Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Oosterkadekerk zondag 07-03-2021
Kopij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kopij inleveren vóór vrijdagmiddag 12.00 uur

KroniekLopers
In een schaakspel bevinden zich één koning en één dame. Tot de vijftiende eeuw had de dame een ondergeschikte rol. Pas in het Frankrijk van de 15e eeuw kreeg de dame de rol van koningin. Maar het draait om de koning. Het schaakspel is wellicht in Perzië ontstaan (anderen menen Oezbekistan), en heet daarom schaak, wat komt van het Perzische sjâh, wat koning betekent.
Het spel kent verder twee lopers, twee torens, twee paarden en acht pionnen. En dat in zwart (of heet dat tegenwoordig roetveeg?) en wit.
Nu ben ikzelf geen goede schaker, verre van dat. Maar het blijft een interessant spel. De koning – om wie het hele spel draait – mag weliswaar alle kanten op zodra hij daartoe de ruimte en de gelegenheid krijgt, maar altijd slechts met één stap tegelijk en nooit als eerste.
De dame heeft meer bewegingsvrijheid, zij het dat zij aan rechte lijnen gebonden is, weliswaar vooruit, achteruit, en opzij.
Paarden doen het altijd een beetje vreemd. Twee stappen vooruit of achteruit en één opzij. Als je niet stevig in het zadelt zit, val je er zeker af bij zo’n onverwachte beweging. En achteruitlopen blijft een uitdaging. Het ene paard legt ‘knijpen in de teugel en energie geven met de knieën’ uit als achteruitlopen, een ander paard zou kunnen steigeren.

Interessant vind ik vooral de lopers.
Zij gaan diagonaal over het bord. Links of rechts, één stap of meer stappen, en mogen zelfs direct tot aan de rand, iedereen in hun weg aan de kant. Interessant is dat de loper nog een andere naam heeft: raadsheer. In het Engels heet de loper zelfs bisschop, wat niet zo vreemd is wanneer je het uit de 12e eeuw stammende Lewis-schaakspel ziet, dat aan de Engelse kust gevonden is bij het Isle of Lewis, gemaakt uit ivoor of walvistand. De bisschop heeft een mijter op zijn hoofd, een staf in zijn rechterhand, een boek (Bijbel wellicht?) in zijn linkerhand. En wij noemen ze gewoon… lopers.

Ik moest aan dit schaakstuk denken, nu dit weekend – of eigenlijk: deze hele week en komende week – er lopers door de gemeente gaan. Zij hangen op vrijdag of zaterdag of ook op andere dagen achter de perswagen (overigens een bisschoppelijke nog wel!) om oud papier op te halen.
Dan zijn er de lopers die potgrond rondbrengen. Zakken van niet minder dan 45 liter gaan van hand tot hand, en van wagen tot de deur. Wat een prachtig werk om zo met elkaar, jong en oud (en daar tussen) de gemeente te bouwen, elkaar te ontmoeten, elkaar te helpen. Gemeentewerk is liefdewerk, vrijwillig. Maar we weten voor wie en voor Wie we het doen. Ik mag twee keer de mijter op, deze week. Dat ga ik zondag vast aan mijn spieren voelen. Het is te hopen dat ik zo ‘bisschoppelijk’ mogelijk de Pekelse kansel op kan ‘lopen’.

De lofzang gaande…
Over Pekel gesproken, afgelopen dinsdag hadden wij als ringpredikanten werkoverleg. Ik was uitgenodigd bij één van de collega’s om bij hem te blijven lunchen. Na de lunch maakten we een wandeling langs de kerk, en vroeg hij: “Wat denk je, zullen wij de lofzang gaande houden?”
Even begreep ik niet wat hij bedoelde, maar toen hij een sleutelbos tevoorschijn haalde en de kerk losdeed, werd het mij duidelijk. Samen hebben we boven bij het orgel het liedboek gepakt, en zijn begonnen te zingen bij gezang 173 – Alles wat over ons geschreven is gaat Gij volbrengen – en zo door, tot aan het eerste Paaslied. Klein Pasen in Pekel. En alvast een stukje Pasen in je hart!
Wat begrijp ik al die mensen, die het (samen) zingen zó missen in deze tijd.
Geen dag zonder lach en geen week zonder preek. Maar zingen – als je dit kent! – is voor elk moment.

