Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 21-02-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

KroniekPástor of pastóór?
Vanmorgen ging bij mij de voordeurbel. Ja, die van de pastorie. Pastorie. Huis van de herder.
Aan de voordeur stond de monteur. Hij zou vanmorgen vroeg langskomen. Ondanks een enorme werkdruk, maakte hij toch tijd voor drukwerk. Zelf had ik dit weekend de koters bij mij, en ja, kennelijk was er iets verstopt geraakt door iets dat we doorgaans willen verstoppen.
Vandaar de ontstopmonteur. Maakt u zich overigens geen zorgen, de pastorie heeft er boven nog één.

Met dat ik de voordeur opendoe, staat er een vriendelijk ogende man op de stoep. Met nadruk zeg ik maar vriendelijk ogende, want alleen zijn ogen waren nog zichtbaar. De rest van ’s mans gezicht lag nog onder de dekens. Ik bedoel, zijn snoet was gelapt. Nu wil het wel, dat vanwege een mondkapje je meer dan eens moet vragen wat iemand zegt. Soms moet je je eigen woorden herhalen, omdat je woorden in het lapje blijven haken…
Ik geef toe, dit is één van de weinige dingen die wij als aanstaande dominees niet in onze studie bij taalexpressie hebben geleerd: “Dui-de-lijk-ar-ti-cu-le-ren-in-tij-den-van-mond-kap-jes-ge-bruik…”

Vanmorgen hoefde ik zeker geen twee keer te vragen wat de monteur door zijn mondkapje heen zei, want hij zei: “U bent toch de pastóór?!”
Nee, hij zei geen pástor. Een pástor is immers een protestantse herder. Pastor komt van het Latijn en betekent herder. Zoals een herderlijk muziekstuk een pastorale heet.
Nee, hij zei toch echt pastóór. En een pastóór – met de klemtóón aan het eind – valt zogezegd onder de rooms-katholieke herder. Die hebben geen streepje, maar een óó-tje voor.

Die dubbele ‘oo’ herinnert mij aan mijn Vinkeveense collega. Een echte, onvervalste, ongetrouwde, vrijgezelle, niet-gehuwde, Maria-minnende pastoor. Met dubbel oo, die je zeker niet in het oo-tje kon nemen. Wat een prachtkerel was dat.

Ik herinner me nog de dag dat onze (adoptie) zoon Jesse aankwam. ’s Middags stond hij al op de stoep van de hervormde pastorie, met… een pluchen schaap. Hij zei, wat schuchter, niet wetend hoe het op ons zou overkomen (want dit was immers onze eerste kennismaking): “Ik hoop, dat Jesse ook een schaapje van de Heere Jezus mag worden.”

Die woorden verrasten me toen. Want doorgaans zijn het protestanten, die deze uitdrukking gebruiken. Pastoor Vernooy bleek echter véél hervormder, veel gereformeerder, ja: veel Reformatorischer te zijn dan ik ín de verte kon vermoeden.
Zo vertelde hij mij die middag met stralende, van ontroering vochtige ogen: “Die Heidelberger, die Heidelberger toch van jullie! Wat is de verzoeningsleer daarin prachtig verwoord. En dan zondag 10, de uitverkiezing… zó mooi!”

Ik wist niet wat ik hoorde. Van de ene verbazing viel ik in de andere. Op mijn vraag vanwaar zijn interesse in de Heidelberger, vertelde hij mij, dat hij in zijn vorige parochie (wij protestanten zeggen: gemeente) Lopik elke zondagavond naar de hervormde dorpskerk ging, om daar naar de catechismusprediking te luisteren.
Sinds die dag noemde ik hem de hervormde pastoor.

In de navolgende zomer was het mijn beurt om gastheer te zijn voor mijn jaargenoten. De lichting theologiestudenten van 1982, 1983 en 1984 – allemaal Bonders, en op twee na allemaal in het zwart – spraken ná ons afstuderen af om elkaar elk jaar één dag te ontmoeten. Koffie met taart, Bijbelstudie, een overdenking door de gastheer, en daarna: iets leuks doen. Iets cultureels, de plaatselijke kerk van je collega bekijken (orgel spelen natuurlijk, zo kom je nog eens ergens), varen, vogel spotten, een museum bezoeken, een trektocht door het moeras… whatever!
En na de gezamenlijke lunch weer huiswaarts.

Als gastheer – iedereen kwam nu naar Vinkeveen toe, hoewel niet in een rijtuigie – had ik dat jaar als uitje bedacht om (naast het varen) de ‘Kathedraal van Vinkeveen’ te bezoeken.
Deze kerk – met de opvallende naam Heilig Hart van Jezus – is een zogeheten waterkerk. Hij staat ‘op water’. Dat heeft met de natte bodemgesteldheid van de veengronden te maken. Halverwege de rechter zijbeuk is een luik in de vloer. Als je dat opent, en met een zaklamp naar beneden schijnt, zie je zo’n drie meter lager het water weerspiegelen, en je eigen gezicht. Er ligt zelfs een klein roeibootje in, zodat je langs de fundering en onder de gewelven door kunt varen voor inspectie. Je zou het niet geloven als je het niet zelf gezien hebt...

