Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 28-02-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

KroniekMag ik aandacht?
Nadat de dooi flink inzette, en ik af en toe buiten was, hoorde ik licht geklop en gehamer. Heel snel. Ik meende ergens vanuit de richting van de begraafplaats. Heerlijk als je weer nieuwe gevleugelde buren krijgt. Hoewel, dit was er maar ééntje. En wat me opviel is dat de richting soms veranderde, en het geklop nogal… hoog was. Meer geklepper dan geklop. Enfin, je laat het voor wat het is.
Vanmorgen echter tijdens mijn dagelijkse wandelrondje (eigenlijk is het meer een vierkantje) liep ik via de Brugstraat naar de Electronicaweg. Op de stoep vóór mij liep een wat oudere man, die ineens stil bleef staan. Waarom, hoefde ik hem niet te vragen. Ik stond meteen ook stil. Vlak voor ons klonk ineens dat bekende gehamer. En ik maar kijken in de boomtakken of ik hem kon zien. Zegt mijn medewandelaar: “U kijkt verkeerd hoor. Hij zit dáár recht voor ons, boven op die lantaarn.”
En warempel, de specht was bezig… nou ja, toch niet om woning met zijn snavel uit te hakken, zoals ik altijd dacht dat hij deed. Het zou dan op zijn minst een kraakwoning worden, weliswaar met dubbelglas en verlichting.
Alsof mijn medewandelaar mijn gedachten kon lezen, zei hij: “Nee, deze is niet bezig met een hok. Maar dit doet hij om aandacht te trekken.”
Die was nieuw voor mij! Grappig, dacht ik. Aandacht vragen! Doen ze dat van nature, of…?

Kinderen kunnen op allerlei manieren om aandacht vragen, van hun ouders, van de docenten. Ongekend vindingrijk.
Jongelui die tegen de avondklok zijn vragen aandacht door maar wat ramen in te gooien en andermans spulletjes weg te nemen.
Sommige winkeliers en horeca-eigenaars gooien de tent maar open, tegen de regels in, en vragen op die manier om aandacht.
Wie van ons hunkert er sowieso niet af en toe naar een beetje aandacht? Zeker in deze soms zo aandacht-loze tijd! Een telefoontje, een kaartje, een groet op straat. Het doet zo goed.

In het Oude Testament lees ik diverse keren van Iemand die ook om aandacht vraagt. Onze aandacht.
Iemand, die Zijn volk Israël zo liefhad. Al die eeuwen door. En Jezus huilt er zelfs van, wanneer Hij Zijn blik over de Godsstad Jeruzalem laat gaan. Die stad met zo’n rijke geschiedenis en met zulke rijke beloften.
“Hoe menigmaal heb ik… maar Ik heb jullie aandacht niet, jullie liefde, jullie geloof. Jullie wilden Mijn aandacht niet.”

Een specht op een lantaarnpaal.
Klepperdeklep. Kloppetieklop.
Vragen om aandacht.
Toen we verder liepen, vloog hij weg, tussen de bomen, over de begraafplaats. Met dat ik links afsla, de Beeldbuisweg op, hoor ik ineens opnieuw geklepper, nu vlak vóór mij. Een andere lantaarn, maar dezelfde specht. Wilde hij mij soms wat duidelijk maken? Of was het gewoon… vragen om aandacht?
Het zet je aan het denken. Aandacht vragen en aandacht geven. Een bron, die nooit opdroogt.

Tenslotte
Ten aanzien van de pandemie hoor ik zo af en toe ook voorzichtig wat positieve berichten. De vaccinatie is inmiddels in volle gang. Versoepelingen zijn in aantocht. Hoop herleeft.
Wat zien we uit naar de tijd, dat we weer met elkaar naar de kerk kunnen. Samen zingen, samen dankbaar zijn, samen ontmoeten. Samen op een nieuwe (of ook oude?) manier weer aandacht hebben voor elkaar in directe ontmoeting.
We hopen op en we bidden voor tijden der verbetering.
Maar hoe het ook zij, Gods aandacht hebben wij, elke nieuwe dag opnieuw.