Tenslotte
Elke week spreek ik zo eens wat mensen, meestal per telefoon. Tot nog toe mogen we dankbaar zijn dat we niemand aan corona zijn verloren. Dat het goed mag gaan naar de omstandigheden. Nieuw leven heeft zich eind januari aangediend bij Axel Peter en Anne-Wil Huizinga uit Nieuw-Buinen, die blij zijn met hun zoontje Noah Ingmar. Ook elders in Nieuw-Buinen dient zich binnenkort nieuw leven aan. We zien uit om met elkaar bij het altaar van Gods genade Zijn verbond te mogen gedenken, als daartoe – naar de mens gesproken – weer gelegenheid is.
We bidden elkaar kracht en sterkte toe, vooral waar zorg of ziekte is.
En wij pleiten bij onze Grote Voorbidder, wiens lijden wij in deze weken gedenken, Wiens overwinning wij met Pasen vieren en Wiens komst wij verwachten.

Allen een fijn weekend, gezegende zondag en een hartelijke groet vanuit de pastorie.
Ds. M.F. van Binnendijk


Hervormde Gemeente Oosterkadekerk 4e lijdenszondag 07-03-2021 9:30 Ds. G.J. van der Top
Organist: Ben te Velde

Mededelingen kerkenraad

Voorzang Gezang 86 vers 1 en 10
Stil gebed
Votum & Groet
Samen zingen Gezang 320 vers 3 en 4
Wetslezing
Samen zingen Psalm 27 vers 1 en 7
Gebed
Schriftlezing Mattheüs 24 vers 1-14 & 23-35
Tekstlezing Mattheüs 24 vers 13-14 & 32
Thema ‘Let op de tekenen.. ALTIJD!’
Samen zingen Psalm 81 vers 1,5 en 9
Prediking
Samen zingen Psalm 33 vers 4 en 8
Gebed
Slotzang Gezang 182 vers 1,2 en 6
Zegen
Orgelspel

Van de kindernevendienst:
Paasproject 2021 Zondag 7 maart

Vandaag lezen we Johannes 10:11-21

Ik ben de Goede Herder

De goede herder biedt bescherming aan zijn schapen, ze kunnen Hem vertrouwen en Hem volgen.

Projectlied:
Jezus is de goede Herder
die ons hulp en voedsel geeft
Jezus is de goede Herder
die alles voor jou over heeft

In een wereld vol van vragen
is Hij bij ons in de pijn
heeft Hij alle schuld gedragen
wil Hij Levenskoning zijn

Biddag:
We lezen Psalm 23
God is almachtig.
Dat wil zeggen niets en niemand houd Hem tegen om ons het goed te geven en ons te beschermen
Iedereen kan dus bidden jong en oud

Vergeet de kleurplaten niet in te leveren bij:
Arjanne Groenbroek of Margriet Clazing

Met Pasen krijgen jullie dan een leuke attentie.

Namens de leiding van de kindernevendienst

Collectes tijdens de kerkdiensten:
In deze periode van internet-kerk-diensten blijft het natuurlijk mogelijk om geld te geven voor de collectes die voor 2021 ingepland staan.
De eerste collecte kerkbeheer en diaconie kunt u overmaken op:
NL92 RABO 0 1022 73 065
De tweede doelcollecte kunt u onder vermelding van collectedatum of doel over maken op:
NL15 RABO 0 3607 48 120
Op deze manier blijft het voor ons mogelijk de doelen te voorzien van collectegelden

maart
7 Diaconie: GZB Voorjaars zendingscollecte
11 Biddag voor gewas en arbeid collecte
14 Diaconie: Jeugdwerk
21 Onderhoud Gebouwen
28 Diaconie: (Algemene middelen )

Kerkrentmeesters en Diaconie

Kopij Op Weg:
Kopij voor het aankomende nummer van Op Weg graag uiterlijk maandag 15 maart a.s.
inleveren per email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Let op: dit nummer komt net voor Pasen uit!

Attentie:
Voor Pasen zijn er weer eieren te koop.
U kunt alvast bestellen 10 voor €1,75.

M.H. Clazing 0599332752 / 0627263655
E. Boels.          0599614400

POTGROND ACTIE:
Ondanks de coronapandemie, willen we toch graag de potgrond actie houden.
I.v.m. de maatregelen rondom corona, gaan we dit jaar niet huis aan huis verkopen.
In plaats daarvan kunt u uw bestelling doorgeven via e-mail of telefoon.
Graag zien wij de bestelling zo spoedig mogelijk tegemoet.
Goede kwaliteit voor €2,25 per 45 liter! De bestelling wordt vanaf zaterdag 6 maart bezorgd.
De bestelling kan doorgegeven worden bij:
M. Clazing 0599-332752 / 06-27263655/ Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
E. Boels 0599-614400 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
B. Nijmeijer 0599-615849 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De activiteiten commissie