Deze kerk heeft nog iets bijzonders. Hij is namelijk tussen 1881 en 1883 gebouwd onder toezicht van pastoor C.H. van Groeningen. Nee, niet van Gróningen, maar met een oe. Al zou het best kunnen dat deze eerwaarde of één van zijn voorzaten hier vandaan kwam. Wie zal het zeggen? Kwam mijn eerwaarde, 40 dagen jongere jaargenoot (iets minder Bonds, tegenover mij echter altijd Bondsvriendelijk) Hans van den Hende – tegenwoordig monseigneur-bisschop J.H.J. van den Hende te Rotterdam (zó, dat klinkt nog eens!) – immers niet óók uit Grunn?!

Pastoor Van Groeningen, die dus, had enorme aspiraties ten aanzien van de bouw van de katholieke kerk in Vinkeveen. Dat leverde hem in de volksmond al gauw de bijnaam op van ‘bouwpastoor’.
Daar zit een verhaal achter. In Mijdrecht stond namelijk de toentertijd grootste katholieke kerk van de Ronde Venen. Dat kon Van Groeningen niet verkroppen. Daarom liet hij de Heilig Hart van Jezus kerk eens zo groot, de torenspits eens zo hoog maken. Vanaf die tijd spreekt men dan ook van de ‘Kathedraal van de Ronde Venen’. In 1914 kreeg zijn trots – en het dak van de doopkapel aan de voet van de toren niet minder – overigens een forse deuk. Tijdens een storm kwam de hele torenspits naar beneden, dwars door het dak van de doopkapel. Later kwam er wel weer een nieuwe torenspits op, maar veel en veel kleiner. Sinds die tijd spreken we in Vinkeveen van de ‘vrouw met een te kleine hoed’.

Kortom, een kerk met een verhaal. Een lang en veelkleurig verhaal. Dat verhaal vond ik de moeite waard om met mijn collega’s te delen. Zo togen wij als jaargenoten die middag naar de Heilig Hart van Jezus kerk. Twee in casual, de rest in zwart colbertje of zelfs helemaal zwart. Allemaal brave dominees, van wie er één overigens Hendrik heette.
Ik geef het toe, ik had al een zekere voorpret. Ik noem het nog net geen leedvermaak, maar het zat er dicht tegenaan. Ik voelde ergens aan wat er stond te gebeuren. Maar nu loop ik op de zaak vooruit…

De rondleiding door de kerk onder leiding van pastoor Vernooy duurde zowat een uur. Het water onder de kerk had veel bekijks, de toren op en af. De één met twee treden te gelijk, de ander al zuchtend, omdat hij erachter kwam dat elk pondje toch echt door het mondje gaat.
Beneden hoorden en bespeelden we het fraaie Wander Beekes orgel.

En toen eindigden we bij het altaar, waar ‘het heilige hart van Jezus’ was uitgebeeld.
Broeder Vernooy stond als spreker enkele treden hoger, de groep met gepast respect onder zijn gehoor. Toen broeder Vernooy klaar was met zijn verhaal, sloot hij af met de te verwachten vraag: ‘Hebben jullie nog vragen…?”
Tja, dát was het geijkte moment waar een aantal broeders zich al weken op hadden verheugd. De gepaste (of was het gemaakte?) beleefdheid bleef weliswaar, maar de vragen over mis, avondmaal, verzoening door voldoening, enz. met een fors reformatorisch gehalte, die hem nu gesteld werden – zeg maar gerust: op hem afgevuurd (twintig tegen één!) – waren niet helemaal vrij van een wat meewarig wij-weten-het-beter-en-nu-hebben-wij-als-rechtegaarde-Protestanten-de-kans-om-deze-roomse-pastoor-een-beetje-klem-te-vragen ondertoontje. Ik ken mijn hervormde broeders.
Maar ik kende óók broeder Vernooy.

En toen gebeurde het. Staande bij het altaar, dicht bij het (heilig) hart van Jezus, niet in het minst uit het veld geslagen, kregen al mijn broeders (!) me daar toch een lesje Gereformeerd Protestantisme met een vleug Reformatorische dogmatiek uit de mond van deze volbloed katholiek, die professor C. Graafland hem niet zou kunnen verbeteren.
En niet alleen dogmatiek, nee: daarbij kwam me een stuk bevinding en persoonlijke doorleving van zijn geloof mee, waardoor al mijn hervormde broeders ineens minder op zwartgeklede pastores, meer op zwartwollen schapen leken, van wie de meesten nogal schaapachtig keken.
Er werd niet één vraag meer gesteld. Niet één!

