

Een week geleden werd alle aandacht voor pandemie, corona en alles wat dat teweeggebracht heeft (voor een ogenblik) weggeblazen door een stevige oostenwind.
Ineens hoorde je niemand meer (mopperen) over een avondklok. Je mocht niet naar buiten? Kom op, je wilde (!) niet eens meer naar buiten. Zo snijdend koud als het was. Verrukkelijk…
En toen werd de wereld wit. Lockdown? Welnee, vlokdown! Hoe lang is het geleden, dat het écht wit was?

Ergens wel grappig – als ik dat woord op deze manier kan gebruiken – hoe dingen ineens anders, zelfs tegen elkaar ingaan. Door avondklok en lockdown gaan mensen nu de weg niet op. Maar ja, we hebben wél weer rijdende auto’s op de weg nodig om de pekel in te rijden. En die zijn er nu niet. Het is ook nooit goed…

Een witte wereld. Een mooie wereld.
Wat heerlijk om kinderen met hun sleetjes bezig te zien. Na maanden thuis, in huis, nu weer even uit huis. Kinderen moeten bij tijd kunnen dollen, als kalveren die voor het eerst de wei in gaan.
Juist met sneeuw en ijs worden mensen ergens toch een beetje anders. Aardiger, blijer, gunnend.

Ik herinner me – dat moet denk ik 2012 geweest zijn? – dat we als gezin een hele dag bij Kinderdijk op de schaats stonden. Nog afgezien van het oer-Hollandse tafereel waarin je je dan bevindt – rietkragen, zwanen, molens, een haast strakblauwe lucht met lichte vederwolken, koek en zopie… we voelden ons figuranten op een schilderij van één of andere Hollandse meester – was er één ding van die dag dat mij altijd is bijgebleven.
Waar je ook was op die grote, wijdse dichtgevroren plas, en hoe je ook schaatste – van klungelig tot professioneel – er viel die dag niet één onvertogen woord! Iedereen – van kind tot grijsaard – had op zijn of haar manier plezier. En iedereen had met elkaar plezier. Alsof het in de lucht hing als een onuitgesproken afspraak: ‘Wij gaan met elkaar een mooie dag beleven!’
Een heel klein vleugje paradijs, misschien…?!

Ik zie mezelf op de schaats een beetje boven gemiddeld. Je glimlacht als je aan de kant moeders hun koters de ijzers ziet onderbinden. Daar gaan ze, met hun eerste wankelende, schuifelende stapjes op bevroren water. En meteen daarna ‘boem’, plat op hun hun achterste…
Verderop staat een groepje jongelui op de wal, elkaar stoer en uitdagend toeroepend. Maar al heel wat meer ingebonden, zodra ze het ijs op moeten.

Maar ja, haal jezelf ook maar ‘niks in de kop’ met je ‘bovengemiddeld’ of zo.
Want terwijl ik braaf (en veilig!) vaart probeer te maken op het enige schoongeveegde, één meter brede ijspad voor mij, hoor ik ineens vanachter een ritmisch gekras naderen van… ja, weet ik veel?
Omkijken doe ik niet, want één schaats scheef en ik ga op mijn snuit.
Toch blijf ik maar voorzichtig mijn weg vervolgen op ‘mijn’ sneeuwvrije ijspad. Al verwacht ik elk moment een schreeuw vanachter: ‘Hé, aan de kant!’, zoals de meeste wielrenners dat zo onplezant kunnen doen op smalle fietspaden in de zomer.

Maar nee. Kras, kras, kras. Steeds luider, steeds dichterbij.
En nog altijd strak in een onverstoorbaar ritme. Ik word nu toch wel heel nieuwsgierig, wat dat toch wezen mag…
En dan ineens, links van mij – náást het pad! – dwars door de rulle sneeuw, en toch onverstoorbaar: één slinger schaatsende mannen.
Ik heb dat alleen nog maar ganzen in de lucht zien doen, die op hun vogeltrek naar warmer oorden in de windstroom van hun voorligger diagonaal achterelkaar vliegen om zo energie te sparen. Op die manier werd ik ingehaald door een sleep van zo’n acht of tien wat oudere, tanige mannen.
Elk op minder dan een halve meter achter zijn voorganger. De handen op de rug, elk been simultaan met de voorganger – rechts, links, rechts, links. Als één schaatsend lichaam komen ze mij twee, drie keer zo snel voorbij. En zó ontspannen. Alsof het niets was…

Met dat ze mij voorbijkomen, val ik meteen stil, midden op het pad! Ik heb letterlijk het nakijken.
Als ik dát toch geweten had, dan was ik voor hen alleen al uit een zekere eerbied meteen aan de kant gegaan. Wát een schoonheid! Wát een symmetrie. Wát een … kunst! Nee, verheven kunst!
Maar het allermooiste… zij gingen óm mij heen! Ze namen de moeilijke weg, en lieten mij op het pad mijn weg vervolgen. ‘Ieder op zijn eigen manier’.

