Hervormde Gemeente Oosterkadekerk biddag 10-03-2021 19:30 Ds. M.F. van Binnendijk
Organist: Ben te Velde

Voorzang                    Gezang 465 : 2 en 4
 
Votum en groet
 
Zingen                        1. Psalm 67 : 1
 
Geloofsbelijdenis          Zondag 9 (Heidelbergse Catechismus)

Vraag 26: Wat gelooft u, wanneer u zegt: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde?
Antwoord: Dat de eeuwige Vader van onze Heere Jezus Christus, die hemel en aarde, met al wat erin is, uit niets geschapen heeft en ze nog door zijn eeuwige raad en voorzienigheid in stand houdt en regeert, om zijn Zoon Jezus Christus mijn God en mijn Vader is. Daarom vertrouw ik zo op Hem, dat ik er niet aan twijfel, of Hij zal mij voorzien van alles wat ik voor lichaam en ziel nodig heb, en ook elk kwaad, dat Hij mij in dit moeitevol leven toebedeelt, voor mij doen meewerken ten goede. Want Hij kan dit doen als een almachtig God en wil het ook doen als een trouw Vader.
 
Zingen                         2. Psalm 65 : 1

Gebed

Schriftlezing                 Spreuken 30 : 1 – 9

Zingen                         3. Psalm 33 : 8

Verkondiging                n.a.v. Spreuken 30 : 7 – 9

Zingen                         4. Psalm 90 : 1 en 8

Dankgebed en voorbeden

Zingen                         5. Psalm 118 : 9

Zegen