Ik geef het toe. Ik had wel een vermoeden, dat zoiets stond te gebeuren. Ik ken mijn hervormde broeders. Maar ik kende ook mijn roomse broeder. Hij kon het aan en hij kon het hebben!
Daarom stond ik ook helemaal achteraan en hield me van meet af aan stil.
Niemand zag op dat moment de brede glimlach op mijn gezicht. Behalve mijn vriend de hervormde pastoor tegenover mij. Hij glimlachte terug. Met de glans van de Heidelberger op zijn gezicht…

Tenslotte
De meesten van ons gebruiken stipt om 12.00 uur de warme maaltijd. Ik moet mijn gasten op de pastorie er regelmatig op attenderen dat het géén begrafenis is, maar de papklok.
Die luidt om twaalf en om zes.
Het zou mij trouwens niet verbazen als u of jij deze week twee keer warm op hebt binnen het uur. De kerkklok schijnt behoorlijk van slag (vandaag ook weer). Om 11.40 uur sloeg de klok namelijk 12 slagen en meteen daarop volgde de papklok. Maar om 12.00 uur gebeurde dat nóg eens...
Tijd voor toetje?!

Een hartelijke groet vanuit pastorie.
Ds. M.F. van Binnendijk

 

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 21-02-2021 9:30 Ds. A. Lagendijk
Organist: Ben te Velde

Voorzang: Gezang 440:1
Psalm 27:7
Psalm 86:4
Psalm 91:1,2
Gezang 259
Gezang 429:1
 
Schriftlezing: Openbaring 7:9-17.

Bericht van overlijden:
Op 13 februari is br. Jan Hofman overleden. Hij verbleef in Assen. De uitvaart heeft in besloten kring plaats gevonden.

Lied herdenking dhr. Hofman:

Daar ruist langs de wolken een lief'lijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam,
Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!

Van de kindernevendienst:
Paasproject 2021

Thema: Jezus gaat ons voor

Aan de hand van verhalen uit het evangelie van Johannes lezen we de komende weken waarin Jezus zich aan ons voorstelt

21 februari Johannes 6:32-40
Ik ben het brood dat leven geeft

Het projectlied en de kindermomenten zijn te vinden op het you tube kanaal of de thuispagina van Vertel het maar
Het projectlied is zeker de moeite waard, dit keer op de bekende melodie van Jezus is de Goede Herder

Jezus is het brood van t Leven
dat jouw honger stillen mag
Jezus is het brood van t Leven
overvloed voor elke dag

In een wereld vol met vragen
Is Hij bij ns in de pijn
heeft Hij alle schuld gedragen
wil Hij Levenskoning zijn

Via deze weg willen we jullie vragen om elke week de kleurplaat bij het thema zo mooi mogelijk in te kleuren en deze in te leveren bij:
Arjanne Groenbroek of Margriet Clazing

Met Pasen krijgen jullie dan een leuke attentie.

Namens de leiding van de kindernevendienst

Diaconie:
De jaarrekening diaconie 2020 licht ter inzage bij de penningmeester
Wilt u deze inzien neemt u dan vooraf even contact op met Erik Groenbroek 

Kerkbalans 2021
Van 16 januari t/m 30 januari jl. was er Actie Kerkbalans 2021. De enveloppen zijn bezorgd en weer gehaald door vrijwilligers uit onze gemeente. Allereerst een dankwoord aan al deze vrijwilligers die hieraan mee hebben geholpen. Heel hartelijk dank voor jullie inzet! Het was anders dan voorgaande jaren. Weinig tot geen persoonlijk contact bij het halen en brengen van de enveloppen. En ondanks de beperkingen kunnen we vol vreugde en dankbaarheid een hele mooie (voorlopige)toezegging bekend maken. Voor 2021 is er aan vrijwillige bijdragen € 60.000, - begroot.
Op dit moment is er toegezegd: € 67.894, -
Van een aantal gemeenteleden zijn de toezeggingen nog niet binnen. We hopen dat dit alsnog gebeurt om dan de definitieve stand bekend te maken. Alvast dank hiervoor!
Het college van kerkrentmeesters

Collectes tijdens de kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2021 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden

Februari
7 Diaconie: Jeugdwerk
14 Diaconie: Stille Hulp H.A.
21 Onderhoud Gebouwen
28 Diaconie: Bloemen in de Kerk

Kerkrentmeesters en Diaconie

POTGROND ACTIE:
Ondanks de coronapandemie, willen we toch graag de potgrond actie houden.
I.v.m. de maatregelen rondom corona, gaan we dit jaar niet huis aan huis verkopen.
In plaats daarvan kunt u uw bestelling doorgeven via e-mail of telefoon.
Graag zien wij de bestelling zo spoedig mogelijk tegemoet.
Goede kwaliteit voor €2,25 per 45 liter! De bestelling wordt vanaf zaterdag 6 maart bezorgd.
De bestelling kan doorgegeven worden bij:
M. Clazing 0599-332752 / 06-27263655/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E. Boels 0599-614400 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
B. Nijmeijer 0599-615849 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De activiteiten commissie