Een hartelijke groet vanuit pastorie.
Ds. M.F. van Binnendijk

Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 3e lijdenszondag 28-02-2021 9:30 Ds. J.F. Hoogstede
Organist: Ben te Velde

- Orgelspel
- Welkomstwoord en mededelingen door ouderling van dienst
- Intochtslied: Ps. 71:1,13
- Stil gebed
- Votum & groet
- Aanvangstekst: 2 Kor. 4:17
- Lied: Gez. 174:1
- Wetlezing
- Lied: Ps. 119:44
- Gebed
- Schriftlezing: Kolossenzen 1:15-29
- Lied: Ps. 56:1
- Verkondiging
- Lied: Gez. 442:1,3
- Dankgebed en voorbede
- Samenzang: Gez. 317:2
- Zegen

Van de kindernevendienst:
Paasproject 2021

Zondag 28 februari
We lezen vandaag Johannes 8:12-20

Ik ben het licht voor de wereld

Wij kunnen door Christus aan de duisternis ontkomen
Hij is het licht dat ons uitzicht geeft

PROJECTLIED:

Jezus is het licht der wereld
breekt door alle duisternis
Jezus is het licht der wereld
toont je dat er uitzicht is

In een wereld vol van vragen
is Hij bij ons in de pijn
Heeft Hij alle schuld gedragen
wil Hij levenskoning zijn

Vergeet de kleurplaten niet in te leveren bij:
Arjanne Groenbroek of Margriet Clazing

Met Pasen krijgen jullie dan een leuke attentie.

Namens de leiding van de kindernevendienst

Diaconie:
De jaarrekening diaconie 2020 licht ter inzage bij de penningmeester
Wilt u deze inzien neemt u dan vooraf even contact op met Erik Groenbroek 

Kerkbalans 2021
Van 16 januari t/m 30 januari jl. was er Actie Kerkbalans 2021. De enveloppen zijn bezorgd en weer gehaald door vrijwilligers uit onze gemeente. Allereerst een dankwoord aan al deze vrijwilligers die hieraan mee hebben geholpen. Heel hartelijk dank voor jullie inzet! Het was anders dan voorgaande jaren. Weinig tot geen persoonlijk contact bij het halen en brengen van de enveloppen. En ondanks de beperkingen kunnen we vol vreugde en dankbaarheid een hele mooie (voorlopige)toezegging bekend maken. Voor 2021 is er aan vrijwillige bijdragen € 60.000, - begroot.
Op dit moment is er toegezegd: € 67.894, -
Van een aantal gemeenteleden zijn de toezeggingen nog niet binnen. We hopen dat dit alsnog gebeurt om dan de definitieve stand bekend te maken. Alvast dank hiervoor!
Het college van kerkrentmeesters

Collectes tijdens de kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2021 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden

Februari
7 Diaconie: Jeugdwerk
14 Diaconie: Stille Hulp H.A.
21 Onderhoud Gebouwen
28 Diaconie: Bloemen in de Kerk

Kerkrentmeesters en Diaconie

Attentie:
Voor Pasen zijn er weer eieren te koop.
U kunt alvast bestellen 10 voor €1,75.

M.H. Clazing 0599332752 / 0627263655
E. Boels.          0599614400

POTGRONDACTIE:
Ondanks de coronapandemie, willen we toch graag de potgrondactie houden.
I.v.m. de maatregelen rondom corona, gaan we dit jaar niet huis aan huis verkopen.
In plaats daarvan kunt u uw bestelling doorgeven via e-mail of telefoon.
Graag zien wij de bestelling zo spoedig mogelijk tegemoet.
Goede kwaliteit voor €2,25 per 45 liter! De bestelling wordt vanaf zaterdag 6 maart bezorgd.
De bestelling kan doorgegeven worden bij:
M. Clazing 0599-332752 / 06-27263655/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E. Boels 0599-614400 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
B. Nijmeijer 0599-615849 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De activiteiten commissie