Ik zie dat als toppunt van professionaliteit. Hoe goed iemand ook is, toch ruimte geven en ruimte laten aan die ander, die minder heeft of minder kan. Verschil is er. Maar tegelijk merken dat alle verschil wegvalt omdat we allemaal hetzelfde voorhebben: plezier maken op het ijs!
En wellicht dáárom klonk er die ene dag geen onvertogen woord!
Een stukje paradijs

Tenslotte
Een hartelijke groet vanuit een (nog steeds) witte pastorie. En komende zondag in de preek: over sneeuw gesproken! Goede voorbereiding.
Ds. M.F. van Binnendijk

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 14-02-2021 9:30 Ds. M.F. van Binnendijk
Organist: Ben te Velde

Viering en Dankzegging Heilig Avondmaal
 
Voorzang        Psalm 68 : 2 en 4                                           
Votum en groet
Zingen                        1. Psalm 148 : 1 en 3                         
Tien Woorden
Zingen                        2. Psalm 147 : 6 en 7
Gebed
Schriftlezing               2 Petrus 3 : 8 – 18
Zingen                        3. Psalm 51 : 4                                   oude berijming!
Verkondiging             n.a.v. Jesaja 1 : 18
Zingen                        4. Gezang 366 : 1 en 6

Viering Heilig Avondmaal:
            Lezen                          Tweede Deel Formulier van het Heilig Avondmaal
Zingen Toebereiding  4a. Gezang 363 : 1                
Lezen na de viering    Jesaja 55 : 10 – 11
Zingen na de viering  4b. Psalm 51 : 4 en 5              nieuwe berijming!
Afsluiting Tafel          Dankzegging met gebeden
 
Zingen                        5. Psalm 148 : 6                                
Zegen

Psalm 51 vers 4 O.B.
Ontzondig mij met hysop, en mijn ziel,
Nu gans melaats, zal rein zijn en genezen.
Was mij geheel, zo zal ik witter wezen
Dan sneeuw, die vers op 't aardrijk nederviel.
Ai, geef mij weer gewenste zielevreugd;
Laat uit Uw mond mij stof tot blijdschap horen;
Zo wordt opnieuw 't verbrijzeld hart verheugd,
En in mijn geest de ware rust herboren.

Van de kindernevendienst:
Omdat het toch allemaal wel erg lang duurt dat we niet bij elkaar kunnen komen, willen we proberen toch ook iets voor jullie te doen.
Inmiddels is het verhaal en de werkjes al bij jullie via de mail, zodat jullie daarmee aan de gang kunnen.

Vandaag lezen we Johannes 4:1 t/m 30
Over de Samaritaanse vrouw
Ik ben het water dat leven geeft

Namens de leiding van de kindernevendienst

Kerkbalans 2021
Van 16 januari t/m 30 januari jl. was er Actie Kerkbalans 2021. De enveloppen zijn bezorgd en weer gehaald door vrijwilligers uit onze gemeente. Allereerst een dankwoord aan al deze vrijwilligers die hieraan mee hebben geholpen. Heel hartelijk dank voor jullie inzet! Het was anders dan voorgaande jaren. Weinig tot geen persoonlijk contact bij het halen en brengen van de enveloppen. En ondanks de beperkingen kunnen we vol vreugde en dankbaarheid een hele mooie (voorlopige)toezegging bekend maken. Voor 2021 is er aan vrijwillige bijdragen € 60.000, - begroot.
Op dit moment is er toegezegd: € 67.894, -
Van een aantal gemeenteleden zijn de toezeggingen nog niet binnen. We hopen dat dit alsnog gebeurt om dan de definitieve stand bekend te maken. Alvast dank hiervoor!
Het college van kerkrentmeesters

Collectes tijdens de kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2021 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden

Februari
7 Diaconie: Jeugdwerk
14 Diaconie: Stille Hulp H.A.
21 Onderhoud Gebouwen
28 Diaconie: Bloemen in de Kerk

Kerkrentmeesters en Diaconie

POTGROND ACTIE:
Ondanks de coronapandemie, willen we toch graag de potgrond actie houden.
I.v.m. de maatregelen rondom corona, gaan we dit jaar niet huis aan huis verkopen.
In plaats daarvan kunt u uw bestelling doorgeven via e-mail of telefoon.
Graag zien wij de bestelling zo spoedig mogelijk tegemoet. Goede kwaliteit voor €2,25 per 45 liter! De bestelling wordt vanaf ca. eind februari bij u thuis bezorgd.
De bestelling kan doorgegeven worden bij:
M. Clazing 0599-332752 / 06-27263655/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E. Boels 0599-614400 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
B. Nijmeijer 0599-615849 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De activiteiten commissie